Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
religie
boerderijen
- st. antoniushoeve
- blauwe hof
- buytenhof
- de brouwerij
- johannahoeve
- (groot) lammerenburg
- groot ter hooge
- klein lammerenburg
- de lange pacht
- l'espérance
- 't noord ambacht
- 't noordhof
- paauwenburg
- hof de pagter
- 't troenkhof
- torenzicht
- hof verhage
- de vijgeter
- zuiderhoeve

buitenplaatsen
veldnamen
molens
grondgebruik
kustzone
boerderij St. Antoniushoeve te Koudekerke
Boerderij St. Antoniushoeve
 
Fragment kaart Bernaerds met aangifte van hofstede Blauwe hof aan de Breeweg te Koudekerke
1.FRAGMENT KAART CHRISTOFFEL BERNARDS UIT 1641 MET SCHEMATISCHE AANGIFTE VAN DE HOFSTEDE
Deze hofstede is voor 1641 ontstaan en is gelegen op Ter Poorteweg 4 en draagt de naam 'St. Antoniushoeve'. Op de in 1641 vervaardigde kaart, van Christoffel Bernaerds wordt hier reeds bebouwing aangegeven en bevindt deze zich in het zogenaamde 'Pier Heyne weduwe block' (nr 44). De boerderij bevindt zich in de zogenaamde Anthonus Hoek ten oosten van het dorp. Nader onderzoek in onder meer de 'overlopers' zal nog moeten uitwijzen, wie hier destijds de hofstede zoal bewoonden.

Als we de aanwijzende tafels uit 1823 behorend bij het kadastrale minuutplans van 1811-1832 raadplegen wordt duidelijk, wie in 1823 eigenaar is. Dit blijkt bouwman Pieter Janszoon de Witte te zijn die rond zijn hofstede ook weilanden en boomgaarden bezat. De naam werd gecorrigeerd, dus het is waarschijnlijk dat Pieter het bezit kort hiervoor van zijn vader Jan de Witte had overgenomen. Als we naar het bijbehorende minuutplan van sectie F kijken dan zien we een grote schuur met een woonhuis aan de straat, die grote gelijkenis vertonen met onderstaande foto's uit 1922.
     
Ter Poorteweg te Koudekerke  
2. ST. ANTONIUSHOEVE AAN DE TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE 1922 (RCE014)   3. FRAGMENT MINUUTPLAN SECTIE F2 1811-1832
Ter Poorteweg te Koudekerke   De huidige boerderij is in twee bouwfasen gerealiseerd. Het is sinds 1963 een samengestelde kop-hals-romp boerderij met wagenschuur en varkenshok. Oorspronkelijk zaten woonhuis en schuur direct aan elkaar vast. Het woonhuis is in 1963 vernieuwd op de plaats van het oorspronkelijke woonhuis. Toen is ook de kopgevel van de schuur vervangen. De ruimte tussen woonhuis en schuur is voorzien van een plat dak. De schuur, met een (schuif)dwarsdeel met bovenvensters en twee hooiluiken, heeft in het verhoogde deel van het dak een derde luik. De dakbedekking van de schuur bestaat aan een zijde uit riet en aan de zuidzijde uit pannen. Het dak van de wagenschuur is vernieuwd en er zijn goten aangebracht.
4. ST. ANTONIUSHOEVE AAN DE TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE 1922 (RCE015)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   De onderstaande luchtfoto toont de situatie voor de sloop en herbouw van de woning in 1963. Goed zichtbaar hierop zijn het wagenhuis (rechts) en het varkenshok (links). De situatie van de gebouwen voor 1963 zijn ernaast in plattegrond weergegeven op een tekening uit de Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In deze periode werd de boerderij bewoond door Jan Reijnierse.
5. ST. ANTONIUSHOEVE AAN DE TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE 1927 (R574)    
Ter Poorteweg te Koudekerke  
6. LUCHTFOTO ST. ANTONIUSHOEVE TE KOUDEKERKE VOOR 1963 (M001)   7. PLATTEGROND BOERDERIJ VOOR 1963 (RCE016)
Ter Poorteweg te Koudekerke   Verbouwing van de woning van Jan Reijnierse. De woning werd gebouwd door de Koudekerkse aannemer van Noppen.
8. VERNIEUWING WONING ST ANTONIUSHOEVE OMSTREEKS 1963 (R798)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   Verbouwing van de woning van Jan Reijnierse. De woning werd gebouwd door de Koudekerkse aannemer van Noppen.
9. VERNIEUWING WONING ST ANTONIUSHOEVE OMSTREEKS 1963 (R799)    

copyright © 2001-2024 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

locatie:
Ter Poorteweg, Koudekerke

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: kaart bernaerds (ZA), 1641
afb. 2: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort
afb. 3: minuutplan F2, 1811-1832
afb. 4: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort
afb. 5: collectie J. Roose
afb. 6: Monica Aarnoutse
afb. 7: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort
afb. 8 en 9: collectie J. Roose

geraadpleegde bronnen:
- Collectie J. Roose
- Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer [SHBO-0044534]
- Zeeuws Archief (ZA)
- Atlas Hattinga, Kaarte van het eyland Walcheren de Ao. 1641 gemaakt door Christoffel Bernaerds, D.W.C. en/of A. Hattinga, ca. 1750. inv. nr. 13
- www.watwaswaar.nl
- CHS Provicie Zeeland