Logo koudekerke.info
foto's per straat | schoolfoto's | heemkunst | raadplaatjes | fotogalerij
inleiding
straatnamen A-B
- abeelseweg
- badhuisstraat
- bergstraat
- biggekerksestraat
- boksweg
- boomgaard
- braamweg
- breeweg
- brouwerijstraat

straatnamen C-D
straatnamen E-K
straatnamen L-N
straatnamen O-S
straatnamen T-V
straatnamen W-Z
foto's van Badhuisstraat Koudekerke
De huidige Badhuisstraat heette tot eind 1966 nog Noordstraat, maar werd hernoemd na de gemeentelijke herindeling en vorming van de gemeente Valkenisse. De Badhuisstraat dankt zijn naam aan het badhuis dat hier vanaf 1956 tot 1968 gevestigd was. De Badhuisstraat loopt vanaf het Dorpsplein tot de Middelburgsestraat (voorheen Korte Weegje en gedeeltelijk Lange Weegje). Voor de aanleg van de traverse (Middelburgsestraat) in 1960 werden enkele panden aan de noordzijde van deze straat gesloopt.
 
Badhuisstraat te Koudekerke blank fotonr: R773 datum: voor 1910
toelichting: De ingang naar de Badhuisstraat vanaf het Dorpsplein gezien. De panden op de foto bestaan allen niet meer. Het huisje links stond op het Dorpsplein en werd gesloopt ten gunste van het gemeentehuis (1877). Het meestershuis rechts, met lantaarn, was verbonden aan de openbare lagere school (gebouw met grote hoge ramen), dit laatste gebouw vervulde deze functie tot 1940. Hierna werd het in 1947 verbouwd tot verenigingsgebouw welke functie het gebouw tot 1 september 1984 vervulde(1), waarna het werd gesloopt en hier een parkeerterrein voor een supermarkt werd aangelegd.
Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R773)   blank
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: Veeredronk datum: ca. 1960
toelichting: Interieur van het verenigingsgebouw te Koudekerke omstreeks 1960.

Namen van afgebeelde personen zijn niet bekend.(2)

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (VEEREDRONK)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: Veeredronk datum: ca. 1960
toelichting: Vier heren aan het biljart in het verenigingsgebouw te Koudekerke omstreeks 1960.

Namen van afgebeelde personen zijn niet bekend.(2)

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (VEEREDRONK)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R354 datum: 29 april 1927
toelichting: Foto gemaakt tijdens de huwelijksplechtigheid van Pieter Schout (71 jaar) en Pietje van den Broeke (79 jaar) op de hoek van de Dorpsplein en de Badhuisstraat. Piet was eerder gehuwd met Neeltje Vreeke. Het was Pietjes derde huwelijk. Haar eerste man was lantaarnopsteker Jan Maas, de tweede was Kees de Wijze. Zelf zei ze ervan: "De eerste keer trouwde ik uit liefde, de tweede keer voor mijn boterham en nu voor de gezelligheid". Voor een opsomming van de voor zover bekende afgebeelde personen klikt u op de foto.
Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R354)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R092 datum: voor 1914
toelichting: Zijkant gemeentehuis aan de Badhuisstraat, voor dit werd uitgebreid. Vermoedelijk staan hier kinderen op de foto van de openbare lagere school die hier tegenover was gevestigd. Links op de hoek van het gemeentehuis was een vergelijkbare lantaarn bevestigd als aan het meestershuis van de openbare lagere school, zie foto 773.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R092)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R093 datum: voor 1914
toelichting: Zijkant gemeentehuis aan de Badhuisstraat, voor dit werd uitgebreid. Vermoedelijk staan hier kinderen op de foto van de openbare lagere school die hier tegenover was gevestigd. Links op de hoek van het gemeentehuis was een vergelijkbare lantaarn bevestigd als aan het meestershuis van de openbare lagere school,zie foto 773.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R093)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R091 datum: ...
toelichting: Naast de oude openbare school aan de oostzijde van de Badhuisstraat stonden deze twee huisjes met luiken en glinten, waarvan alleen het achterste huisje nog bestaat (nu wit geschilderd). De bakkeet, die iets verderop in de straat naar voren steekt behoorde bij de boerderij van Verhage en is ook gesloopt, zie foto 087. Het aan de linkerkant staande boerenwoonhuis dat ook wat naar voren staat, was van de familie Maas en bestaat nog wel. Het is opgedeeld in twee woonhuizen met huisnummer 5 en 5a.
Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R091)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R094 datum: winter 1927-1928
toelichting: Vanaf het begin van de Badhuisstraat, staande naast het gemeentehuis (te herkennen aan de traptreden links), is deze foto genomen in de richting van de Middelburgsestraat. Het is onbekend welke kinderen zijn afgebeeld. Het afgebeelde tafereel is vergelijkbaar met foto 091. Links is het woonhuis met schuur van mevrouw Sjaan Wesselman-Stroo zichtbaar,

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R094)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R095 datum: ca 1950-1968
toelichting: Woonhuis en schuur van mevrouw Sjaan Wesselman-Stroo in de Badhuisstraat. Henk en Ank Wisse woonden hier van 28 april 1968 tot april 1970. Piet Kambier heeft het huisje hierna bewoond, gevolgd door Iman Izeboud. De woning werd daarna gesloopt. De schuur er links naast was toen al lang verdwenen. De woning rechts bestaat nog wel. Dat karakteristieke woonhuis is nu bewoond door de familie Riekwel.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R095)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R099 datum: ca 1950-1968
toelichting: Op de foto staan Pieternella Roose en Sjaan Wesselman-Stroo in de achtertuin van mevrouw Stroo. Zie foto 095.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R099)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R100 datum: ca 1950-1968
toelichting: Uitzicht vanaf het dak van het woonhuis van Sjaan Wesselman-Stroo in de richting van de Schuttestraat. Rechts is als herkenningspunt de aardappelschuur aan de Middelburgsestraat zichtbaar. Zie ook foto 095.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R100)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R101 datum: ca 1950-1968
toelichting: Vanaf het dak van het woonhuis van Sjaan Wesselman-Stroo in de richting van de Schuttestraat gekeken. Rechts bevindt zich nu het Aziatisch restaurant (pand met de kleine raampjes). Daarnaast staat het pand waarin vanaf 1924 schoenmaker Sturm woonde en werkte. Het hoge huis op de achtergrond is van Louis van de Velde (van de Taxi's).

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R101)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R103 datum: ca 1950-1968
toelichting: Op de foto staan Pieternella Roose en Sjaan Wesselman-Stroo in de achtertuin van mevrouw Stroo. Bovenaan is de aardappelschuur herkenbaar aan de Middelburgsestraat. Zie ook foto 095.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R103)    
panorama vanaf toren Loeff in de richting van de Badhuisstraat en het lange Weegje te Koudekerke
PANORAMA VANAF DE TOREN VAN LOEFF RICHTING DE BADHUISSTRAAT EN HET LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (R485+R486)
fotonr: R485+R486 datum: winter 1927
toelichting: Vanuit de toren van Loeff (zie foto 617) had men een prachtig uitzicht over de omgeving. Hiervandaan was ook goed te zien hoe de Badhuisstraat er in de winter van 1927 uit zag. Op de voorgrond staat de grote schuur die behoorde bij de boerderij van de familie Verhage. De bijgebouwen die hier links van stonden flankeerden een soort pad dat van de schuur naar de Badhuisstraat liep. Hieraan stond ook het woonhuis van de familie Verhage. Achter de boerderij van Verhage lag een tweede boerderij, die van de familie Hollebrandse. Het woonhuis van die boerderij staat net linksboven de schuur van de familie Verhage en is te herkennen aan het schilddak. Rechts hiervan stond de bijbehorende schuur. Daarachter begon het Lange Weegje. Hier zijn in 1927 nog slechts enkele woningen gebouwd, maar zijn al wel de hervormde school en bijbehorende schooldirecteurswoning 'De Steenkrijter' zichtbaar. Op de achtergrond is goed te zien dat de akkers in de winter blank stonden omdat de waterafvoer niet voldoende was. Na de winter van 1927 verbeterde de situatie op de akkers in de winter door de komt van het gemaal 'De Boreel' bij Middelburg en de aanleg van watergangen in de jaren dertig.

meer info: vergrotingen van de panorama foto's staan hier: 485 en 486.
     
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R075 datum: ca 1960
toelichting: Het linker deel van de schuur die oorspronkelijk behoorde bij boerderij Verhage aan de Badhuisstraat werd omstreeks 1962 van een licht hellend dak van golfplaten voorzien en gebruikt als kolenopslag. In 1972 maakte de schuur plaats voor een loods van Bouwbedrijf Flipse.

Zie verder beschrijving bij foto R075 in de Middelburgsestraat.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R075)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R078 datum: ca 1960
toelichting: Hier staat de schuur die oorspronkelijk behoorde bij boerderij Verhage afgebeeld voordat deze in 1972 werd gesloopt. Er achter is het gemeentehuis herkenbaar en de bebouwing aan de Badhuisstraat.

Zie verder beschrijving bij foto R078 in de Middelburgsestraat.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R078)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: N194 datum: voor 1960
toelichting: Vanuit de tuin van dr. Van der Harst in de richting van de Badhuisstraat gekeken zien we hier de boerderij van de familie Verhage. Dit betrof een traditionele met riet gedekte houten schuur die omstreeks 1962 van een licht hellend dak van golfplaten werd voorzien en daarna gebruikt werd als kolenopslag. In 1972 maakte de schuur plaats voor een loods van Bouwbedrijf Flipse.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (N194)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R087 datum: voor 1960
toelichting: In de Badhuisstraat staan op de voorgrond van links naar rechts bij de bakkeet en de toegang tot het erf van de boerderij van de familie Verhage: Piet Wzn. Brasser, Sjaan Wesselman-Stroo, Jan Wzn. Brasser en Bart Wzn. Brasser . Sjaan woonde hier recht tegenover, zie foto 095 voor haar huis. De kinderen iets verderop. De bakkeet en de overige bijgebouwen op de achtergrond hoorden bij de boerderij van Verhage. Links is nog net een puntje van de grote schuur te zien. Nu is hier de Hubo.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R087)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R073 datum: voor 1960
toelichting: Aan het eind van de Badhuisstraat stond het woonhuis van de familie Hollebrandse, dat hoorde bij een boerenschuur waarvan rechts nog net een hoekje zichtbaar is. De familie Hollebrandse werd uitgekocht bij de aanleg van de Middelburgsestraat en hierna zijn ze verhuisd naar de Breeweg-Meinersweg. De boerderij werd gesloopt. De huisjes op de achtergrond links, behalve het uiterste linkse huis zijn bij de aanleg van de traverse in 1960 eveneens gesloopt.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R073)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R072 datum: voor 1960
toelichting: In het midden staat de schuur van de familie Hollebrandse, rechts nog net een hoekje van het woonhuis dat bij hun boerderij hoorde. De familie Hollebrandse werd uitgekocht bij de aanleg van de Middelburgsestraat en hierna zijn ze verhuisd naar de Breeweg-Meinersweg. Het huis links, van mevrouw Kee Flipse-Maas, is ook afgebroken.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R072)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: Z002 datum: voor 1960
toelichting: Poserende kinderen bij de hofstede van de familie Hollebrandse. Op de achtergrond is het wagenhuis te zien, links de schuur. Pieter hollebrandse en zijn vrouw Suzanna Roelse hadden de boerderij overgenomen van Jan Roelse en Martina van den Bosse (wanneer is nog niet achterhaald). Jan Roelse had de boerderij verkregen van zijn vader Willem Roelse en Jacomina de Voogd. De familie Hollebrandse werd uitgekocht bij de aanleg van de Middelburgsestraat.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (Z002)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R076 datum: voor 1960
toelichting: In het midden het woonhuis van Kee Flipse-Maas. Zij staat ook voor haar woonhuis afgebeeld. Het huis is in 1960 gesloopt. Op de achtergrond is de schuur van boerderij Hollebrandse zichtbaar. Uiterst links is de hervormde school te zien, welke vroeger aan het Lange Weegje stond.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R076)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R077 datum: voor 1960
toelichting: Achterzijde van woonhuis Kee Flipse-Maas. Zij staat hier afgebeeld bij de waterput. Het huis is in 1960 gesloopt. Op de achtergrond is het woonhuis op de hoek Braamweg-Middelburgsestraat te zien (huisnr. 41).

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R077)    
Lange Weegje te Koudekerke blank fotonr: U046 datum: 9-9-1938
toelichting: Op 9 september 1938 werd een optocht gehouden ter ere van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Hier komt de wagen van molenaar Gilles de Regt uit de Badhuisstraat langs het noodslachthuis van C. Maas (rechts) en de schuur van J. Roelse aan het begin van het Lange Weegje. Beide gebouwen moesten wijken voor de traverse. Op de wagen stond, hoe kan het ook anders, een miniatuur van de molen en de tekst "Door arbeid lust en vlijt, Wordt hier graan tot meel bereid". Voor namen bij de foto klikt u op foto).
Aanvulling? Reageer!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (U046)   blank
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R080 datum: 1960-1962
toelichting: Dit woonhuis werd in 1960 gebouwd in de Badhuisstraat (huisnr. 18) daar waar het woonhuis van Kee Flipse-Maas zich bevond (zie foto 076). Later dat jaar verrees rechts (huisnr. 16) een vergelijkbaar huis. Op de achtergrond is de hervormde school herkenbaar en de schooldirecteurswoning 'De Steenkrijter'.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R080)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R081 datum: 1960-1962
toelichting: Dit woonhuis werd in 1960 gebouwd in de Badhuisstraat (huisnr. 18). Later dat jaar verrees links (huisnr. 16) een vergelijkbaar huis. Op de achtergrond is de woning en slagerij van Piet en Joanna Wisse aan de Middelburgsestraat zichtbaar.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R081)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: N187 datum: ...
toelichting: De foto is in noordelijke richting genomen. De boerderij links van Piet Maas is hier prominent in beeld. Het boerenwoonhuis bestaat nog steeds maar is later opgesplitst in nr. 5 en 5a. In de noordelijke woning woonde Willem Brasser met zijn vrouw, Grie Verhage die in 1961 verhuisden naar de hof aan de Middelburgsestraat 116. Zie ook 372.

De naam van de afgebeelde persoon is niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (N187)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R096 datum: circa 1935
toelichting: Op z'n erf staat Piet Maas de boer (Piet Oed), getrouwd met Jans Jasperse. Links staat Jakobus Cornelis de Priester en rechts gehurkt Maria de Priester (achterkleinkinderen). De foto is genomen in de richting van de Badhuisstraat. De boerderij lag dus achter het gemeentehuis aan de westzijde van de Badhuisstraat. Het boerenwoonhuis links bestaat nog steeds maar is later opgesplitst in nr. 5 en 5a. In de noordelijke woning woonde Willem Brasser met zijn vrouw, Grie Verhage die in 1961 verhuisden naar de hof aan de Middelburgsestraat 116. Zie ook 372. Aanvulling? Reageer!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R096)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R372 datum: ca 1919
toelichting: Cornelis Jongepier en Maria Maas met neefje Willem de Potter, die opgroeide bij hen nadat Maria's zus Leuntje Maas na de geboorte van tweeling Willem en Adriaan stierf. Adriaan overleed 2 dagen later ook. Andere jongetje op foto is onbekend. Zij staan voor het woonhuis van de familie Maas aan de westzijde van de Badhuisstraat. Dit bestaat nog steeds al is het later opgesplitst in twee adressen: 5 en 5a. In de noordelijke woning woonde Willem Brasser met zijn vrouw, Grie Verhage. Zie ook 096. De huisjes op de achtergrond zijn verdwenen. Aanvulling? Reageer!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R372)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: J090 datum: onbekend
toelichting: Piet Maas (de Melkboer), Piet Reijnierse, Marie Jongepier-Maas en Jantje Adriaanse in de voormalige Noordstraat (nu Badhuisstraat).

Aanvulling? Reageer!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (J090)    
Badhuisstraat te Koudekerke   fotonr: R090 datum: begin jaren 50
toelichting: Iets verder de Badhuisstraat in gekeken is links nog net een hoekje van het boerenwoonhuis van de famlie Maas zichtbaar (zie foto 372). Het huis achter de fietser is later vervangen door het pand van slagerij Henk Coenen. Daar kwam het Korte Weegje uit op de Badhuisstraat. De huisjes hierna zijn verdwenen met de aanleg van de traverse. Achter de struiken rechtsaf begon het Lange Weegje, waar nu nog wel een stuk van over is. De rest van de 'weegjes' viel in de traverse van de Middelburgsestraat.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BADHUISSTRAAT TE KOUDEKERKE (R090)    

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

locatie:
Badhuisstraat, Koudekerke

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. J: Ko de Jong
afb. N: Karel Noorlander
afb. R: archief J. Roose
afb. Z002: Coby Blaak

geraadpleegde bronnen:
- Coby Blaak - archief J. Roose
- Ria Roose-van Noppen
- Karel Noorlander
- H. Wisse
- Blaas Paauwe
- Hendrikse, H. en Roose, J., Kent u ze nog... die van Valkenisse, Zaltbommel, 1974
- Hendrikse, H. en Roose, J., Valkenisse in oude ansichten, Zaltbommel, 1974
- Hendrikse, H. en Roose, J., Koudekerke in oude ansichten, Zaltbommel, 1975
- Roose, J. en Roose, W.P., Kent u ze nog... die van Koudekerke, Zaltbommel, 1981
- Roose, J. en Roose, W.P., Ons dorp Koudekerke, 1930-1960, Klaaswaal, 1993
- Davidse, P., Ons dorp Koudekerke, deel 2, Klaaswaal, 2003
- www.krantenbankzeeland.nl

voetnoot 1:
bron: PZC 02-06-1984

voetnoot 2:
bron: www.veeredronk.nl