Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
bezetting
atlantikwall
bevrijding
watertijd
monumenten
wijk 't zand
boerderijen
monumenten Koudekerke 1940-1944
Voor de nieuwe begraafplaats aan de Biggekerksestraat staat sinds 2011 het oorlogsmonument alwaar de Koudekerkse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Bovenop de zuil is een leeuw met het wapen van Koudekerke afgebeeld. De dorpsraad heeft zich in 2010 en 2011 ingezet voor de restauratie van het in slechte staat verkerende monument en de verplaatsing ervan vanaf het kerkhof naar een prominentere plek ervoor. De restauratie is in 2011 uitgevoerd door A.C. Rijken en zonen te Koudekerke en op 21 oktober 2011 vond de onthulling van de gerestaureerde gedenknaald plaats op de nieuwe locatie voor de begraafplaats aan de Biggekerksestraat. De basisscholen 't Klinket en De Sprong hebben het monument sindsdien geadopteerd.

Aan dit monument is op 21 april 2015 de  Aanmoedigingsprijs Oorlogsmonumenten 2015  toegekend. De prijs werd uitgereikt door Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, de provincie Zeeland en het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
  krans bij het oorlogsmonument te Koudekerke
    2. OORLOGSMONUMENT OP DE OUDE PLAATS
De volledige tekst op de voet van het monument luidt als volgt:

"Ter nagedachtenis van hen die in de oorlogsjaren 1940-1945 uit Koudekerke hun leven lieten.

J. Leijnse no. 456, J. Verhage 521, P. Barentsen 512, P.C. v.d. Heijden 509, A. en M. Roose 515,516, A. Koole-Bosschaart 507, D. Joziassen no 517, P.W. de Wijze 470, J.W. Barentsen 505, D., J. en M. de Steur 118,119,120, J.G. v.d. Heijden Schieman 508, M. Jobse no. 520, D. Simonse 519, W. Kluijfhout 505, J.F. van de Ven 115, M. Meulmeester 510, M.S. Vreeke-Boogaard 511"


De ontwerper van de leeuw met wapenschild bovenop het monument is Philip ten Klooster. De zuil eronder is ontworpen door de heer Klokke. De burgemeester van Koudekerke heeft zich destijds ingezet voor de realisatie van het monument, zo vroeg het college van B&W op 20 februari 1947 aan bouwmaterialenhandel De Hoop uit Terneuzen een prijsopgave voor de bouw van het monument.
  onthulling oorlogsmonument te Koudekerke 21-10-2011
  3. GERESTAUREERD OORLOGSMONUMENT
 
HET OORLOGSMONUMENT 1940-1945 IN KOUDEKERKE WON DE AANMOEDIGINGSPRIJS VAN HET NATIONAAL COMITÉ 4 EN 5 MEI
   
Ter nagedachtenis aan de bevrijding en de gevallen soldaten is er bij de Emmauskerk te Dishoek in 1995 door burgemeester A.C. de Bruijn nog een monument onthuld. Het monument bestaat uit een groene 'Roll of Honour', met de namen van de gesneuvelden, het embleem van het 47 Royal Marine Commando en daaronder een groen gedenkplaatje waarop de volgende tekst staat:"Under the command of Lt.Col. C.F. Philips D.S.O. 47 R.M. Commando made the assault landing through the gap in the dyke at Westkapelle on 1st November 1944. The commando liberated the south-west area from Zoutelande to the gap in the Nolle Dyke and captured the batteries W11 and W4. The casualties among the 400 commandos were 34 killed and 82 wounded."

Lees verder.
  oorlogsmonument bij Dishoek (Koudekerke)
  4. MONUMENT TE DISHOEK

copyright © 2001-2024 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: ntb
afb. 2-4: Sjoerd de Nooijer

redactionele mededeling:
Het gehele hoofdstuk 1940-1944 zal nog worden herzien. Hier ziet u een voorlopige weergave van de nu bekende informatie over deze periode. Voor zover mogelijk is de getoonde informatie gecheckt op juistheid, later worden de onderdelen beter/logisch geordend. Uiteraard staat het u vrij om op de behandelde onderwerpen te reageren of aanvullende informatie aan te dragen. U kunt contact opnemen via het contactformulier op de website (zie grijze menubalk bovenaan).

geraadpleegde bronnen:
- Sakkers, H. en K. Noorlander, Koudekerke in de Tweede Wereldoorlog, Het leven op een eiland in een oorlogslandschap, De Drukkery Schrijverspodium, 2013
- Karel Noorlander
- Hans Sakkers