Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
pleistoceen
holoceen
3000 v. Chr.
1000 v. Chr.
omgeving Koudekerke 3000 voor Christus
schematische weergave van de bodemgesteldheid circa 3000 jaar voor Christus bij Koudekerke
1. VORMING VAN SCHORREN, SLIKKEN EN EEN STRANDWAL CIRCA 3000 JAAR VOOR CHRISTUS
In de periode 4300 tot 3300 voor Christus bleef de bodem in de omgeving van Veere en het gebied ten zuiden van de lijn Zoutelande - Middelburg - Ritthem onveranderd en werd deze bedekt met schorren en slikken die hier voor een dun veenlaagje hebben gezorgd. In de rest van Walcheren werd het basisveen en delen van het daaronder liggende pleistocene dekzand volledig weggespoeld doordat de zeespiegel gestegen was tot circa 3 meter onder NAP. Er ontstond een zeearm met geulen tot wel 30m diep, waarin wadsedimenten werden afgezet met in snelstromende delen voornamelijk zandafzettingen en daar buiten vooral vette klei. Vanaf 3000 voor Christus nam de zeespiegelstijging weer af en omstreeks 2300 voor Christus kwam aan deze sedimentatie een einde. Er vormt zich dan een strandwal voor de huidige kustlijn. Lees verder.
 
schorren bij Goeree-Overflakkee
2. VOORBEELD VAN EEN SCHORRENLANDSCHAP

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1 en 2: Sjoerd de Nooijer

toelichting afbeelding 1:
schematische doorsnede

toelichting afbeelding 2:
schorren bij Goeree-Overflakkee