Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
pleistoceen
holoceen
3000 v. Chr.
1000 v. Chr.
pleistoceen Koudekerke
Zandverstuiving Ede, Gelderland
1. LANDSCHAP MET ZANDDUINEN EN LICHTE BEGROEIING
Waarom is Koudekerke ontstaan op de plek waar het zich nu bevindt? Dat is feitelijk de eerste vraag, die opkomt bij het onderzoeken van de ontstaansgeschiedenis van Koudekerke. Om deze vraag te beantwoorden moet gekeken worden naar de samenstelling van de bodem van Walcheren. Deze is namelijk van doorslaggevend belang voor de plaats van vestiging van de eerste nederzettingen, dorpen en steden van Walcheren. Daarnaast zijn de ingrepen van de mens in het landschap van groot belang geweest. Één van die ingrepen was het aanleggen van werven (vliedbergen) die eerst vooral als bescherming tegen het water dienden en later statussymbolen werden. Zo hebben veel ingrepen in het landschap tot op heden nog een relatie met de strijd tegen het water. De vorming van Walcheren begint in het Pleistoceen, ver voordat het bewoond was door de mens.

In het begin van het Pleistoceen, zo'n 1,5 miljoen jaar geleden, lag Walcheren in of aan de rand van een zeer ondiepe zee die zich steeds verder terug trok. Er werden hierdoor vooral veel schelpen, laagjes zand en klei afgezet door de voorouders van de rivieren de Rijn, Maas en Schelde.
 
pleistocene dekzandruggen op Walcheren   Tijdens de ijstijden daalde de zeespiegel verder en lag de kustlijn ergens tussen Schotland en Noorwegen. In deze perioden vonden afzettingen door ijs, water en vooral wind plaats waardoor een dik fijnzandig pakket werd afgezet. Dit zandpakket, ook wel Formatie van Twente genoemd, werd gevormd in de laatste ijstijd (het Weichselien) ongeveer 25.000 tot 11.000 jaar geleden. Het landschap veranderde langzaam van een toendra-achtige omgeving die grensde aan het landijs in een bosrijk gebied. De wind had vrij spel waardoor zand over grote afstanden kon worden meegevoerd. Daar waar de vlakte begroeid was bleef het zand liggen achter bomen en struiken zodat daar na verloop van tijd zandduinen ontstonden die worden aangeduid als pleistocene dekzandruggen. De diepte van deze laag loopt op Walcheren van noord naar zuid op van 10 tot 3,5 meter onder NAP en ligt ter plaatse van Koudekerke op ongeveer 6 meter onder NAP. Lees verder.
2. DEKZANDRUGGEN OP WALCHEREN    

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1-2: Sjoerd de Nooijer

toelichting afbeelding 1:
Walcheren zag er tijdens het pleistoceen ongeveer uit zoals het landschap er bij de zandverstuiving in Ede (Gelderland) uit ziet