Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
ontwikkeling dorp
religie
onderwijs
verenigingen
infrastructuur
nieuwe wijken
- West I
- Zuid-Oost
- West II
- Zuid
- De Meulhoek
- Thomassen
- Koningshof
- Couburg
- Der Boede

bedrijventerreinen
wederopbouw
ruilverkaveling
recreatie
kustversterking
Nieuwe wijken Koudekeke 1944-heden
animatie van uitbreiding Koudekerke met nieuwe wijken   Na de Tweede Wereldoorlog hebben de nieuwe woonwijken, het bedrijventerrein en diverse voorzieningen ervoor gezorgd dat het dorp in 50 jaar tijd onstuimig is gegroeid. Een groei die de laatste jaren weer afneemt, mede door de 4e Nota Ruimtelijke Ordening van VROM waarin bouwbeperkingen voor dorpen zijn opgenomen. Na de oorlog werd door de Provinciale Planologische Dienst een nieuw streekplan opgesteld ter vervanging van het streekplan uit 1939. Uitgangspunt van dit plan was de opvatting dat het dorp gezien haar ligging een geschikte woonplaats vormde voor Vlissingse arbeiders van o.a. De Schelde.

Kaart is nog niet geactualiseerd tot huidige situatie in 2021.
1. ONTWIKKELING KOUDEKERKE TUSSEN 1952 EN 2003    
luchtfoto Koudekerke in 1980   Allereerst moesten er voldoende woningen gebouwd worden voor de eigen bevolking. Hiervoor werd in 1955 architect Arend Rothuizen in de arm genomen, met als doel een nieuw uitbreidingsplan te ontwerpen.

In 1958 werd het bestemmingsplan 'Kom Koudekerke' gepresenteerd. Er was toen reeds gestart met de bouw van Koudekerke West. Later volgden nog meer uitbreidingswijken. Het is de bedoeling dat hierover in de toekomst meer op deze website te vinden zal zijn.

In 1960 werd besloten tot de straatnaam De Ruyterstraat (bron: PZC 19-03-1960)
2. LUCHTFOTO KOUDEKERKE IN 1980    
na-oorlogse wijken Koudekerke   Op deze pagina staat een overzicht van de geplande nieuwbouw van wijken en bedrijventerreinen vanaf 1953:

1. West I (1953-1966)
2. Zuid-Oost (1966-1972)
3. West II (1968-1972)
4. Zuid (1974-1980)
5. De Meulhoek (1980-1986)
6. Bedrijventerrein 't Karreveld (na 1988)
7. Plan Thomassen (1989)
8a. Koningshof 1 (1992-1996)
8b. Koningshof 1a (2008-2009)
9. Couburg (2005-2007)
10. Der Boede (2019-heden)

(Kaart is nog niet bijgewerkt)

3. NA-OORLOGSE WIJKEN KOUDEKERKE    
 

West I  
 
De Weststraat in Koudekerke was de eerste grote geplande uitbreiding van het dorp   In 1953 werd in de Weststraat gestart met de de eerste 'grote' naoorlogse uitbreiding van Koudekerke. De gemeente wilde hier op 'grote' schaal woningwetwoningen bouwen om aan de grote woningbehoefte van de inwoners te voldoen, maar vanwege de gelimiteerde hoeveelheid woningwetwoningen die gebouwd mochten worden gebeurde dit niet op de grote schaal die eigenlijk benodigd was. De gemeente riep toen haar inwoners op tot meer particuliere initiatieven.
4. WESTSTRAAT TE KOUDEKERKE blank  
gevelbeeld voormalig bankgebouw en woning aan de Kerkstraat te Koudekerke   Op 24 februari 1909 werd in Koudekerke de coöperatieve boerenleenbank opgericht en werden bankzaken vanuit een woning aan de Kerkhoflaan uitgevoerd. Het kantoor bleek eind jaren vijftig te klein te worden en er kon onvoldoende service worden geboden.
5. KERKSTRAAT KOUDEKERKE blank  
Voormalig bankgebouw aan de Kerkstraat
  In 1961 vestigde de Rabobank zich daarom in een nieuw pand aan de Kerkstraat. Het bankgebouw werd door architect ir. Arend Rothuizen ontworpen van het architectenbureau Rothuizen en 't Hooft uit Middelburg. Het voor die tijd ruime, lichte en efficiënte gebouw bestond naast een kantoor uit een gelijkvloerse woning voor de kassier, de heer C. Jongepier. Het deel waar de bank zich in vestigde had twee verdiepingen. Beiden hadden een dwarse kap.

Enkele jaren geleden werd het bank gedeelte van het pand nog grondig verbouwd. Op 5 juni 2001 brandde de kassierswoning en de bovenwoning geheel uit.
6. KERKSTRAAT KOUDEKERKE blank  
DE MELKWAGEN IN DE BERGSTRAAT TE KOUDEKERKE IN 1962   Deze foto uit 1962 laat de melkwagen van Martinus (Tinus) Verhage zien in de Bergstraat ter hoogte van nr. 9. In de melkwagen zit o.a. Krijn Verhage en in de deuropening staat mevr. van der Leek. Het meisje met de hoofddoek is haar dochter Mattie In deze tijd reed Tinus met deze wagen door het dorp. Later kwam hiervoor de 'SRV-wagen' in de plaats. Het assortiment op deze nieuwe grotere wagen was veel ruimer.

Let u verder eens op het telefoonnummer op de wagen. Dat bestond in deze tijd slechts uit 3 cijfers voor Koudekerke.
7. DE MELKWAGEN IN DE BERGSTRAAT 1962 (BRON FOTO: MATTIE HUISZOON)    
DE CITHERSHILLSINGEL TE KOUDEKERKE   In 1951 kwamen er veel Zuid- Molukkers naar Nederland, zo ook naar Koudekerke. Ze werden eerst opgevangen in barakken ten zuiden van het dorp, dit is het huidige 'Vakantieoord Broedershoek'.

In 1962 betrokken ze huizen aan de Cithershillsingel die speciaal voor hen werden gebouwd in plan West. Velen van hen wonen tegenwoordig nog op deze plek in Koudekerke.
8: DE CITHERSHILLSINGEL TE KOUDEKERKE    
 

Zuid-Oost  
 
DE TULPSTRAAT TE KOUDEKERKE   Het nieuwbouwplan Zuid-Oost (1966- 1972) was reeds in het uitbreidingsplan van 1936 voorzien maar vanwege de oorlog niet eerder uitgevoerd. Uiteindelijk werd het opnieuw in het plan 'Kom Koudekerke' opgenomen. Naast enkele rijtjeswoningen werden er in dit plan veel vrijstaande woningen gebouwd als reactie op de vele saaie rijtjeswoningen in West. De straten kregen de namen van bloemen mee (Tulpstraat, Dahliastraat, Leliestraat). De voornaamste straat kreeg de naam van de vertrekkende burgemeester, de heer Dregmans die vanaf 1935 tot 1966 burgemeester was van Koudekerke. (Burgemeester Dregmansstraat). De bejaardenwoningen links zijn inmiddels al weer gesloopt voor wozoco De Brouwerij.
9: DE TULPSTRAAT TE KOUDEKERKE    
 

West II  
 
DE HOEK EVERTSENSTRAAT EN DE RUYTERSTRAAT TE KOUDEKERKE   Tijdens de bouw van West I, werden er al plannen gemaakt voor de aanleg van West II omdat zich de mogelijkheid voor deed om deel te nemen aan de zogenaamde 'ratiobouw'. Deze bouw- methode werd ontwikkeld nadat bleek dat de woningnood groter was dan men aanvankelijk dacht. Omdat met de klassieke bouwmethodes en het personeelsgebrek in de bouw niet voldaan kon worden aan de enorme vraag werden woningen in hoog tempo met ploegendiensten gebouwd. Samen met andere Walcherse gemeenten werd zo besloten om in 1967-1968 grote aantallen van het zelfde type woning neer te zetten.
10. DE HOEK EVERTSENSTRAAT EN DE RUYTERSTRAAT    
DE BOISOTSTRAAT IN KOUDEKERKE   De wijk West-II is in de periode 1968-1972 door de Walcherse Bouwunie gebouwd en bestaat naast de ratiowoningen uit eengezinswoningen. Langs de randen van de wijk bevinden zich bungalows op grotere kavels. De meeste straatnamen zijn afgeleid van helden uit de maritieme historie van Zeeland:

De Ruyterstraat, Trompstraat, Naereboutstraat, Evertsenstraat, van Speijkstraat, Bankertstraat, Karel Doormanstraat en De Boisotstraat.
11. DE BOISOTSTRAAT IN KOUDEKERKE    
Speeltuin aan de Backertstraat te Koudekerke   Speeltuin aan de Backertstraat te Koudekerke
12. SPEELTUIN AAN DE BANCKERTSTRAAT TE KOUDEKERKE 1972 (N080)   13. SPEELTUIN BANCKERTSTRAAT 1972 (N081)
Op de hoek van de Banckertstraat en de Van Speijkstraat werd in 1972 naast kleuterschool 'De Wip' door de gemeente Valkenisse een perceel van 800m2 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een speeltuin. Aanvankelijk was deze voorziening niet voorzien. Door de in 1971 opgerichtte wijkvereniging Koudekerke-West kwam deze speeltuin er toch en werden de speelwerktuigen gefinancierd door het organiseren van een rommelmarkt. Op 28 oktober 1972 werd de speeltuin door burgemeester Koevoets geopend. Vanuit de net gereed gekomen speeltuin kijkt men hier de Backertstraat in. Daar staat dan nog een bouwkeet.
 

Zuid  
 
Speeltuin aan de Backertstraat te Koudekerke   Omdat er een enorme vraag naar woningen bleef bestaan werden er twee locaties aangewezen voor nieuwbouw: Ten oosten van de Beatrixlaan (het latere Koningshof) en het plan 'Zuid'. Op deze luchtfoto uit 1976 is West-II al enkele jaren gereed en is men inmiddels begonnen met de uitbreiding van plan 'Zuid'. Hier werd van 1974 tot 1980 een mix van woningtypologieën gebouwd rond woonerven. Op de foto zijn onder andere al woningen aan de Van Streijenstraat en Boomgaard te zien. De prijs van bouwgrond varieerde van f. 43,- (!) per m2 voor woningwetbouw tot f. 99,14 per m2 voor zogenaamde 'gesloten bebouwing'.
Klik op de foto voor een groter formaat.
bron foto: Ad en John-Bart Louwerse
14. LUCHTFOTO KOUDEKERKE 1976    
DE BRAAMHOF TE KOUDEKERKE   De straatnaam 'Boomgaard' die aan de woonerven werd toegekend verwijst naar een boomgaard van ongeveer een hectare, die voor de nieuwbouw moest wijken. Ondanks protesten van omwonenden en de Dorpsvereniging Koudekerke werd het uitbreidingsplan doorgezet. De bezwaren hadden met name betrekking op de kap van de boomgaard en windsingels en de nabijheid van machinefabriek Boddaert.

De naam van de straat Braamhof komt van een oude bramenkwekerij die hier vroeger gevestigd was. De overige straatnamen zijn afkomstig van personen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Koudekerke.
15. DE BRAAMHOF TE KOUDEKERKE    
 

Meulhoek  
 
DE KEIWEG IN DE MEULHOEK IN KOUDEKERKE   Ook in het tweede deel van de jaren zeventig bleef de vraag naar woningen in Koudekerke bestaan. Er werd besloten om in de zuidwesthoek van het dorp een nieuwe wijk te bouwen. Deze wijk werd de Meulhoek genoemd. In deze wijk staan vooral veel vrijstaande villa's, enkele appartementen en diverse rijen geschakelde woningen. De wijk is ruim opgezet met veel groen en voldoende speelruimte voor kinderen.

De straatnaam Meulpad komt van een oude molen die hier heeft gestaan en de naam Keiweg is een oude naam voor de Dishoekseweg.
16. DE KEIWEG IN DE MEULHOEK IN KOUDEKERKE    
 

Thomassen  
 
DE WALESTRAAT TE KOUDEKERKE IN 2002   In 1979 werd de constructiefabriek Thomassen-De Steeg gesloten. Deze was gehuisvest in de oude remise van de stoomtram.

Op het terrein aan de Stationstraat en Walestraat werden, na jaren van leegstand en een grondsanering 39 huizen gebouwd.

Op de plek van de huizen hier op de foto lag tot de bouw nog een oude boomgaard.
17. DE WALESTRAAT IN 2002    
 

Koningshof  
 
Koningshof te Koudekerke   Al in 1982 werd besloten het dorp aan de oostzijde uit te breiden. Het verwerven van grond verliep zeer moeizaam, daarnaast was de Beatrixlaan bron van zorgen vanwege de onveiligheid en geluidsoverlast. De nieuwe rondweg zal die problemen in de toekomst moeten verminderen.

Pas in 1992 werd begonnen met de bouw door de tussenkomst van andere bouwplannen. De wijk Koningshof is in 1996 gereed gekomen. Er staan bungalows, twee-onder-een-kappers, senioren- en rijtjeswoningen. De straten zijn vernoemd naar de straten waaraan Nederlandse paleizen staan.
18. DE ROTONDE BIJ DE NIEUWBOUWWIJK KONINGSHOF    
 

Couburg  
In opdracht van de gemeente Veere hebben projectontwikkelaar Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling en WTS- architecten begin 2001 een bouwplan gepresenteerd, voor de bouw van 28 woningen achter de Duistraat en Biggekerksestraat in Koudekerke. Het ontwerp bestond uit veertien ruime twee-onder-een-kapwoningen, acht patiowoningen voor senioren en zes vrijstaande huizen. Om de wijk te ontsluiten werd een nieuwe straat ingetekend (De Couburgstraat), die op twee punten aansluit op de Biggekerksestraat. Een aantal omwonende had bezwaren tegen het voorgenomen bouwplan. Dat deden ze eerder succesvol in 1997 toen bebouwing van het weiland ook al werd voorgesteld. Toen werd het plan nog afgeblazen omdat er onvoldoende ruimtelijke onderbouwing was en een visie op de volkshuisvesting voor de gemeente ontbrak. Ook dit maal ging het plan in deze vorm niet door en duurde het tot 2003 alvorens een iets afgeslankt plan met 25 woningen werd voorgesteld.

Het plan uit 2003 bevatte vijf vrijstaande woningen op percelen van ca. 850m² en twaalf twee-onder-een-kapwoningen, die aan de zuidzijde van de Couburgsstraat moesten verrijzen. Dit werden er uiteindelijk tien en twee vrijstaande hoekwoningen. Aan de noordzijde waren aanvankelijk twee vrijstaande woningen en vijf patiowoningen gepland, dit werden er respectievelijk één en zes. De laatste vrijstaande woning werd gepland aan het straatje dat tussen de Couburgstraat en het verenigingsgebouw werd aangelegd. De seniorenwoningen kwamen aan een soort pleintje te liggen. Voor de woningen aan de Biggekerksestraat 55 tot en met 71 werd het mogelijk om garages achter hun woningen te bouwen. Achter de woningen Biggekerksestraat 15 en 17 was een rijtje met vijf garages gepland, dit werden er uiteindelijk vier. In 2004, 2005 en 2012 werden omgevingsvergunningen verleend voor de woningen.
 
Woningen nieuwbouwwijk De Couburg te Koudekerke   Op 27 mei 2005 werd de eerste paal geslagen. Eind 2006 zijn de meeste woningen in het plan Couburg opgeleverd en zijn de bewoners in hun woningen getrokken. Achter vrijwel alle percelen aan de Biggekerksestraat verrezen garages of bergingen. In 2012 werd de laatste woning gebouwd. Architectenbureau WTS uit Vlissingen ontwierp de elf verschillende woningtypes die qua materialisering een homogeen geheel vormen. Bouwbedrijf Kambier en Bouwgroep Peters zijn de bouwkundige aannemers die de woningen gebouwd hebben.

Achter het nieuwbouwwijkje breidde Woontrend Zeeland in 2006 haar showroom uit. Lees verder.
19. DE WONINGEN AAN HET BEGIN VAN DE COUBURGSTRAAT (FOTO APRIL 2006)    

Der Boede  
 
Na de verkoop van Der Boede is de voormalige buitenplaats getransformeerd tot een nieuwe woonbuurt. De nieuwe straten in het wijkje kregen de namen 'Laan der Boede' en 'Van der Manderelaan'. De laatste straatnaam is een verwijzing is naar een burgemeestersfamilie die medio achttiende eeuw opdracht heeft gegeven tot de bouw van het landhuis in zijn huidige vorm. Dit landhuis kreeg in december 2017 eindelijk weer nieuwe bewoners die er vermoedelijk in 2021 een B&B gaan starten.
Woningen nieuwbouwwijk De Couburg te Koudekerke
20. OVERZICHTSFOTO PROJECT HUIS DER BOEDE (FOTO NOVEMBER 2019, BRON: BUITENPLAATS DER BOEDE BV)
Op de 22 kavels rond het landhuis, die variëren in omvang van 1.200m² tot 5.400m², mag er binnen enkele spelregels geheel naar eigen wens een villa worden gerealiseerd. De kavels liggen ingebed in een groene oase en bieden veel privacy. De eersten villa's verrezen er reeds in 2019. Anno 2021 zijn vrijwel alle kavels verkocht en begint het wijkje al aardig vorm te krijgen. Meer informatie over het project is hier te vinden: www.derboede.nl

copyright © 2001-2021 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 06 06 2021

redactionele mededeling:
Enkele delen van het hoofdstuk 1944-heden worden nog herzien. Hier ziet u een voorlopige weergave van de nu bekende informatie over deze periode. Voor zover mogelijk is de getoonde informatie gecheckt op juistheid, later worden de onderdelen beter/logisch geordend. Uiteraard staat het u vrij om op de behandelde onderwerpen te reageren of aanvullende informatie aan te dragen. U kunt contact opnemen via het contactformulier op de website (zie grijze menubalk bovenaan).

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1-6: Sjoerd de Nooijer
afb. 7: Mattie Huiszoon
afb. 8-11: Sjoerd de Nooijer
afb. 12-13: Karel Noorlander
afb. 14: Ad en John-Bart Louwerse
afb. 15-19: Sjoerd de Nooijer
afb. 20: Buitenplaats der Boede BV