Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
ontwikkeling dorp
religie
onderwijs
verenigingen
infrastructuur
nieuwe wijken
bedrijventerreinen
wederopbouw
ruilverkaveling
recreatie
kustversterking
Verenigingen Koudekeke 1944-heden
Op Klompen Begonnen (OKB)
 
Voor de oprichting van Voetbal Combinatie Koudekerke (VCK) was er omstreeks 1932 al een andere voetbalclub in Koudekerke actief, dit was OKB, wat staat voor 'Op Klompen Begonnen'. Of er ooit daadwerkelijk op klompen is gespeeld, is niet bekend, maar vast staat dat men uitkwam in een zaterdagmiddagcompetitie waarin gespeeld werd tegen andere Walcherse elftallen. De thuiswedstrijden werden afgewerkt op een veld waar zich nu Vakantieoord Broedershoek bevindt. Na een jaar werd verhuisd naar een wei aan de duinen en vlak na de oorlog werd er gevoetbald in het waterwingebied bij het pompstation (te Biggekerke). Het vervoer naar een uitwedstrijd ging met twee man op één fiets. Uiteindelijk ging OKB ten onder door een te wankele financiële basis, te weinig leden en donateurs en door een gebrek aan organisatie.
 

Voetbal Combinatie Koudekerke (VCK)
 
Op 21 juni 1948 vond in de werkplaats van aannemer Piet Flipse de oprichting van Voetbal Combinatie Koudekerke plaats. Piet Flipse werd daarbij zelf als voorzitter verkozen door de aanwezigen, waaronder ook burgemeester Dregmans was, die als erevoorzitter werd verkozen. Het lidmaatschap bedroeg een kwartje per week voor leden vanaf 16 jaar en een dubbeltje voor de jongere leden. Op voorstel van Piet Flipse werd gekozen voor een tenue bestaand uit een wit shirt, donkere broek en zwarte kousen met witte boorden.

De accomodatie bestond in den beginne uit twee strandhokjes die voor 300 gulden per jaar werden gehuurd en als kleedlokaal werden gebruikt. Alleen het eerste elftal had het privilege om zich te mogen douchen in een teil. Het eerste speelveld was letterlijk een wei (van Piet Kodde), gelegen aan het eind van de Biggekerksestraat. Doordeweeks graasden er koeien en schapen op, een grasmaaier was dus niet nodig. Iedere vrijdagmiddag of zaterdagmorgen gingen een aantal vrijwilligers 'strontscheppen' om de velden speelklaar te maken. De doelpalen werden geleverd door het aannemingsbedrijf van Flipse.

Omdat het veld eigenlijk te smal was en het lastig was om een aangrenzende stuk grond bij het speelveld te betrekken om het breder te maken, werd uitgekeken naar een ander speelveld. In 1951 kocht de gemeente Koudekerke van Krijn Verhage de zogenaamde 'Stoofwei' en een stuk tuin van de heren Reijnierse en Huisman, maar het duurde nog nog tot 1954 voordat dit terrein beschikbaar kwam als speelveld. Hierdoor kwam VCK in 1952 in de problemen toen de heer Kodde geen verlenging meer wilde van het huurcontract van zijn wei. VCK moet hierdoor noodgedwongen uitwijken naar een ander voetbalveld dat werd gevonden op een wei van Joost Vos aan de Vlissingsestraat waar nu het volkstuinencomplex ligt. Vanaf 1954 werd het gemeentelijk sportterrein 'De Stoofwei' de thuishaven van VCK. Deze naam werd er echter was in 1975 aan toegekend.
 
Biggekerksestraat te Koudekerke   Het toenmalige hoofdveld lag op de plaats waar nu het trainingsveld ligt. Voor het omkleden werd een overdekte bergplaats bij de openbare school gebruikt. Na een wedstrijd werd er aanvankelijk gedoucht in het badhuis in de Badhuisstraat maar in 1958 kreeg VCK de beschikking over een nieuw kleedlokaal, dat tegenwoordig nog steeds dienst doet als werkplaats. In hetzelfde jaar kreeg VCK er ook nog een veld bij, het huidige tweede veld. "Na de aanleg van het veld werden vele uren op de knietjes doorgebracht om het onkruid uit de jonge grasmat te verwijderen en de mollenplaag te beteugelen" aldus Jan Wisse.
1. HET TWEEDE VELD VAN VCK MET RECHTS DE WERKPLAATS IN 1958 (R186)    
In 1964 werd het eerste veld voorzien van een lichtinstallatie, zodat er ook s'avonds getraind kon worden. Maar na verloop van tijd ging de accommodatie gebreken vertonen. Het eerste veld verkeerde in zeer slechte staat, zodat er alleen nog maar op getraind kon worden. Dit had tot gevolg dat de negen elftallen, rond 1970, slechts over één speelveld beschikten. De vraag naar een derde speelveld met kleedlokalen werd dan ook steeds groter. De situatie werd helemaal nijpend toen in het begin van de zeventiger jaren ook de lichtinstallatie ging haperen. 's Winters moet men voor de trainingen noodgedwongen uitwijken naar de altijd verlichte MIRO-parkeerplaats in Vlissingen. Toen door de oliecrisis ook deze lampen werden gedoofd, sprak de voorzitter van 'een onhoudbare toestand'.
 
Luchtfoto sportvelden Koudekerke   In 1972 bleek dhr. Osté bereid zijn grond te verkopen aan de gemeente Valkenisse, waardoor de aanleg van het derde veld, het huidige hoofdveld, een feit werd.

In 1974 werd er een trainingsveld aangelegd en sinds oktober dat jaar beschikte de verenging ook over een eigen clubhuis. Tot die tijd gebruikte men de achterzaal van 'Café Centraal' op dorp of kwam men bijeen in 'Hotel Walcheren'. Met zowel de bouw van een nieuwe kleed- accommodatie als met de aanleg van een nieuw speelveld werd gestart in 1975. Bouw en aanleg verliepen voorspoedig en op 19 juni 1976 kon het complex feestelijk in gebruik worden genomen.
2. SPORTCOMPLEX DE STOOFWEI TE KOUDEKERKE    
Het houten clubhuis ging in de jaren erna snel in kwaliteit achteruit en moest eind jaren tachtig nodig vervangen worden. In 1989 werd met de verbouwing aangevangen en in 1990 werd het stenen clubhuis afgerond. Dit clubhuis is tot op heden het thuishonk van VCK.(1)

Meer informatie over VCK leest u op hun website.
Heeft u foto's of informatie bij dit onderwerp? Mail de webmaster!
 

LTC De Stoof
 
Tennisvereniging LTC De Stoof is op 31 mei 1976 opgericht en bevindt zich sinds de oprichting aan de Biggekerksestraat te Koudekerke. De naam van de vereniging is afgeleid van de veldnaam 't Stoofweitje, een naam die verwijst naar het stoven en drogen van meekrabwortels dat hier vanaf circa 1750 tot 1768 heeft plaatsgevonden in een stoofschuur met rooktoren. Uit de wortels die tot poeder werden gestamt werd een rode verfstof gewonnen.

Door de jaren heen is het ledental van LTC De Stoof flink gestegen tot 260 personen. Voornamelijk komen de leden uit Koudekerke zelf, maar sinds enkele jaren kunnen ook mensen van buiten het dorp lid worden. De accommodatie bestaat uit een clubhuis met kleedkamers, vier gravelbanen met verlichting en een automatische sproei-installatie. In 2013 werden alle vier de banen gerenoveerd, de oefenkooi vernieuwd en werd er een nieuwe minibaan aangelegd.

Meer informatie over LTC De Stoof leest u op hun website.
Heeft u foto's of informatie bij dit onderwerp? Mail de webmaster!
 

Koudekerkse Ringrijders Vereniging
 
De Koudekerkse Ringrijders Vereniging is in 1951 opgericht en bestaat tot op heden nog steeds. De traditie van ringrijden is echter al honderden jaren ouder. De kerk en overheid hebben in de afgelopen eeuwen een haat-liefde verhouding gehad met het ringsteken wat vaak gepaard ging met een groots feest op het dorp. Zo is bekend dat in 1852 de overheid dreigde het ringrijden te schorsen als er twist en ongeregeldheden bij zouden plaatsvinden en in 1865 pleitte de kerkeraad voor de finale afschaffing van de jaarmarkt (en daarmee het ringrijden) vanwege het zinnelijke genot en de lichtzinnige vreugde waaraan menig jongeling en dochter zich overgaf. De avond voor de derde Pinksterdag kwam men traditiegetrouw in de herberg 'De Hoop' bijeen om de 'rolle te sluiten', waarmee men de deelnemerslijst opmaakte.

Tijdens het ringrijden werd in die tijd de puntentelling bijgehouden met een krijtstreep op de broek en bij drie gestoken ringen had men gewonnen. De prijs bestondsoms uit een paar gouden halsknopen, geschonken door de ambachtsheer, waarna gestreden werd voor de tweede prijs. Omstreeks 1925 is men om de meeste gestoken ringen gaan strijden. Ook de traditionele rondgang van de 'suukerkomme', vol met alcoholische drank en zoute balletjes werd in die periode afgeschaft. Het ringrijden is in de jaren erna steeds meer een sport geworden met een knipoog naar het toerisme. Desondanks zijn veel andere oude tradities bij het ringrijden nog volop in gebruik. Zo wordt er bijvoorbeeld nog steeds met sjerpen gereden.

Traditioneel vindt op Walcheren tijdens de zomermaanden nog steeds het ring- en sjezenrijden plaats met op 3e pinksterdag wedstrijden op het Dorpsplein te Koudekerke. In vijf verschillende klassen nemen teams van verschillende dorpen waaronder ook Koudekerke het tegen elkaar op. In het verleden werd er ook in de buurtschappen 't Zand en Dishoek de ring gestoken.
 
Ringrijden op 3e pinksterdag op het dorpsplein te Koudekerke (2005)
3. 3E PINKSTERDAG WORDT TRADITIONEEL MET RINGRIJDEN GEVIERD OP HET DORPSPLEIN TE KOUDEKERKE
Naar gewoonte gaat bij het ringrijden een groot glas jenever rond na elke ring die gestoken is. Ringrijden is een levend stuk folklore, een kijkspel die haar oorsprong vind in het verre verleden. Winnaar van het toernooi wordt de gene die over de hele dag de meeste ringen heeft gestoken. Liefhebbers van folklore en paardensport komen hier aan hun trekken en kunnen de sport tot half september op heel Walcheren zien. Voor oude foto's van ringrjden op het Dorpsplein kijkt u hier.

Meer informatie over de Koudekerkse Ringrijders Vereniging leest u op hun website.
Heeft u foto's of informatie bij dit onderwerp? Mail de webmaster!
 

Gymnastiekvereniging Koudekerke
 
De Gymnastiekvereniging Koudekerke is opgericht op 29 oktober 1973 en bestaat tot op heden nog steeds. Aanvankelijk werd gesport in de kleine gemeentelijke sporthal aan de Duinstraat. Na de realisatie van een nieuwe grotere sporthal in de jaren negentig vond de vereniging onderdak in De Couburg te Koudekerke. Gymnastiekvereniging Koudekerke is een recreatieve vereniging met een gevarieerd lesaanbod; kleutergym, turnen, aerobics en volleybal.

Meer informatie over de Gymnastiekvereniging Koudekerke leest u op hun website.
Heeft u foto's of informatie bij dit onderwerp? Mail de webmaster!
 

Scouting De Valkeniers
 
Scouting De Valkeniers is opgericht in 1980 na een geslaagde open middag in het toenmalige verenigingsgebouw aan de Badhuisstraat te Koudekerke. De eerste vier jaar was de oude brandweerkazerne het clubhuis van de vereniging. In 1984 verraste de gemeente De Valkeniers met de mededeling dat het pand dat van hen gehuurd werd binnen twee maanden verlaten moest worden en verruild zou worden voor het oude schoolgebouw De Uitwijk aan de Middelburgsestraat. Toen de groep in 1980 begon waren er maar heel weinig kinderen. Maar het ledenaantal groeide langzaam maar zeker. In 1984 werd een aantal van 48 kinderen genoteerd, in 1987 waren het er al 62, in 1989 waren er 67 leden en in 1991 werd het magische getal van 100 bereikt. Vanaf 1989 klonken er hardnekkige geruchten dat De Valkeniers het clubhuis weer uit moesten. Het heeft uiteindelijk tot 1994 geduurd voor ze in de voormalige kleuterschool De Wip terecht kwamen waar ze tot op heden hun clubhuis hebben.

Meer informatie over Scouting De Valkeniers leest u op hun website.
Heeft u foto's of informatie bij dit onderwerp? Mail de webmaster!
 

Vrouwenvereniging "Wees een Zegen",
 
De vereniging werd opgericht op 4 december 1945 en werd opgeven op 24 november 1982.(2)

Heeft u foto's of informatie bij dit onderwerp? Mail de webmaster!
 
copyright © 2001-2021 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 19 11 2016

redactionele mededeling:
Enkele delen van het hoofdstuk 1944-heden worden nog herzien. Hier ziet u een voorlopige weergave van de nu bekende informatie over deze periode. Voor zover mogelijk is de getoonde informatie gecheckt op juistheid, later worden de onderdelen beter/logisch geordend. Uiteraard staat het u vrij om op de behandelde onderwerpen te reageren of aanvullende informatie aan te dragen. U kunt contact opnemen via het contactformulier op de website (zie grijze menubalk bovenaan).

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: collectie Jan Roose
afb. 2: voetbalvereniging VCK
afb. 3: Sjoerd de Nooijer

geraadpleegde bronnen:
- Jan Wisse
- website VCK
- website LTC De Stoof
- Zeeuws Archief (ZA)

voetnoot 1:
bron: website VCK

voetnoot 2:
bron: ZA, archief Hervormde Gemeente Koudekerke, 1632-1980, inv.nrs 1-184