Warning: include(gebouwmenu_1900-1940g.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/koudekerke.info/httpdocs/1900-1940-g.php on line 12 Warning: include(): Failed opening 'gebouwmenu_1900-1940g.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/vhosts/koudekerke.info/httpdocs/1900-1940-g.php on line 12 koudekerke.info
Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
ontwikkeling dorp
religie
onderwijs
verenigingen
infrastructuur
boerderijen
buitenhuizen

grondgebruik
kustzone
wijk 't zand
buitenplaatsen Koudekerke 1900-1940
huys ter Schelde te Koudekerke
1. HUYS TER SCHELDE AAN DE VLISSINGSESTRAAT TE KOUDEKERKE
Aan de Vlissingsestraat verschenen aan het begin van de vorige eeuw twee grote villa's die beiden door dezelfde architect werden ontworpen in opdracht van twee welgestelde inwoners van Koudekerke. Dit zijn 'Huys ter Schelde' en villa 'Albertine'. Beide villa's bestaan tot op de dag vandaag en zijn vanaf de openbare weg te bewonderen.
 

'Huys Ter Schelde'

Een voornaam neo-renaissance huis aan de Vlissingsestraat 38-40 te Koudekerke is 'Huys Ter Schelde'. Het werd in 1910 gebouwd in opdracht van de domineeszoon Henri Jaques Emile Gerlach van Sint-Joosland. Zijn vader stond lange tijd in de Waalse Kerk in Middelburg. Henri werd geboren in Middelburg en leefde van 1855 tot 1925. Hij trouwde in 1890 met de 15 jaar jongere Pieternella Francina Pennij. Van 1908 tot 1913 was Gerlach burgemeester van Koudekerke; hij trad met dit ambt in de voetsporen van zijn grootvader, burgemeester Pické. Verder was hij lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Op 22 februari 1910 deed notaris Jan Loeff een stuk bouwland aan de Vlissingsestraat in Koudekerke voor 6.250 gulden over aan een goede vriend. Zo kreeg Henri Gerlach een perceel in handen waarop hij een villa kon realiseren. Gerlach woonde in afwachting van de bouw van zijn nieuwe huis op de buitenplaats 'Der Boede'. Zijn nieuwe villa werd ontworpen door architect Evert Knevel uit Ermelo.

In de Vlissingse Courant van 6 mei 1910 vinden we de ’inschrijving’ in verband met de aanbesteding van de te bouwen villa. Het goedkoopste aanbod, namelijk van 26.594 gulden, werd gedaan door de gebroeders Pennij, aannemers uit Krabbendijke en Zierikzee en ongetijfeld verwanten van Gerlachs echtgenote.(1) Aan hen werd de opdracht ook gegund. Uit het krantenbericht blijkt ook dat het pand Huis ten Duine zou gaan heten. Deze beoogde identiteit moet een link zijn geweest naar de buitenplaats Duinvliet. Gerlach woonde namelijk op dat landgoed in Domburg, nu het buitenverblijf van de bekende uitgever en mediatycoon Derk Sauer. De naam van de villa in Koudekerke werd echter, zoals we weten, niet Huis ten Duine, maar Huis ter Schelde. Waarom? Dat is nog onduidelijk.
 
Vlissingsestraat te Koudekerke   Op de gevel van Ter Schelde staat het jaartal 1910. Dat is het bouwjaar, maar pas in 1911 ging Gerlach er met zijn vrouw en hun 15-jarige zoon Han (Henri) wonen.

Het huis werd destijds bestempeld als ’moderne buitenplaats’, maar dat is wat overdreven. Er is dan wel een villa met een koetshuis op een ruim perceel, maar we vinden hier geen bijbehorende boerderij of een gebiedsomvang die een landgoedstatus waardig is. Bovendien werd het permanent bewoond en niet slechts gebruikt als buitenverblijf.
2. HUIS TER SCHELDE AAN DE VLISSINGSESTRAAT TE KOUDEKERKE CA 1930 (R544)    
Henri overleed tenslotte op 7 november 1925 op 70-jarige leeftijd in Koudekerke. Zijn vrouw en haar ongetrouwde zuster Anna Margretha Pennij bleven nog in het huis wonen. Pieternella ging in 1927 over tot uitbreiding van haar villa. Na haar overlijden in 1946 werd Anna Pennij eigenaresse tot zij in 1956 overleed.

In 1956 werd de villa verkocht aan Cornelis Willemse. Willemse zat dicht bij het vuur als het ging om interessante investeringen, want hij was makelaar in Middelburg, waar hij kantoor hield aan de Noordsingel. Cor Willemse was getrouwd met Wilhelmina Clazina Haayman en bewoonde een villa aan de weg tussen Domburg en Oostkapelle.

In eerste instantie zouden er na 1956 repatrianten uit Indonesië in de villa ondergebracht worden, maar dit werd tegengehouden door de toenmalige burgemeester van Koudekerke, de heer Dregmans. Na drie jaar leegstand werd het pand als 'Nordsee-Erholungsheim' voor enkele jaren gepacht door organisaties rond de Evangelische Kirche in Essen. Daarna werd het tussen 1970 en circa 1885 door de Stichting Sjaloom gebruikt voor de opvang van thuislozen die hier werden ondergebracht door de Pinkstergemeente, waarvan de markante voorganger Willem Jan Lentinck directeur was. Sjaloom was eerder in het leven geroepen door de in 1964 opgerichte Pinkstergemeente Vlissingen.

Na de opheffing van Sjaloom, vanwege financiële problemen, ontstond in 1986 de ’Algemene Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Gezondheidszorg Vlissingen en omstreken’ en werd de villa in 1987 verkocht aan Ger Zijnen. De nieuwe eigenaar liet de villa verbouwen om deze geschikt te maken als horecagelegenheid en liet het voormalige koetshuis, dat ten tijde van de Gerlachs als tuinmanswoning werd gebruikt, verbouwen tot hotel. Zo kon men na de opening op 7 mei 1988 dineren in de villa en overnachten in het voormalige koetshuis onder de naam 'Restaurant-Hostellerie Huys ter Schelde'.

In april 1992 kochten de compagnons Olav Davidse en Tom ter Horst het bedrijf van Ger Zijnen en op 1 oktober 1994 werd het Hotel-Partyrestaurant Huys ter Schelde door de huidige eigenaren, Jos Pluijmers en zijn vrouw Heleen Prins, overgenomen. Er volgde diverse verbouwingen en uitbreidingen. In 1996 werd een tuinkamer gerealiseerd en in augustus 2000 werd de kenmerkende fontein in de voortuin geplaatst. In juli 2001 startte de bouw van het grootste project tot nu toe: De deels ondergrondse zaal.
 
Uitbreiding Huys ter Schelde te Koudekerke   Uitbreiding Huys ter Schelde te Koudekerke
3. ONDERGRONDSE ZAAL HUYS TER SCHELDE IN AANBOUW IN 2002   4. ONDERGRONDSE UITBREIDING TER SCHELDE
Op 29 april 2003 werd de nieuwe zaal in de achtertuin van 'Huys ter Schelde' in gebruik genomen. Om aan het karakteristieke monumentale huis geen afbreuk te doen is ervoor gekozen om de feestzaal drie meter verdiept in de tuin aan te leggen als ware het een folly in een Engelse landschapstuin. Bovengronds is alleen een grasheuvel, glas en een roodkoperen koepeldak met een doorsnede van 10 meter te zien.

De zaal kan via een hellend pad dat langzaam naar beneden zakt vanuit het monumentale 'Huys ter Schelde' worden bereikt. De verbindingsgang komt uit in een grote ondergrondse zaal waarin het licht via het dak naar binnenkomt (zie foto 4). Deze oplossing zorgt voor een geluidsdichte ruimte en een harmonieuze uitbreiding van de faciliteiten van het hotel-restaurant. De feestzaal is ontworpen door architect Johan de Koning van het Laboratorium voor Architectuur uit Middelburg, Bosch en Slabbers maakten het tuinontwerp en bouwbedrijf Flipse was de hoofdaannemer.
 
'Huys Ter Schelde' aan de Vlissingsestraat te Koudekerke   De burgemeesterswoning die sinds 1997 de monumentenstatus heeft omvat een rechthoekig bouwvolume van twee bouwlagen met een kap. Het gebouw is voorzien van een aanbouw van één bouwlaag met plat dak aan de linkerzijde en aan achterzijde een aanbouw van één bouwlaag met een kap. De gevels zijn opgetrokken uit roodbruine baksteen, betonnen banden, blokken en traptafels. Er zijn boogtrommels van siermetselwerk, diverse muurankers en raamdorpelstenen van geglazuurde oranje baksteen gebruikt. De gevelopeningen op de eerste twee verdiepingen in de voorgevel zijn voorzien van houten luiken.
5. HUYS TER SCHELDE AAN DE VLISSINGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (541)    
De voorgevel heeft rechts twee bouwlagen en daarboven een trapgevel en links twee bouwlagen met lijstgevel en kap. Links hiervan bevindt zich de lage aanbouw waarop zich een dakterras bevindt. De topgevel is risalerend (verspringend) ten opzichte van het linker gedeelte met op begane grond twee houten schuiframen met gedeeld bovenlicht met glas-in-lood, afgesloten door dubbele boogjes onder gemetselde hanekamvormige boog. Er is een band met siermetselwerk aangebracht en op verdieping van de topgevel zijn twee houten vensters met gedeeld bovenlicht met kleine roedeverdeling aanwezig. Ook hier is siermetselwerk in rondboogvormige boogtrommels aanwezig. De topgevel is uitgevoerd als trapgevel, voorzien van stenen met bouwjaar, kruiskozijnen met roedeverdeling in de bovenramen, siermetselwerk in rondboogvormige boogtrommel, bekroond door leeuwenkop in de sluitsteen en klauwstukken op de bovenste trappen. Achter de trapgevel bevindt zich een klein dwarskapje.
 
'Huys Ter Schelde' aan de Vlissingsestraat te Koudekerke   De twee verdiepingen hoge lijstgevel van de voorgevel bevat op de begane grond twee houten schuiframen, die hetzelfde zijn uitgevoerd als de vensters op de begane grond van de topgevel. Op de verdieping bevinden zich gekoppelde schuiframen met gedeeld bovenlicht met een kleine roedeverdeling. De ontlastingsbogen onder één boog zijn gekoppeld. Dit geveldeel wordt beëindigd door een gemetseld fries en een eenvoudige lijst. In het dakvlak (zadeldak) is een dakkapel met houten kruisvenster met kleine roedeverdeling in bovenramen aanwezig. Het dwarskapje is gedekt met rode leien en bekroond door een piron.
6. HUYS TER SCHELDE AAN DE VLISSINGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (546)    
De linker aanbouw bevat een houten venster met in drieën gedeeld bovenlicht met glas-in-lood, dat is afgesloten door drie boogjes. Een daklijst beëindigd de mestelwerk gevel met daarboven een dakterras met houten hekwerk. De vooruitspringende aanbouw is aan de linker zijgevel voorzien van gekoppelde kozijnen met in het midden een schuifdeur. Aan weerszijden bevinden zich zijlichten en vier bovenlichten met glas-in-lood, met ontlastingsboogje. Ook hier is een daklijst aanwezig.

De linker zijgevel bestaat aan de rechterszijde boven de hiervoor beschreven vooruitspringende aanbouw van één bouwlaag uit een trapgevel op eerste verdieping die voorzien is van gevelopening met twee bovenlichten met kleine roedeverdeling en aan weerszijden aansluitend een gelijkvormig klein venster. Alle vier met eigen ontlastingsboog, gekoppeld onder een getoogde boog met siermetselwerk in een boogtrommel. De top van de trapgevel is hetzelfde uitgevoerd als trapgevel in de voorgevel, maar bekroond met een gebeeldhouwde leeuw met schild. Het linkergedeelte van de linker zijgevel bestaat uit twee bouwlagen met een hoge lijstgevel. Op de begane grond is dit voorzien van gekoppelde schuiframen met glas-in-lood in de bovenlichten en ontlastingsbogen, gekoppeld onder een getoogde boog met siermetselwerk in een boogtrommel. Op de verdieping zijn gekoppelde schuiframen met gedeeld bovenlicht met kleine roedeverdeling aanwezig. De ontlastingsbogen zijn onder één boog gekoppeld. Dit geveldeel wordt ook beëindigd door een gemetseld fries en een eenvoudige lijst. Gemetseld fries en eenvoudige lijst. De serre aan deze zijde van het gebouw is van later datum.

De achtergevel die twee bouwlagen met kap hoog is heeft aan de linkerzijde een lage aanbouw met kap tegen de lijstgevel. In deze gevel zijn enkele vensters en deuren aanwezig en is tevens een uitbreiding gerealiseerd in 2003.
 
'Huys Ter Schelde' aan de Vlissingsestraat te Koudekerke   De rechter zijgevel bestaat aan de linkerzijde uit twee bouwlagen met lijst en kap en rechts uit een lage aanbouw met kap. In het linkerdeel bevindt zich de ingangspartij met een luifel, voordeur met zijlichten. Boven de luifel bevindt zich een venster met roedeverdeling en zijlichten.

Links van de ingangspartij is een houten venster aanwezig met in drieën gedeeld bovenlicht dat is afgesloten met drie ontlastingsboogjes, gekoppeld onder een getoogde boog. Ook dit raam heeft weer houten luiken. Hierboven bevindt zich een venster ter plaatse van het trappenhuis.
7. HUYS TER SCHELDE AAN DE VLISSINGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (542)    
Op de verdieping bevindt zich een houten schuifraam met gedeeld bovenlicht met roedeverdeling, twee ontlastingsboogjes onder een gekoppelde boog en een gekoppeld schuifraam met gedeeld bovenlicht en zelfde afsluiting als de andere ramen. Onbekend is of de gebrandschilderde glazen met wapens van Zeeland en Koudekerke nog aanwezig zijn. Deze rechter zijgevel is eveneens afgesloten door een gemetseld fries en een eenvoudige lijst. De aanbouw op begane grond is voorzien van gekoppelde vensters met roedeverdeling in bovenlichten en een deur, die is afgesloten door strekse bogen. De twee kleine venstertjes zijn afgesloten door hanekammen. Door de gootlijst breekt een dakkapel met gekoppeld venster en een met pannen gedekt lessenaarsdakje.

Het pand is voorzien van een schilddak met plat met dwarskappen achter de geveltoppen, aanbouw aan achterzijde voorzien van een aangekapt schilddak. Het geheel is voorzien van rode geglazuurde verbeterde Hollandse pannen.

Het rijke interieur met onder meer in de hal en achterkamer moer- en kinderbinten plafond is voorzien van sjabloonbeschildering in Jugendstilstijl van de bekende decoratieschilder N.F. Grims. Er zijn nog houten lambrizeringen aanwezig met rijke houten deuromlijstingen, een houten trappenhuis, kamers en suite met neo-classicistische stucplafonds, marmeren schouwen, deur- en kastomlijstingen, tussendeuren en serre. Vrijwel overal zijn nog de originele deuren aanwezig. Op de verdieping zijn eveneens moer- en kinderbintenplafond met sjabloonbeschildering als op begane grond aanwezig. Verder ook hier rijke houten deuromlijstingen. Enkele kamers hebben eenvoudige stucwerkplafonds. Het originele trappenhuis loopt door tot tweede verdieping.

De burgemeesterswoning is zowel vanwege het interieur als exterieur van cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang en van waarde vanwege de gaafheid en heeft daarom sinds 1997 de monumentenstatus.(2) Zowel het interieur als exterieur van dit pand zijn op de website van 'Huys ter Schelde' te bekijken.
 

Villa 'Albertine' en speelhof Fleurenburg
 
Dat er ooit een klein speelhofje lag aan de Vlissingsestraat op de plek waar later villa 'Albertine' werd gebouwd is bij velen onbekend. Al in de zeventiende eeuw stond er exact op deze plek een boerderij. De boerenwoning werd later die eeuw tot kleine buitenplaats of zogeheten speelhof omgebouwd. Fleurenburg, want zo werd de speelhof genoemd, was een onderdeel van het landgoed Westerbeek, dat vroeger ter hoogte van het huidige tuincentrum Intratuin lag.

Met de op handen zijnde ontmanteling van Westerbeek (1759) ging Fleurenburg in 1758 zelfstandig verder, dus zonder bij een landgoed te horen. De Koudekerkse landman Willem de Smidt ging zich over de speelhof ontfermen. Later, rond 1820, ging Fleurenburg weer bij een groter geheel horen, omdat de toenmalige eigenaar van Der Boede, Hendrik Jacob van Doorn, Fleurenburg bij zijn landgoed ging betrekken. Die verbondenheid bleef ook bij de volgende bezitters van Der Boede gehandhaafd. In of net na 1875 werd het buitenplaatsje op last van Willem Hendrik de Bruyn afgebroken.
  Speelhof Fleurenburg te Koudekerke
    8. SPEELHOF FLEURENBURG OP KAART 1811-1832
Na de sloop van Fleurenburg stond er tot circa 1907 op dit perceel geen bouwwerk; het stuk land was in gebruik als boomgaard. Hendrik Willem de Bruyn bezat tot 1904 ook het nabijgelegen Der Boede. Toen hij dit vanwege gezondheidsredenen moest verlaten werden niet alleen zijn buitenplaats, maar ook de omliggende gronden, waaronder de eerder genoemde boomgaard verkocht. De bekende Koudekerkse notaris mr. Jan Loeff zag er brood in om te investeren in enkele percelen en in oktober 1912 verkocht hij de boomgaard door aan ir. Aarnout Ludolph Snouck Hurgronje. Snouck Hurgronje woonde in die jaren weliswaar in het mondaine Domburg, maar wilde kennelijk graag naar Koudekerke verhuizen.

De kavel werd in twee stukken opgedeeld. Op het kleinste deel werd een huis gebouwd door de Koudekerkse landbouwer Andries de Lange; op het grootste stuk liet Aarnout Ludolph Snouck Hurgronje (1856-1920) een nieuwe villa ontwerpen. In 1912 schakelde hij hiervoor architect Evert Knevel uit Ermelo in, die even daarvoor, het op een steenworp afstand liggende, 'Huys ter Schelde' had ontworpen. De villa is ontworpen volgens de principes van de Nieuw Historiserende stijl en bevat een bijbehorende portierswoning annex garage.
 
Villa 'Albertine' aan de Vlissingsestraat te Koudekerke   Villa Albertine te Koudekerke
9. VILLA 'ALBERTINE' AAN DE VLISSINGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (635)   10. VILLA 'ALBERTINE' (FOTO 14-3-2003)
Voor de bouw van de villa werd op 16 december 1912 een bouwvergunning verleend en het project werd op 28 december 1912 aanbesteed. De laagste inschrijver was Jan de Kroo uit Koudekerke voor een prijs van f. 14.500,-. Villa 'Albertine' werd in 1913 opgeleverd en is vernoemd naar Aarnouts in 1908 overleden moeder jonkvrouw Albertine Wilhelmina Versluijs (1831-1908).
 
Vlissingsestraat te Koudekerke   Aarnout was aanvankelijk ingenieur bij de Waterstaat in Den Haag, maar besloot rond de eeuwwisseling op Walcheren te gaan wonen. Hij werd benoemd tot directeur van de Zeebadinrichting Domburg en tot rentmeester van het Kroondomein in het rentambt Middelburg. Die laatste functie had te maken met het onroerende bezit van het koningshuis. Als rentmeester hield Aarnout kantoor in de Nieuwstraat in Middelburg. Op de foto hier links ziet u hem in 1916 zittend achter een tafel voor zijn villa met J. Bellinga (res. 2e luitenant) en H.P. Hendriks (res. 2e luitenant). Tot zijn dood, op 11 november 1920, bleef hij in villa 'Albertine' wonen.
11. VILLA 'ALBERTINE' IN 1916 (N050)    
Blijkbaar wilde Aarnouts nicht Helena Henriette Snouck Hurgronje het huis binnen haar familie houden, want haar man jhr. Aarnout Marinus van Doorn kocht het pand tijdens een openbare verkoop op 13 januari 1921 van de erfgenamen van Helena’s overleden neef voor 20.000 gulden. De koop betekende de hereniging met Der Boede, want jhr. Van Doorn was op dat moment eigenaar van dit landgoed. Het verschil met de vroegere situatie was echter, dat er nu een villa op het perceel stond.

Jhr. Van Doorn en zijn vrouw verhuurden 'Albertine' anderhalf jaar lang aan de Koudekerkse huisarts Sander Berend Drijber, totdat deze medio 1923 de dokterswoning op het dorp betrok. In datzelfde jaar vond een uitbreiding plaats, met de bouw van een zogeheten koetshuis. Of er ooit echt een koets in dit bijgebouw heeft gestaan, is de vraag. Het is goed mogelijk dat men er toen al de in elitaire kringen populaire ’automobiel’ onderdak bood. Door de huidige bewoners wordt dit gebouw weer het koetshuis genoemd.
 
luchtfoto villa Albertine te Koudekerke   Villa 'Albertine' omstreeks 1913-1920
12. VILLA ALBERTINE MET LINKS DE VIJVER EN RECHTS HET KOETSHUIS   13. VILLA ALBERTINE 16-05-1916 (636)
In de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog werd het huis door Helena Henriette, die in 1935 weduwe was geworden, verkocht aan Jans Alewijnse. Deze Vlissingse ging in het pand kamers verhuren, waardoor het de functie van pension kreeg. Alewijnse was getrouwd met de maar liefst dertig jaar oudere koopman-veehandelaar Gijsbertus Klaas van den Berg, een geboren Rotterdammer. In 1945 kreeg het gezin van boer Adriaan Aarnoutse van Hof Paauwenburg in ’Albertine’ onderdak. De Aarnoutses konden hun boerderij tijdelijk niet meer bewonen als gevolg van de inundatie van Walcheren van oktober 1944.

In de Provinciale Zeeuwse Courant van 22 juni 1951 vinden we een advertentie waarin het markante pand te koop wordt aangeboden. De verkoop liet even op zich wachten. Precies één jaar later toonde de Stichting Rusthuizen Walcheren, de voorloper van de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland, interesse. De stichting had Der Boede gekocht en wilde daar ook villa 'Albertine' van Jans Alewijnse bij betrekken. Het huis werd aangepast tot zusterhuis voor het verplegende personeel van Der Boede en heeft tot 1970 als zodanig dienst gedaan. Daarna was hier het Zeeuws Opleidingsinstituut voor Fysiotherapie tot 1975 actief. ’Albertine’ bleef echter in eigendom van de rusthuizenstichting.

In december 1976 kwam de villa in particulier bezit van Willem Jan Lentinck, destijds de voorganger van de Vlissingse Pinkstergemeente. Tijdens de jaarwisseling van 1985 op 1986 werd Lentincks villa door brand getroffen. De karakteristieke kap en toren gingen deels verloren. Het huis stond op dat moment echter al geruime tijd te koop.

In 1987 werd ’Albertine’ aangekocht door de heer ir. Willem Laros. Hij was tot december 2012 commercieel directeur bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde, later Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen. Laros en zijn vrouw zetten zich sinds de aankoop in voor een verantwoord herstel van hun huis en doen dat nog steeds. Zo werd er in 1989 een nieuw zinken roefdak aangebracht en werd in 1994 door landschapsarchitecten Bosch en Slabbers een nieuw tuinontwerp gemaakt met klassieke vormen en onderdelen van de landschapsstijl, waaronder een vijver. De rijk versierde metselwerk gevels van de villa bevatten vele bijzondere raamvormen en details. De originele elementen van het interieur, die in de loop der jaren waren verdwenen, worden door hen teruggebracht. Het koetshuis is nu een vakantieverblijf voor gasten en wordt gerund door mevrouw Anna Laros-Krebs.
 
Villa 'Albertine' aan de Vlissingsestraat te Koudekerke voor 1939   De villa is op het dak na, nog grotendeels intact. Het rechthoekige bouwvolume heeft een vooruitspringend middendeel met een torenachtige beëindiging.

Het afgeplatte schilddak met diverse dwarskappen is na de brand aangebracht en gedekt met zink. Oorspronkelijk was het schilddak niet afgeknot en was het met pannen gedekt.

De oorspronkelijke twee schoorstenen zijn na de renovatie uitgebreid tot vier schoorstenen. De sterk overhangende daklijst rust op houten klossen.
14. VILLA ALBERTINE AAN DE VLISSINGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (637)    
De erkers, een balkon met bakstenen balustrade met siermetselwerk, vensters en de overige ramen en deuren zijn voorbeelden van een opvallend rijke detaillering. De kozijnen bevatten schuiframen met roedenverdeling in de bovenlichten, draairamen, ronde en ovale vensters. De terrasdeur aan de voorzijde is bijzonder: Deze heeft een rondboog van glas en hout. De ingangspartij is voorzien van een luifel en glas-in-lood, houten voordeur. De gevels zijn opgetrokken uit een roodbruine, machinale vormbaksteen in kruisverband met siermetselwerk en natuurstenen details. In de voorgevel is de naam Albertine aangebracht.

Het koetshuis heeft een schilddak gedekt met rode geglazuurde tuile du nord pannen, houten kruiskozijnen, dakkapellen en een dubbele houten wagendeur. Lees verder.

copyright © 2001-2024 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

locatie:
Koudekerke


legenda kaart:
1. Huys Ter Schelde
2. Villa Albertine

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1 Huys ter Schelde
afb. 2 collectie Jan Roose
afb. 3: Huys ter Schelde
afb. 4: Sjoerd de Nooijer
afb. 5-7: collectie Jan Roose
afb. 8: minuutplan G2, 1811-1832
afb. 9: collectie J. Roose
afb. 10: Sjoerd de Nooijer
afb. 11: Karel Noorlander
afb. 12: Anna Laros - Krebs
afb. 13-14: collectie J. Roose

geraadpleegde bronnen:
- Simons, J., Klaver Vier; wijkkrant voor Paauwenburg, Villa Albertine en speelhof Fleurenburg, Vlissingen 2013
- Simons, J., Klaver Vier; wijkkrant voor Paauwenburg, Huis ter Schelde, Vlissingen 2013
- Archief J. Roose
- Anna Laros - Krebs
- Huys ter Schelde
- Jaco Simons
- Laboratorium voor Architectuur
- Zeeuws Archief (ZA)
- website Huys ter Schelde
- website monumentenregister
- www.zeeuwengezocht.nl
- www.krantenbankzeeland.nl

voetnoot 1:
bron: Vlissingse Courant, 6-5-1910

voetnoot 2:
bron: monumentenregister