Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
religie
boerderijen
- st. antoniushoeve
- blauwe hof
- buytenhof
- de brouwerij
- johannahoeve
- (groot) lammerenburg
- groot ter hooge
- klein lammerenburg
- de lange pacht
- l'espérance
- 't noord ambacht
- 't noordhof
- paauwenburg
- hof de pagter
- 't troenkhof
- torenzicht
- hof verhage
- de vijgeter
- zuiderhoeve

buitenplaatsen
veldnamen
molens
grondgebruik
kustzone
boerderij Blauwe hof te Koudekerke
Boerderij Het Blauwe Hof
 
Fragment kaart Bernaerds met aangifte van hofstede Blauwe hof aan de Breeweg te Koudekerke
1.FRAGMENT KAART CHRISTOFFEL BERNARDS UIT 1641 MET SCHEMATISCHE AANGIFTE VAN DE HOFSTEDE
Deze hofstede uit 1588 is gelegen op Breeweg 11 en draagt tegenwoordig de naam 'Het Blauwe hof'. Op de in 1641 vervaardigde kaart, van Christoffel Bernaerds wordt hier reeds bebouwing aangegeven en bevindt deze zich in het zogenaamde 'Pier Coppe Tancke block' (nr 46). Nader onderzoek in onder meer de 'overlopers' zal nog moeten uitwijzen, wie hier destijds de hofstede zoal bewoonden.

Als we de aanwijzende tafels bij het kadastrale minuutplan van 1823 raadplegen wordt duidelijk, wie dan eigenaar is. Dit blijkt de 'bouwman' Leijn (Zachsz.) Zachariasse te zijn. De hofstede omvat dan de percelen 129 t/m 135 waaronder weiland, bouwland, bos, boomgaard en tuin. Op onderstaande foto is de toestand te zien in 1912.
     
Breeweg te Koudekerke   De hofstede was toen eigendom van Simon Sanderse en is later voortgezet door Cees Reijnierse en vanaf begin jaren vijftig door diens zoon Jan Reijnierse.

De woning werd in 1922 los van de schuur herbouwd (zie foto R580). Op deze foto staan Cees Reijnierse, Simon Sanderse, Johanna Sanderse, Kee Pouwer met kind op de arm (Jan Reijnierse). De vrouw met juk en emmers is onbekend maar is zo men toen zei de meid. In de kinderwagen zit Kee Reijnierse.
2. HOFSTEDE HET BLAUWE HOF IN 1912 (R581)    
In 1922 werd het woonhuis dat aanvankelijk tegen de houten schuur stond als vrijstaand woonhuis herbouwd. Het behoort waarschijnlijk tot één van de de laatste in traditionele stijl gebouwde Zeeuwse boerenhuizen. Een gevelsteen met jaartal herinnert aan de herbouw in 1922.
 
Breeweg te Koudekerke   Kort hierna werd in 1923 de hier afgebeelde foto gemaakt. De boerderij werd toen inmiddels al bewoond door Kees Reijnierse. Zijn vrouw Wanne Sanderse was de dochter van Simon Sanderse en Kee Pouwer, die daar ook boerden. Ook de voerman en zijn passagiers zullen inwoners van Koudekerke nog herkennen, hoewel de foto al in 1923 genomen is. Het is Jan Reijnierse met naast hem zijn zuster Sien. Achter hen Cornelia en naast haar Elisabeth Reynierse. Ze zitten allen op een mooie bokkenwagen met bok ervoor die vervaardigd is door wagenmaker Jan Luteyn uit Koudekerke.
3. KINDEREN OP EEN BOKKENWAGEN VOOR HET BLAUWE HOF (MH08)    
Breeweg te Koudekerke   De hof was achtereenvolgens eigendom van Simon Sanderse, Cees Reijnierse en vanaf begin jaren vijftig van diens zoon Jan Reijnierse, tot deze naar de Noordoostpolder vertrok. Mogelijk staat een van hun dochters hier links op de foto. Kee Reijnierse huwde met Frans Maljaars en samen zetten zij tot 1975 de boerderij voort. Bram Maljaars volgde hen op tot hij in 1985 de boerderij verkocht om een nieuwe start te kunnen maken op een boerderij in Zuidelijk Flevoland. De boerderij kwam zo in handen van de familie Bil en is sindsdien niet meer in gebruik als agrarische bedrijf en wordt door hen 'Het Blauwe Hof' genoemd.
4. MEISJE MET POPPENWAGEN VOOR HET BLAUWE HOF NA 1923 (MH06)    
hofstede Blauwe hof aan de Breeweg te Koudekerke blank Het woonhuis uit 1922 heeft een symmetrische voorgevel en is rijk geornamenteerd met onder andere speklagen, segmentbogen boven de ramen en een levensboom boven de voordeur. De woning is nog authentiek, hoewel daar enigszins afbreuk aan wordt gedaan door een forse dakkapel op het met pannen gedekte zadeldak. Door de verlaging van het grondwaterpeil is de woning in de laatste decennia ernstig verzakt waardoor de woning momenteel wordt herbouwd.

Tijdens de inundatie in 1944 is de oude houten schuur naar de Seisweg bij het buurtschap 't Zand weggedreven en daar in de bossages blijven steken.
5. HET BLAUWE HOF    
Vanaf 1945 heeft er een noodschuur gestaan waarvan lange tijd alleen nog een ruïne over was. In de periode juni tot oktober 2010 werd het casco van de noodschuur met subsidie van de Boerderijenstichting Zeeland gerestaureerd door A.C. Rijken en Zonen vof. Het bouwwerk werd in 2011 verder verbouwd tot studio.

De grote boerenschuur op het erf dateert uit 1952. Het is een typische bakstenen wederopbouwschuur met pannen zadeldak, één dwarsdeel en betonnen stalraampjes. Daarnaast staat er nog een moderne loods. De tuin valt te typeren als een boerderijtuin en wordt diverse malen per jaar opengesteld voor publiek. Het erf is omgeven door windsingels en de toegang aan de Breeweg wordt geflankeerd door twee toegangspalen.

copyright © 2001-2024 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

locatie:
Breeweg, Koudekerke

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: kaart bernaerds (ZA), 1641
afb. 2: collectie Jan Roose
afb. 3 en 4: Marjolein Haak
afb. 5: Sjoerd de Nooijer

geraadpleegde bronnen:
- Roose, J. en Roose, W.P., Kent u ze nog... die van Koudekerke, Zaltbommel, 1981
- Marjolein Haak
- Bram Maljaars
- Zeeuws Archief (ZA)
- Atlas Hattinga, Kaarte van het eyland Walcheren de Ao. 1641 gemaakt door Christoffel Bernaerds, D.W.C. en/of A. Hattinga, ca. 1750. inv. nr. 13
- CHS Provicie Zeeland
- www.watwaswaar.nl
- www.hetblauwehof.nl