Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
bezetting
atlantikwall
bevrijding
watertijd
monumenten
wijk 't zand
boerderijen
boerderijen Koudekerke 1940-1944
Na de inundatie bleek bij het droogvallen van Walcheren dat veel boerderijen verwoest waren. Er zijn toen diverse noodboerderijen gebouwd welke voorzagen in voorlopige huisvesting en bedrijfsruimte, zo ook in Koudekerke. De boerderijen waren vaak met riet gedekt en uiterst sober door gebrek aan bouwmaterialen. Hiervan zijn er nog een hand vol over. Het idee was dat, wanneer de voedselproductie in Nederland weer op gang zou zijn gekomen, de noodboerderijen vervangen zouden worden door permanente (boeren) woningen. Dit is voor het overgrote deel ook zo verlopen.

Aan de rand van de duinen in Koudekerke is nog een noodboerderij terug te vinden die tegenwoordig dienst doet als vakantieverblijf. Dit is 'Hof aan Zee' van de familie Goedbloed. Dit is de enige noodboerderij van dit formaat die in Zeeland is overgebleven.
 

Hof aan Zee - Strandweg 15
Hof aan Zee aan de Strandweg 15 te Koudekerke, ooit een noodboerderij   Tot het einde van de Tweede Wereldoorlog stond er onder aan de duinen aan het eind van de Strandweg een groot gemengd boerenbedrijf van de familie Vos. De boerderij van Jacob Vos bleef de eerste weken van de inundatie droog maar werd niet gespaard van het daarna losgebarsten oorlogsgeweld. Op 28 oktober 1944 werd de hofstede volledig verwoest door twee voltreffers van de geallieerden. Het gezin zelf wist maar net op tijd te ontsnappen. Volgens ooggetuigen was van de boerderij van Jacob Vos niets meer over. Waar het huis had gestaan was een diepe krater geslagen. "Ons bin bliê op 't puun" was een gezegde in die dagen.
1. DE NOODBOERDERIJ AAN DE STRANDWEG 15 TE KOUDEKERKE    
Noodboerderij van Jacob Vos, nu vakantieoord Hof aan Zee   De noodboerderij die in de plaats kwam van de oorspronkelijke boerderij op deze plek, werd in 1946 gebouwd en werd door de familie Vos maar enkele jaren bewoond. De boerderij is geen typisch Zeeuwse boerderij, maar een lage uitgestrekte boerderij in de vorm van een hof met een rieten dak. Hij vertelt dan ook een bijzonder verhaal. Het is een noodboerderij die met Scandinavische steun, en naar Scandinavisch model werd gebouwd, om de landbouw zo vlug mogelijk weer op gang te brengen. Destijds werden in Zeeland een aantal van deze (tijdelijke) boerderijen gebouwd.
2.DE NOODBOERDERIJ AAN DE STRANDWEG 15 TE KOUDEKERKE (R813)    
Hof aan Zee aan de Strandweg 15 te Koudekerke, ooit een noodboerderij   In 1948 kochten Lein en Agnes Goedbloed de hofstede. Lein zag dat de locatie vlak achter de duinen ideaal was voor toeristen. Samen met zijn vrouw Agnes maakte hij er een van de eerste vakantieoorden van Walcheren: 't Hof.

In de boerderij en enkele kleine, houten huisjes ontvingen zij begin jaren '50 hun eerste gasten. Een vooruitziende blik van Lein en Agnes, want het toerisme in Zeeland moest toen nog grotendeels op gang komen. Jan en Agatha Goedbloed hebben t Hof daarna overgenomen, maar er zelf nooit gewoond. Hun enige zoon, Rob Goedbloed, was echter vaak samen met zijn opa Lein te vinden op t Hof.
3. DE NOODBOERDERIJ THANS VAKANTIEVERBLIJF HOF AAN ZEE    
In 1973 namen Rob en diens vrouw Evelien het bedrijf over. Zij gingen verder met het vakantieparkje onder de naam 'Het Hofje'. Ze verbouwden de boerderij grondig en plaatsten later ook drie nieuwe vakantiewoningen. Na 37 jaar hard werken werd het echter tijd voor al weer de 4e generatie Goedbloed om het stokje van over te nemen: Irma Goedbloed. Na wederom een aantal ingrijpende verbouwingen, waaronder de renovatie van de bestaande woningen en de bouw van een aantal nieuwe woningen gingen Irma Goedbloed en haar man Marcel vanaf 2010 verder onder de naam 'Hof aan Zee'. Opnieuw gaat het vakantieoord een mooie toekomst tegemoet met behoud van al het goede uit het verleden. De drie voorgaande generaties hebben Hof aan Zee het DNA gegeven waarop ook nu wordt gebouwd. Lees verder.

Meer informatie: Hof aan Zee (website)

copyright © 2001-2024 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

redactionele mededeling:
Het gehele hoofdstuk 1940-1944 zal nog worden herzien. Hier ziet u een voorlopige weergave van de nu bekende informatie over deze periode. Voor zover mogelijk is de getoonde informatie gecheckt op juistheid, later worden de onderdelen beter/logisch geordend. Uiteraard staat het u vrij om op de behandelde onderwerpen te reageren of aanvullende informatie aan te dragen. U kunt contact opnemen via het contactformulier op de website (zie grijze menubalk bovenaan).

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: Irma Goedbloed
afb. 2: archief J. Roose
afb. 3: Sjoerd de Nooijer

geraadpleegde bronnen:
- Roose, J. en Roose, W.P., Ons dorp Koudekerke, 1930-1960, Klaaswaal, 1993
- Sakkers, H. en K. Noorlander, Koudekerke in de Tweede Wereldoorlog, Het leven op een eiland in een oorlogslandschap, De Drukkery Schrijverspodium, 2013
- Hof aan Zee