Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
religie
boerderijen
- st. antoniushoeve
- blauwe hof
- buytenhof
- de brouwerij
- johannahoeve
- (groot) lammerenburg
- groot ter hooge
- klein lammerenburg
- de lange pacht
- l'espérance
- 't noord ambacht
- 't noordhof
- paauwenburg
- hof de pagter
- 't troenkhof
- torenzicht
- hof verhage
- de vijgeter
- zuiderhoeve

buitenplaatsen
veldnamen
molens
grondgebruik
kustzone
boerderij Noordambacht te Koudekerke
Boerderij 't Hof Noord Ambacht
 
Fragment kaart Bernaerds met aangifte van hofstede Blauwe hof aan de Breeweg te Koudekerke
1.FRAGMENT KAART CHRISTOFFEL BERNARDS UIT 1641 MET SCHEMATISCHE AANGIFTE VAN DE HOFSTEDE
Deze hofstede uit 1598 is gelegen op Breeweg 102 en draagt tegenwoordig de naam 't hof Noord Ambacht' en bevindt zich sinds de grenswijziging in de gemeente Middelburg. Zijn oorsprong kent deze boerderij echter in Koudekerke. Op de in 1641 vervaardigde kaart, van Christoffel Bernaerds wordt hier reeds bebouwing aangegeven en bevindt deze zich in het zogenaamde 'Danckaert Pierz. block' (nr 92). De hofstede draagt een naam die veel lijkt op de naam van het ambacht waartoe een aantal blocken in deze hoek van Koudekerke behoren: Het Noordambacht.
     
  Nader onderzoek in onder meer de 'overlopers' zal nog moeten uitwijzen, wie hier destijds de hofstede zoal bewoonden. Volgens de overlevering zou de familie Reijnierse hier al eeuwen lang eigenaar zijn, mogelijk zelfs vanaf het prille begin.

De naam Reijnierse komen we in ieder geval in 1832 tegen want als we de aanwijzende tafels bij het kadastrale minuutplan van 1823 raadplegen wordt duidelijk, wie dan eigenaar is. Dit blijkt bouwman Willem Reijnierse te zijn die rond zijn hofstede een aanzienlijke hoeveelheid weilanden bezat.
2. VOORGEVEL VAN 'T HOF NOORD AMBACHT 17-07-1949 (RCE001)    
Het Noord Ambacht is een rechthoekige boerderij met de voorgevel in de kop bestaande uit een woning met schuur en een karnhok en twee moderne schuren. De woning heeft een schilddak dat met de punt uitkomt op de nok van de schuur en is zeer breed. In de asymmetrisch ingedeelde voorgevel zit een voordeur en vijf kruisvensters waarvan twee met twintig ruitjes, twee met vijftien ruitjes en één met zestien ruitjes. De gehele gevel is gepleisterd als schijnmetselwerk. Aan de rechter zijkant bevinden zich achter de kelder (thans dichtgemaakt) en de opkamer. Voor is met jaartalankers het bouwjaar aangegeven. Het dak bestaat uit een met een rode pannen gedekt schilddak. Uniek is ook dat deze voor Zeeland toch al bijzondere boerderij binnen een (thans dichtgemaakte) doorgang naar de schuur had.
 
Breeweg te Koudekerke   Aan de buitenzijde is de woning nog authentiek. De boerderij is in 1989 (op last van de gemeente) gerestaureerd. Daarbij zijn in de schuur ( die van jongere datum is als de woning) de originele spanten en gebinten vervangen door gelamineerde spanten. De gevels van de schuur bestaan uit IJsselsteen met steunuitkragingen onder de dakrand. Er zijn twee dwarsdelen met groene mendeuren, gietijzeren en betonnen stalramen en een hooiluik aanwezig. Het dak is deels met rode oud Hollandse pannen en deels met riet gedekt. De achtergevel is van houten rabatdelen op een stenen plint. Voor de woning staat een ligusterheg aan de weg.
3. 'T HOF NOORD AMBACHT 11-1963 (RCE003)    
Breeweg te Koudekerke   Schuin voor de woning staat een enigszins aangetast (venster en deur vernieuwd) karnhok met piramide dak.

De rest van het erf bestaat voornamelijk uit bestrating en dwars op de schuur twee moderne schuren. De boerderij ligt aan de rustige Breeweg vlakbij de bebouwde kom van Middelburg met in het zuiden en westen bouwland.

De hofstede is thans aangemerkt als Rijksmonument [SHBO-0044534].
4.'T HOF NOORD AMBACHT 11-1963 (RCE002)    
't Hof Noord Ambacht' is tegenwoordig een melkveebedrijf aan de rand van Middelburg dat bewoond wordt door de familie Reijnierse. Op het bedrijf is tevens een minicamping gevestigd. Meer informatie: website Noord Ambacht

copyright © 2001-2024 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

locatie:
Breeweg, Koudekerke

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: kaart bernaerds (ZA), 1641
afb. 2-4: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer [SHBO-0044534]

geraadpleegde bronnen:
- Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer [SHBO-0044534]
- Zeeuws Archief (ZA)
- Atlas Hattinga, Kaarte van het eyland Walcheren de Ao. 1641 gemaakt door Christoffel Bernaerds, D.W.C. en/of A. Hattinga, ca. 1750. inv. nr. 13
- CHS Provicie Zeeland