Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
bezetting
atlantikwall
bevrijding
watertijd
monumenten
wijk 't zand
boerderijen
buurtschap 't Zand 1940-1944
buurtschap 't Zand tijdens de inundatie
1. 'T ZAND WERD TIJDENS DE OORLOG UITGEBREID. DE FOTO IS VAN HET NAJAAR VAN 1944 TOEN DE WIJK IN HET WATER STOND
Grote delen van Middelburg en Vlissingen werden bij de bombardementen in 1940 in puinhopen veranderd en de herbouw van de steden in de daaropvolgende oorlogsjaren dwong de bestuurders er toe ook verder buiten de stadsgrenzen te gaan bouwen. Onder andere bij het buurtschap 't Zand, dat tot die tijd bij Koudekerke hoorde en grensde aan de singels van Middelburg, werd door Middelburg circa 150 woningen gebouwd. Het buurtschap werd op 20 augustus 1941 door de Duitse bezetter bij Middelburg gevoegd en Koudekerke verloor zodoende een omvangrijk deel van het grondgebied. Op 20 december 1941 werd een aantal straatnamen in het buurtschap toegekend en veranderd:

Toekenning nieuwe straatnamen:
1. De weg, welke liep van de Vlissingsche singel (tegenover de Vlissingsche buitenbrug) tot aan de Koudekerksche weg (begin Lage weg): Poelendaele weg.
2. De weg, welke liep vanaf de Vlissingsche singel (tegenover de Langeviele buitenbrug) tot aan de Poelendaele weg: Langeviele weg.
3. De straat van de Koudekerksche weg naar de Poelendaele weg: Burgerweidestraat.
4. De straat van de Langeviele weg naar de Poelendaele weg: Baarsjesstraat.
5. Het pad vanaf de Langevielesingel (naast de Domburgschen watergang) tot aan het Middelburgsch wegje: Griffioenpad.
6. Het wegje, in de Lage weg (komende van de Koudekerksche weg, aan de linker zijde): Toorenvliedtwegje.
7. Het wegje aan het begin van de Oude Vlissingsche weg naast het huis: "De nieuwe Parel": Parelwegje.

Verandering straatnamen:
8. Breestraat: Vlissingsche Molenstraat.
9. Kerkstraat (Het gedeelte van de Kerkstraat tot aan de Breeweg): Kerksteeg.
10. Breeweg (Het gedeelte van de Koudekerksche weg tot aan de Breeweg): Burgemeester Dregmansstraat.
11. Koudekerksche straat: Koudekerksche weg.
12. Lage weg (Het gedeelte van het Kanaal tot aan de Oude Vlissingsche weg): Oostersche Lageweg.
13. Langevielesingel (deze singel die liep vanaf de Domburgschen watergang tot aan de Vlissingsche buitenbrug werd ingekort vanaf het beginpunt tot aan de Langeviele buitenbrug).
14. Het gedeelte van de singel vanaf de Langeviele buitenbrug tot de Vlissingsche Buitenbrug: Vlissingsche singel
15. Vlissingsche singel (deze singel die liep vanaf de Winterstraat tot aan de Vlissingsche buitenbrug): Poelendaele singel.

Zonder wijziging overgenomen straatnamen:
16: Ter Hoogestraat
17: Ter Hooge Pad (in verlengde Ter Hoogestraat)
18: Kruisweg
19. Stommesweg
20. Abeelsche Zandweg
21. Groeneweg
22. Nieuwe Vlissingsche weg
23. Overtveldslaan
buurtschap 't Zand tijdens de inundatie
2. GEWIJZIGDE STRAATNAMEN BUURTSCHAP 'T ZAND 20 DECEMBER 1941
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke blank Tijdens de inundatie van Walcheren is deze opname gemaakt aan het begin van de Koudekerkseweg. De door oorlogsgeweld vernielde panden links zijn in 1900 gebouwd. Op de hoek bevond zich voorheen café 'Pax Intrantibus' maar was vanaf 1931 reeds 'Wasscherij Zeeland' gevestigd.

Na de oorlog werden de panden gesloopt en werd er op deze plaats een plantsoen aangelegd.

Aanvulling? Mail de webmaster!
3. KOUDEKERKSEWEG TIJDENS DE INUNDATIE (R270)    
Vlissingen kampte net als Middelburg tijdens de bezettingsjaren met grondgebrek en was mede door de bouwbeperkingen die de Duitse bezetters hadden opgelegd aan de oostkant van de stad, vanwege het daar gelegen vliegveld, gedwongen om op Koudekerks grondgebied te plannen. Hier werden toen al de wijken Lammerenburg en Paauwenburg voorzien, echter nadat de Duitsers plotseling besloten tot de sloop van het vliegveld, werd het toch mogelijk oostwaarts uit te breiden. Zo kon de beoogde grenswijzigingen voor het plan Paauwenburg toch nog tot 1966 kon worden uitgesteld, toen alsnog een groot deel van het grondgebied in handen van Vlissingen kwam.

Lees verder.

copyright © 2001-2024 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

redactionele mededeling:
Het gehele hoofdstuk 1940-1944 zal nog worden herzien. Hier ziet u een voorlopige weergave van de nu bekende informatie over deze periode. Voor zover mogelijk is de getoonde informatie gecheckt op juistheid, later worden de onderdelen beter/logisch geordend. Uiteraard staat het u vrij om op de behandelde onderwerpen te reageren of aanvullende informatie aan te dragen. U kunt contact opnemen via het contactformulier op de website (zie grijze menubalk bovenaan).

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1-2: S. de Nooijer
afb. 3: collectie J. Roose

geraadpleegde bronnen:
- besluit raad Middelburg 20-12-1941
- Bob van der Weel