Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
ontwikkeling dorp
religie
onderwijs
verenigingen
infrastructuur
nieuwe wijken
bedrijventerreinen
wederopbouw
ruilverkaveling
recreatie
kustversterking
religie (kerken) Koudekerke 1944-heden
Immanuelkerk
 
De oude gereformeerde kerk van Koudekerke was in 1887 aanvankelijk zonder toren gebouwd. In 1950 werd de schade door de inundatie hersteld en in 1964 werd de kerk grotendeels vernieuwd. De gereformeerde Immanuelkerk bevond zich aan de Tramstraat 31 te Koudekerke en was een moderne zaalkerk met een open klokkentoren uit 1963 naar plannen van de architecten G. Steen en G. Tuinhof. De naastgelegen pastorie werd in 1968 herbouwd.
 
Emmauskerk voormalig R.K. St-Michaëlskerk, te Dishoek De Gereformeerde Immanuelkerk aan de Tramstraat te Koudekerke
1.INTERIEUR IMMANUELKERK TE KOUDEKERKE 2. VOORGEVEL IMMANUELKERK
In het najaar van 2006 werd de Immanuelkerk verkocht aan de gemeente Veere nadat de hervormden en gereformeerden samen de kerk op het Dorpsplein betrokken. Thans is het gebouw sinds 2009 in gebruik bij Christelijke Basisschool 't Klinket, Peuterspeelzaal Ukkepuk, Kinderopvang Kleine Pien en de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Walcheren (KOW) Grote Pien. Meer over de verbouwing van de kerk vindt u hier.
 

Emmauskerk
 
Emmauskerk voormalig R.K. St-Michaëlskerk, te Dishoek   In december 1961 werd door de gemeente grond geruild met de heer K. Wielemaker, waarna in 1962-1963 in opdracht van een stichting de openlucht- of toeristenkerk werd gebouwd naar een ontwerp van architect J.C.P. Loonen.(1) In 1964 werd de kerk in gebruik genomen en sinds dien worden er eucharistie-, en communievieringen gehouden. De naam van de R.K. St.-Michaëlskerk te Dishoek werd in 1984 veranderd in 'Emmauskerk', toen daar de houten beeldengroep 'De Emmausgangers' werd onthuld. Het is een van buiten gesloten carrévormig gebouw met torendeel, kerkzaal en een voor openluchtbijeenkomsten bestemd atrium.
3.DE EMMAUSKERK, HOUTENHANDLAAN 6 TE DISHOEK    
Aan de buitenzijde is de kerk beschilderd en ter nagedachtenis aan de bevrijding en de gevallen soldaten is er in 1995 door de toenmalige burgemeester A.C. de Bruijn een monument onthuld. Lees verder.

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

locatie:
Koudekerke


legenda kaart:
1. Immanuelkerk
2. Emmauskerk

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: Martien le Clercq (Klinket)
afb. 2 en 3: Sjoerd de Nooijer

geraadpleegde bronnen:
Stenvert, R., Ginkel-Meester, S. van, Stades-Vischer, E. en Kolman, C., Monumenten in Nederland, Zeeland, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist / Waanders Uitgevers, Zwolle, 2003

voetnoot 1:
bron: Monumenten in Nederland, Zeeland