Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
ontwikkeling dorp
religie
onderwijs
verenigingen
infrastructuur
nieuwe wijken
bedrijventerreinen
wederopbouw
ruilverkaveling
recreatie
kustversterking
inleiding Koudekerke 1944-heden
Vanaf het begin van de twintigste eeuw werd er door de overheid steeds meer aandacht besteed aan hygiŽne en volksgezondheid. Een belangrijk onderdeel hiervan vormde de komst van badhuizen. In Koudekerke werd in 1956 in de toenmalige Noordstraat een badhuis geopend, direct achter het gemeentehuis, waarin later de brandweerkazerne gehuisvest werd.

De bouw van het badhuis werd op 16 mei 1955 aanbesteed. Het plan bevatte naast een badhuis met vijf douchecellen, toilet en wachtkamer ook een bergruimte voor gemeentewerken.(1) Mej. Boone-Tavenier werd benoemd tot badmeesteresse voor een jaarsalaris van f 800,-. In het badhuis konden volwassenen voor f 0,25 en kinderen tot 14 jaar voor f 0,15 een douche nemen van maximaal 20 minuten. De douches werden van warm water voorzien door een olie-gestookte boiler die tevens in de verwarming van het gebouw voorzag.(2) Het badhuis en de bergplaats van gemeentewerken werden 's maandags 23 januari 1956 officieel geopend door burgemeester J.L. Dregmans en werden op 3 februari 1956 door het publiek in gebruik genomen.(3)
 
douchen in de keuken
   
1. DOUCHEN IN DE KEUKEN
Dorpsplein te Koudekerke   Het badhuis was geen overbodige luxe in een tijd waarin nog bijna niemand een eigen badkamer had. In die tijd behoorde een keuken al wel tot de standaardinrichting van een woning maar was een bad of douche alleen in huizen van de elite en de hogere middenklasse te vinden. Burgemeester Dregmans refereerde hier ook aan in zijn toespraak bij de opening van het badhuis in 1956. Hij wees er op dat in nieuwe woningen weliswaar en douche-cel werd aangebracht, maar dat het nog vele jaren zou duren voordat alle woningen hiervan zouden zijn voorzien.
X. HET BADHUIS ACHTER HET GEMEENTEHUIS IN DE BADHUISSTRAAT (RCE026)    
Tot 1956 werd men thuis meestal in de tobbe gewassen. Daarmee vergeleken was het badhuis een hele verbetering. Pas toen men het wekelijkse warme bad in het badhuis als onhygiënisch en armoedig ging ervaren improviseerden velen een eigen douche in of bij de keuken. In 1968 werd het badhuis nog slechts door 25 mensen regelmatig gebruikt wat de gemeente deed besluiten het badhuis te sluiten. De Noordstraat werd in 1966, na de gemeentelijke herindeling en de vorming van de gemeente Valkenisse omgedoopt tot Badhuisstraat. Deze naam is de enig overgebleven herinnering aan het Koudekerkse badhuis. In 1970 vestigde zich korte tijd een kapperszaak in het pand, waarna het omstreeks 1973 als brandweerkazerne in gebruik werd genomen en onder meer in 1975 nog eens werd verbouwd. Tot op heden is het pand als dusdanig in gebruik. (4)
 
aanleg traverse Koudekerke   De Badhuisstraat heette voor het dorp Koudekerke op ging in de gemeente Valkenisse (1966) nog Noordstraat en lag in het verlengde van de Braamweg en sloot aan op het Korte Weegje en het Lange Weegje. In het Lange Weegje werden tussen 1920 en 1930 nog landarbeiderswoningen gebouwd.

In de jaren 50 werd de Middelburgse- straat hier doorgetrokken door de hof- weide van Verhage. Tegenwoordig ligt hier het benzinestation Shell. In de jaren 50 en 60 zijn aan dit stuk weg diverse huizen gebouwd. dit is op de foto links. Op de achtergrond is 'De Uitwijk' nog net zichtbaar.
2. AANLEGGEN VAN DE TRAVERSE    
Tramstraat Koudekerke in 1988   Voor de reconstructie van het kruispunt Tramstraat - Kerkhoflaan zag deze plek er in februari 1988 zo uit. Inmiddels zijn de gebouwen rechts gesloopt en staat op de hoek een woonhuis en aansluitend een rijtje van 5 woningen.

Aan de linker zijde (achter het verkeersbord) is nog net Technisch Bureau Verhage zichtbaar. Ervoor kon men hier bij Marien Boone klompen laten maken. Het pand staat nu al enige tijd leeg.
3. DE TRAMSTRAAT IN FEBRUARI 1988    
Op 5 november vond de officiële opening plaats van een nieuw appartementencomplex dat gehuisvest is in het voormalig gemeentehuis te Koudekerke. WoningStichting Walcheren heeft hier tien appartementen gerealiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Het complex geeft deze kwetsbare doelgroep de mogelijkheid een zo zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen.

Voor de realisatie heeft WoningStichting Walcheren samenwerking gezocht met Stichting 'het GORS', Bouwbedrijf Flipse, AA Architecten en ROM Marsaki B.V. die het plan ontwikkeld heeft. 'Het GORS' zal cliënten ondersteunen daar waar nodig en gewenst. Samen met de woningstichting scheppen wij voor cliënten de voorwaarden om een zinvol bestaan op te bouwen,' aldus Jaap Hulstein, directeur van 'het GORS'. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is geweest om de wensen en behoeften van de bewoners centraal te stellen. Dat is gelukt getuigen de trotse en gelukkige nieuwe bewoners. Lees verder.
  voormalig gemeentehuis te Koudekerke
  4. VOORMALIG GEMEENTEHUIS

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

redactionele mededeling:
Enkele delen van het hoofdstuk 1944-heden worden nog herzien. Hier ziet u een voorlopige weergave van de nu bekende informatie over deze periode. Voor zover mogelijk is de getoonde informatie gecheckt op juistheid, later worden de onderdelen beter/logisch geordend. Uiteraard staat het u vrij om op de behandelde onderwerpen te reageren of aanvullende informatie aan te dragen. U kunt contact opnemen via het contactformulier op de website (zie grijze menubalk bovenaan).

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: 100 jaar wonen in Nederland
afb. 2: archief jan Roose
afb. 3: Hans Geertse
afb. 4: Sjoerd de Nooijer
afb. RCE: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

geraadpleegde bronnen:
- 100 jaar wonen in Nederland
- voetbalvereniging VCK
- Hans Geertse
- Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer [85.253]
- www.krantenbankzeeland.nl

voetnoot 1:
bron: PZC 29-04-1955

voetnoot 2:
bron: Zeeuws Dagblad 26-10-1955

voetnoot 3:
bron: PZC 24-01-1956

voetnoot 4:
bron: PZC 20-10-1970 en 22-03-1975