Logo koudekerke.info
foto's per straat | schoolfoto's | heemkunst | raadplaatjes | fotogalerij
inleiding
straatnamen A-B
straatnamen C-D
- cithershillsingel
- dishoek
- dishoekseweg
- dorpsplein
- duinstraat

straatnamen E-K
straatnamen L-N
straatnamen O-S
straatnamen T-V
straatnamen W-Z
foto's van Dishoek Koudekerke
De straat met de naam Dishoek loopt vanaf het buurschap Dishoek in de richting van Vlissingen onderlangs de duinen. Pas na de aanleg van het rijwielpad onderlangs de duinen in 1926 kwam het gebied vanaf de Kaapduinseweg richting Westduin tot ontwikkeling. Het waterwingebied dat zich hier in de duinen bevond vormde echter een belemmering waardoor grootschalige ontwikkelingen zoals elders op Walcheren langs de duinstrook hier lang uitbleven. Pas in 1980 werd de naam Dishoek officieel aan de weg die langs het vroon loopt toegekend. Voor die tijd werd deze in de volksmond aangeduid als Vroonweg of Dishoek. Vanaf de Kaapduinseweg en strandopgang 'Kaapduin' loopt de weg in zuidwestelijk richting langs de duinvoet en sluit deze bij de kruising met de Galgeweg aan op Zwanenburg. Er zijn in het Koudekerkse duingebied 6 duinovergangen: Strandweg, 't Lage Licht, Kaapduin, Dishoek, Vebenabos en Westduin. De foto's zijn in deze volgorde gesorteerd, voor zover de locatie bekend is. De foto's van de vakantieparken Vebenabos en Galgewei zijn in dit overzicht opgenomen.
 
Dishoek te Koudekerke blank fotonr: N038 datum: na 1926
toelichting: Rijwielpad te Dishoek. Op de achtergrond is de bebouwing aan de Kaapduiseweg zichtbaar. Er zijn geen namen bekend van de personen op de foto.

Aanvulling? Mail de webmaster!
RIJWIELPAD TE KOUDEKERKE (N038)   blank
Dishoek te Koudekerke   fotonr: N113 datum: na 1926
toelichting: Rijwielpad te Dishoek. Op de achtergrond is de bebouwing aan de Kaapduinseweg zichtbaar. Het fietspad is hier reeds verbreed en van klinkers voorzien. Er zijn geen namen bekend van de personen op de foto.

Aanvulling? Mail de webmaster!
RIJWIELPAD TE KOUDEKERKE (N113)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J066 datum: 1920-1930
toelichting: Het rijwielpad langs de duinen nabij duinovergang Kaapduin. Hier bevond zich na 1930 pension Kaapduin (adres Dishoek A41 in 1931). Links lag tegen de duinen de woning van de lichtwachter die de bakens op de duinen bediende. Vanaf medio mei exploiteerde de heer E.C.C. van Dun het pension, in 1932 gevolgd door de heer D.A. Schrijver en zijn vrouw J. Verrijzer. Langs het rijwiel-pad werden in de loop der jaren kleine zomerwoningen gebouwd. De meeste huisjes uit die periode zijn nu verdwenen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
RIJWIELPAD TE KOUDEKERKE (J066)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R671 datum: 1920-1930
toelichting: Zelfde afbeelding als voorgaande foto J066. Mogelijk is deze in de jaren veertig opnieuw uitgegeven op zogenaamd oorlogspapier.

Aanvulling? Mail de webmaster!
RIJWIELPAD TE KOUDEKERKE (R671)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J060 datum: 1930-1932
toelichting: Aan het rijwielpad onderlangs de duinen lag het pension 'Kaapduin'. De locatie is thans niet meer terug te vinden maar bevond zich ten noorden van de Kaapduinseweg aan de duinvoet. Op 24 mei 1930 werd het pand voor publiek geopend. De heer P. Stokx kondigde dit aan in een advertentie in de Vlissingse Courant Daarbij vermelde hij de term "BAD KOUDEKERKE" waarmee deze duinstreek in de jaren dertig en veertig werd aangeduid. De foto is vermoedelijk kort na de opening gemaakt. Personen zijn onbekend. Aanvulling? Reageer!
RIJWIELPAD TE KOUDEKERKE (J060)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R673 datum: 1930-1932
toelichting: Aan het rijwielpad onderlangs de duinen lag het pension 'Kaapduin'. De locatie is thans niet meer terug te vinden maar bevond zich ten noorden van de Kaapduinseweg aan de duinvoet, ongeveer tegenover de lichtwachter- woning op de voorgrond die thans ook niet meer bestaat. Zowel links als rechts van het pension bevonden zich enkele landhuisjes.

Aanvulling? Mail de webmaster!
RIJWIELPAD TE KOUDEKERKE (R673)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J062 datum: 1930-1935
toelichting: Pension 'Kaapduin' onderging enkele kleine aanpassingen alvorens het in 1935 werd gesloopt en vervangen door een moderner hotel-pension. Zo is op deze foto zichtbaar dat het terras aan de zuidzijde is vergroot en werd met een groot bord de aandacht van de passerende fietsers getrokken.

Aanvulling? Mail de webmaster!
RIJWIELPAD TE KOUDEKERKE (J060)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J064 datum: 1930-1935
toelichting: Aan het rijwielpad onderlangs de duinen lag pension 'Kaapduin'. De locatie is thans niet meer terug te vinden maar bevond zich ten noorden van de Kaapduinseweg aan de duinvoet. Rond het pension verrezen diverse landhuisjes.

Aanvulling? Reageer!
RIJWIELPAD TE KOUDEKERKE (J064)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R733 datum: 1935-1939
toelichting: Hier staat het herbouwde hotel Kaapduin afgebeeld dat zich bevond nabij de gelijknamige duinovergang. Het pension van de heer Schrijver werd op 8-6-1935 heropend en was voorzien van elektrisch licht, een grote luxe in die tijd! Het pension omvatte een conferentiezaal, een grote eetkamer, moderne keuken en 12 gastenkamers met stromend water en licht. Rondom had men ruim zicht over het vlakke land enerzijds en de duinen anderzijds. De heer P. Flipse bouwde dit voor die tijd moderne gebouw dat door een onbekend gebleven architect werd ontworpen.
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R733)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J063 datum: 1935-1939
toelichting: Hier staat het herbouwde hotel Kaapduin afgebeeld dat zich bevond nabij de gelijknamige duinovergang. Op de voorgrond ligt het rijwielpad.
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J063)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J065 datum: 1935-1939
toelichting: Hier staat het herbouwde hotel Kaapduin afgebeeld dat zich bevond nabij de gelijknamige duinovergang. Op de voorgrond ligt het rijwielpad. Dat er niet alleen in de landhuisjes werd gerecreerd blijkt uit de ze foto waarbij op het terrein van het pension ook tien tenten staan opgesteld.
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J065)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R735 datum: 1935-1939
toelichting: Voorzijde Hotel Kaapduin, zie foto's 733 en 734 voor een beschrijving van het hotel. Rond het hotel werden in de jaren dertig kleine zomerhuisjes gebouwd, welke destijds 'landhuisjes' werden genoemd.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R735)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: X003 datum: maart 1940
toelichting: Hotel Kaapduin gezien vanuit het zuiden, zie foto's 733 en 734 voor een beschrijving van het hotel. Rond het hotel werden in de jaren dertig kleine zomerhuisjes gebouwd, welke destijds 'landhuisjes' werden genoemd. Op de achtergrond is de bebouwing aan de (huidige) Strandweg zichtbaar. Ook daar stond een rijtje landhuisjes.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (X003)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R734 datum: 1935-1939
toelichting: Op de achtergrond is de duinovergang Kaapduin zichtbaar. Hiervoor is hotel Kaapduin prominent in beeld. Als hotel heeft het maar kort dienst gedaan, want in 1939 werd het gevorderd door het Nederlandse leger, in 1940 gevolgd door dat van de Duitse bezetter. De heer Schrijver hielt het toen voor gezien en vertrok in oktober 1940 naar Goes. Door de bezetter werd de keuken sterk vergroot. Tijdens de bevrijding in oktober 1944 werd het gebouw door een voltreffer geraakt waarna het gebouw verdween in de krater van de inslag.
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R734)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J055 datum: 1933
toelichting: Naast Hotel Kaapduin (links buiten de foto) )werden in de jaren dertig enkele kleine zomerhuisjes gebouwd, welke destijds 'landhuisjes' werden genoemd.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J055)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R744 datum: 1933
toelichting: Zomerhuisjes bij Kaapduin. Deze zijn vermoedelijk tijdens de oorlog verdwenen. Tijdens de mobilisatie werd een aantal van deze huisjes gebruikt voor de inkwartiering van soldaten. Op de achtergrond is de bebouwing aan de (huidige) Strandweg zichtbaar. Ook daar stond een rijtje landhuisjes.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R744)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R675 datum:1934-1944
toelichting: Nabij pension Zeeduin te Dishoek gekeken in de richting van de Strandweg. Hier liep vroeger het fietspad direct onder de duinvoet langs. Tijdens de oorlog is dit gebied bijna onherkenbaar veranderd. De grote boerderij aan de Strandweg op de achtergrond, was van de familie Vos. Deze werd vlak voor het einde van de oorlog in oktober 1944 verwoest. De boerderij op Strandweg 6, daar schuin achter (zie vergroting) heeft het jaartal 1934 in het dak staan en is na 2003 gesloopt. Zie ook foto 674. Op de voorgrond het rijwielpad.
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R675)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R674 datum: ca 1950
toelichting: Vanuit een vergelijkbare positie als foto 675 werd omstreeks 1950, deze foto gemaakt, waarbij hotel Zeeduin zichtbaar is met links hierachter de noodboerderij waar de familie Goedbloed vanaf 1948 het Vakantieverblijf 't Hofje zou gaan exploiteren, nu is dit 'Hof aan Zee'. Rechts daarvan staat de boerderij uit 1934 aan de Strandweg 6.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R674)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J067 datum: ca 1950
toelichting: Vanuit een vergelijkbare positie als foto 674 en 675 werd omstreeks 1950, deze foto gemaakt, waarbij hotel Zeeduin zichtbaar is. Het hotel is vermoedelijk in de periode 1938-1939 gebouwd en werd in mei 1939 geopend. Pas in juni 1943 verschenen er advertenties in de PZC van F. en F.P.J. Christiaansen. In 1951 dreigde nog onteigening vanwege de nabijheid van de drinkwaterwinning. In 1960 werd er een klein hertenparkje bij het hotel gesticht.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J067)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R723 datum: 1958
toelichting: Dishoek, gekeken in de richting van Hotel Zeeduin. Links duinovergang Kaapduin. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R723)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R728 datum: ca 1950
toelichting: Dishoek, gekeken in de richting van Hotel Zeeduin.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R728)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R697 datum: voor 1952
toelichting: Hotel Zeeduin te Dishoek 22 werd na 1959 uitgebreid. Dit ging ten koste van de uitstraling van het statige hotel. In de duinen is nog één van de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog te herkennen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R697)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R699 datum:1940-1950
toelichting: Hotel Zeeduin te Dishoek 22, met op de voorgrond het rijwielpad onderlangs de duinen. Vanwege het gebrek aan (erf)opvolging werd het hotel verkocht aan Bouwfonds MAB. Daarna werd het onder andere nog tijdelijk door Chinese studenten bewoond. De bijgebouwen aan de voorzijde waren toen al gesloopt. Daarna stond het weer enkele jaren leeg en trad verval in. Na een periode van illegale bewoning braken er enkele brandjes uit waarna het pand werd dichtgetimmerd en tenslotte in augustus 2007 in opdracht van Bouwfonds MAB werd gesloopt. Aanvulling? Reageer!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R699)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J068 datum: ca 1952
toelichting: Hotel Zeeduin te Dishoek 22 voordat dit werd uitgebreid.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J068)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R698 datum: na 1959
toelichting: Hotel Zeeduin te Dishoek 22. Op deze foto is reeds een uitbreiding aan de voor- en achterzijde te zien. Het hoofdgebouw omvatte 17 kamers en op de begane grond een kantoor en recreatieruimte, bar receptie, conservatie- ruimte, spelletjes- en tv-kamer en dienstruimtes waaronder een keuken en wasruimte. Op het terrein stonden verder een vrijstaande dienstwoning, vier zelfstandige bungalows en een aantal hotelkamers in afzonderlijke gebouwen. Tijdens de bloeiperiode van het hotel waren er zo'n 150 slaapplaatsen.
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R698)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J069 datum: na 1959
toelichting: Hotel Zeeduin te Dishoek 22. Op deze foto is reeds een uitbreiding aan de voor- en achterzijde te zien. Het hoofdgebouw omvatte 17 kamers en op de begane grond een kantoor en recreatieruimte, bar receptie, conservatie- ruimte, spelletjes- en tv-kamer en dienstruimtes waaronder een keuken en wasruimte. Op het terrein stonden verder een vrijstaande dienstwoning, vier zelfstandige bungalows en een aantal hotelkamers in afzonderlijke gebouwen. Tijdens de bloeiperiode van het hotel waren er zo'n 150 slaapplaatsen.
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J069)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J087 datum: na 9-4-1960
toelichting: Hertenkamp bij Hotel Zeeduin te Dishoek werd in 1960 geopend door de eigenaar van het hotel, heer F.P.J. Christiaansen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J087)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R676 datum: na 1930
toelichting: Het strand en de duinovergang Kaapduin nabij pension Zeeduin te Dishoek. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend. De duinopgang werd door Krijn Wielemaker aangelegd met 300 afgekeurde spoorbielzen en rijplaten, zodat hij strandhuiseigenaren behulpzaam kon zijn bij de opbouw en afbraak van hun strandhuisjes. Tijdens de oorlogsjaren werd de strandopgang ontmanteld, maar na de bevrijding weer door Wielemaker hersteld.
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R676)    
Dishoek te Koudekerke blank fotonr: R679 datum: ca1955-1975?
toelichting: Duinovergang Kaapduin bij Dishoek, gekeken in de richting van 't Lage Licht. De naam van de afgebeelde persoon is niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R679)   blank
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R683 datum: 1958
toelichting: Duinovergang Kaapduin bij Dishoek, gekeken in de richting van 't Lage Licht nabij de trap naar het strand. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R683)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R754 datum: 1960
toelichting: Wandelpad over de duinen nabij de duinovergang Kaapduin, op de achtergrond 't Lage Licht. Dit gedeelte van het pad werd in mei 1959 geopend. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R754)    
fotonr: 709 datum: na 1959
toelichting: Wandelpad over de duinen nabij de duinovergang Kaapduin, op de achtergrond 't Lage Licht. Dit gedeelte van het pad werd in mei 1959 geopend. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Dishoek te Koudekerke
    DISHOEK TE KOUDEKERKE (R709)
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R688 datum: 1960
toelichting: Duinovergang Kaapduin. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R688)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R690 datum: 1959
toelichting: Duinovergang Kaapduin. Links tegen de duinen is nog een restant van een Duitse bunker te herkennen. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R690)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R689 datum: 1958
toelichting: Duinovergang Kaapduin, ongeveer vanaf eetcafé Duinlust gezien met op de achtergrond radarmasten. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R689)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J061 datum: 1930
toelichting: Aan het rijwielpad onderlangs de duinen bij de duinovergang Kaapduin lag dit verlofslokaal van de heer C. Wisse met de naam Paviljoen Dishoek. Er werden allerlei winkelwaren en strand- artikelen verkocht. Deze foto werd tijdens de bouw in 1930 gemaakt met op de voorgrond het in 1926 aangelegde fietspad. In de daaropvolgende jaren werden naast deze uitspanning enkele landhuisjes gebouwd. Later zat hier het Pannenkoekenhuisje.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J061)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: N096 datum: na 1930
toelichting: Aan het rijwielpad onderlangs de duinen bij de duinovergang Kaapduin lag dit verlofslokaal van de heer C. Wisse waar allerlei winkelwaren en strandartikelen werden verkocht. Hier stonden ook enkele landhuisjes. Later ontstond hier het Pannenkoekenhuisje. 

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (N096)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: N106 datum: na 1926
toelichting: Aan het rijwielpad onderlangs de duinen bij de duinovergang Kaapduin lag dit verlofslokaal van de heer C. Wisse waar allerlei winkelwaren en strandartikelen werden verkocht. Hier stonden ook enkele landhuisjes. Later ontstond hier het Pannenkoekenhuisje. 

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (N106)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R729 datum: 5-5-1932
toelichting: Voordat in 1932 gestart werd met de bouw van eetcafé Duinlust zag de omgeving bij duinovergang Kaapduin er op Hemelvaartsdag 1932 zo uit. Links is nog net een puntje van de luifel van het verlofslokaal van C. Wisse aan de overkant van de straat te zien. Zie ook foto 730.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R729)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R730 datum: 5-5-1932
toelichting: Voordat in 1932 gestart werd met de bouw van eetcafé Duinlust zag de omgeving bij duinovergang Kaapduin er op Hemelvaartsdag 1932 zo uit. Links is nog net een puntje van de luifel van het verlofslokaal van C. Wisse aan de overkant van de straat te zien. De foto is uit een iets ander positie genomen als foto 729.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R730)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R738 datum: 1934-1936
toelichting: Eetcafé Duinlust, vermoedelijk na de bouw van 1932-1933 en voor de aanleg van het fietspad in 1936 voor het hotel langs. Het gebouw is in de stijl van de 'Amsterdamse school' ontworpen door de Haagse architect P.W.J. Hoeks (1906-1990). Vermoedelijk was Duinlust zijn eerste project als zelfstandig architect. In 1934 werd het gebouw in gebruik genomen en geëxploiteerd door weduwe Kluijfhout.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R738)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R739 datum: na 1934
toelichting: Eetcafé Duinlust, vermoedelijk na de bouw van 1932-1933 en voor de aanleg van het fietspad in 1936 voor het hotel langs. Het gebouw is in de stijl van de 'Amsterdamse school' ontworpen door de Haagse architect P.W.J. Hoeks (1906-1990). Vermoedelijk was Duinlust zijn eerste project als zelfstandig architect. In 1934 werd het gebouw in gebruik genomen en geëxploiteerd door weduwe Kluijfhout.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R739)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: N097 datum: na 1934
toelichting: Aan het rijwielpad onderlangs de duinen bij de duinovergang Kaapduin lag het verlofslokaal van de heer C. Wisse. Hiertegenover bevond zich eetcafé Duinlust. Langs het rijwielpad stonden landhuisjes.

Zie ook Kaapduinseweg.
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (N097)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: X005 datum: na 1934
toelichting: Dishoek bij duinovergang Kaapduin. Aan het rijwielpad lag rechts eetcafé Duinlust en links Paviljoen Dishoek van C. Wisse. Op het dak van dit pand stond de tekst: "DOUWE EGBERTS, KOFFIE THEE TABAK, DE VLIEGERS LIMONADE".

Zie ook Kaapduinseweg.
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (X005)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: X002 datum: maart 1940
toelichting: Dishoek, rechts duinovergang Kaapduin met links onder andere eetcafé Duinlust en Paviljoen Dishoek van C. Wisse.

Zie ook Kaapduinseweg.
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (X002)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: N017 datum: ca 1950-1960
toelichting: Café Dishoek van eigenaar C. Wisse uit Koudekerke. Later ontstond hier het Pannenkoekenhuisje.  Links staan nog enkele landhuisjes.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (N017)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: N024 datum: voor 1933
toelichting: Vakantiehuisjes te Dishoek met links duinovergang Kaapduin met in het verlengde daarvan de Kaapduinseweg.

Zie ook Kaapduinseweg.
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (N024)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: H001 datum: jaren 50?
toelichting: Duinlust Dishoek bij duinovergang Kaapduin.
DISHOEK TE KOUDEKERKE (H001)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R743 datum: 1952
toelichting: Dishoek, duinovergang Kaapduin met onder andere Duinlust

opschrift kaart: café-pension 'Duinlust' eigenaar: J. Kluyfhout, Koudekerk (Bad) Zld Tel 01185-250

In het voorjaar van 2011 is de duinovergang verbreed en flauwer gemaakt. Verder is er een apart ruiterpad naast het voetpad aangelegd.

Zie ook Kaapduinseweg.
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R743)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R740 datum: 1952-1963
toelichting: Dishoek, met onder andere Café Dishoek (eigenaar C. Wisse) en café-pension Duinlust.

Zie ook Kaapduinseweg.
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R740)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R742 datum: 1952-1963
toelichting: Dishoek, met onder andere Café Dishoek (eigenaar C. Wisse) en café-pension Duinlust (J. Kluyfhout).

opschrift kaart: café-pension 'Duinlust' eigenaar: J. Kluyfhout, Koudekerk (Bad) Zld Tel 01185-250

Zie ook Kaapduinseweg.
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R742)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R755 datum: 1958
toelichting: Dishoek, duinovergang Kaapduin met onder andere café-pension Duinlust (rechts) en Café Dishoek (links). De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

De huidige eigenaren leiden dit restaurant vanaf het voorjaar 2006. In het voorjaar van 2011 is de duinovergang verbreed en flauwer gemaakt. Verder is er een apart ruiterpad naast het voetpad aangelegd.

Zie ook Kaapduinseweg.
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R755)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R741 datum: 1963
toelichting: Dishoek, met onder andere Café Dishoek (eigenaar C. Wisse) en café Duinlust. Rechts naast Duinlust zijn hier enkele vakantiewoningen zichtbaar.

Zie ook Kaapduinseweg.
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R741)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: H003 datum: jaren 60
toelichting: Duinlust Dishoek bij duinovergang Kaapduin.
DISHOEK TE KOUDEKERKE (H003)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: H004 datum: 1967
toelichting: Duinlust Dishoek bij duinovergang Kaapduin.
DISHOEK TE KOUDEKERKE (H004)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: H002 datum: begin jaren '90
toelichting: Duinlust Dishoek bij duinovergang Kaapduin.
DISHOEK TE KOUDEKERKE (H002)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R706 datum: na 1952
toelichting: Duinen Dishoek met fietspad onderlangs de duinen, op de achtergrond boerderij van camping Dishoek vanaf de duinovergang Kaapduin gezien.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R706)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R750 datum: 1953
toelichting: Dishoek, tussen duinovergang Kaapduin en de Verlengde Dishoekse- weg.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R750)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R751 datum: ...
toelichting: Duinen Dishoek met fietspad onderlangs de duinen, op de achtergrond boerderij van camping Dishoek vanaf de duinovergang Kaapduin gezien.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R751)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: B001 datum: 1919-1924
toelichting: Ringrijders te Dishoek. De exacte locatie is mij niet bekend, weet u waar dit was hoor ik het graag!

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (B001)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: B002 datum: 1919-1924
toelichting: Ringrijders te Dishoek. De exacte locatie is mij niet bekend, weet u waar dit was hoor ik het graag!

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (B002)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: B003 datum: 1919-1924
toelichting: Ringrijders te Dishoek. De exacte locatie is mij niet bekend, weet u waar dit was hoor ik het graag!

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (B003)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: X001 datum: onbekend
toelichting: Vermoedelijk een bruidspaar met familie op het strand bij Dishoek. (opdruk kaart Hiemstra Middelburg).

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (X001)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: X004 datum: onbekend
toelichting: Strand bij Dishoek met vuurtorentje bij 't Lage Licht.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (X004)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J088 datum: onbekend
toelichting: Strand bij Dishoek met op de duinen één van de vele bunkers die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Van dit exemplaar (type 612) is de vloer reeds naar beneden gezakt. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J088)    
Geschutsbunker type M170 bij StP Fidelo te Dishoek (Koudekerke)   fotonr: U026 datum: 1942-1944
toelichting: StP Fidelio bevond zich in de Kaapduinen bij Dishoek, hier stond de Marine Seeziel Batterie 'Knorr'. Deze batterij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de landingen van de geallieerden bij Westkapelle. Het complex werd door de Duitsers gebouwd rond een voormalige Nederlandse kustbatterij. Hier bevonden zich ook vier indrukwekkende geschuts- bunkers van het type M170 (in twee wisselende uitvoeringen) en een vuurleidingpost van het type M120. De hier afgebeelde bunker was van het type M170. Meer info: bunkers.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (U026)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R718 datum: 1958
toelichting: Strand Dishoek. Let ook op de bunkers op de duinen die bijna op het strand gezakt zijn. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R718)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R719 datum: ...
toelichting: Strand Dishoek, nabij duinovergang 't Lage Licht. Links een strandtent waar consumpties gekocht konden worden. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R719)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R746 datum: 1959
toelichting: Strand Dishoek met op de duinen nog enkele bunkers zichtbaar. Tevens is de vuurtoren nabij duinovergang 't Lage Licht te zien. De strandtent staat ook op foto 719. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R746)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R747 datum: 1959
toelichting: Strand Dishoek, nabij duinovergang Kaapduin. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R747)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R720 datum: jaren 50
toelichting: Strand Dishoek. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R720)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J056 datum: jaren 30?
toelichting: Vanaf de duinen gekeken in de richting van de Verlengde Dishoekseweg. Onder andere pension 'De Wijde Landen' en Zonnevreugd zijn hier te herkennen. Op de voorgrond staan enkele zomerhuisjes. De straat Dishoek loopt nu links langs het fietspad richting het westen (op de foto van links naar rechts).

zie: Verlengde Dishoekseweg.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J056)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R721 datum: 1950-1958
toelichting: Dishoek. De straat richting het binnenland is tegenwoordig de Verlengde Dishoekseweg. Onder andere pension 'De Wijde Landen' is hier te herkennen. De straat Dishoek loopt nu links langs het fietspad richting het westen (op de foto van links naar rechts).

zie: Verlengde Dishoekseweg.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R721)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J059 datum: 1950-1963
toelichting: Vanuit een identiek standpunt als foto R721 kijken we hier naar de Verlengde Dishoekseweg. Pension 'De Wijde Landen' is hier net uitgebreid (zie kruisjes). De straat Dishoek is hier nog niet aangelegd en loopt nu links langs het fietspad richting het westen (op de foto van links naar rechts).

zie: Verlengde Dishoekseweg.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R721)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J057 datum: na 1963
toelichting: Vanuit een identiek standpunt als foto J059 kijken we hier weer enkele jaren later naar de Verlengde Dishoekseweg. Onder andere de uitbreiding van 'De Wijde Landen' is hier goed te zien. De straat Dishoek is hier nog niet aangelegd en loopt nu links langs het fietspad richting het westen (op de foto van links naar rechts).

zie: Verlengde Dishoekseweg.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J057)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: N098 datum: 1939
toelichting: Zonnevreugd aan de Verlengde Dishoekseweg te Dishoek. Later werd dit houten pand vervangen door een stenen gebouw. Links staat Hotel 'De Wijde Landen' van P.A. Stoel.

Het opschrift op de kaart vermeldt: Verlofslokaal, Levensmiddelen, Taxi-verhuur, Eigenaar C. Wisse – Koudekerke W, telefoon 19.

zie: Verlengde Dishoekseweg.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (N098)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R680 datum: ...
toelichting: Op het wandelpad over de duinen tussen de duinovergang Dishoek en de Verlengde Dishoekseweg. Op de achtergrond links is het Vebenabos te herkennen. Daarachter zijn de contouren van het kampeerhutten terrein te herkennen. De rechtse persoon is Piet de Witte (grondlegger camping Dishoek) daarnaast zijn oudste broer Joost de Witte, meest links zijn echtgenote Adriana Besuijen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R680)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R670 datum: ...
toelichting: Duinovergang Dishoek (nabij camping Dishoek). De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
STRAND DISHOEK TE KOUDEKERKE (R670)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: N002 datum: 13 augustus 1901
toelichting: Vanaf Westduin gekeken in de richting van boerderij Dishoek. De duinstreek is hier nog vrijwel onbebouwd. Het hier nog onverharde pad onderlangs de duinen was er aan het begin van de vorige eeuw nog heel smal.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (N002)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: N039 datum: na 1926
toelichting: Rijwielpad te Dishoek met enkele dames in dracht naast de fiets. Vermoedelijk nabij boerderij Dishoek.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (N039)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J076 datum: 1952
toelichting: Camping Dishoek begon als 'Kampeerboerderij Dishoek'. Deze foto is uit de beginperiode waarbij op de achtergrond de Zwaanweg te zien is.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J076)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J070 datum: jaren '50
toelichting: Camping Dishoek vanaf de duinen gezien.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J070)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R711 datum: jaren '50
toelichting: Camping Dishoek vanaf de duinen gezien. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R711)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R748 datum: 1959
toelichting: Camping Dishoek. Op de duinen achter de camping zijn de radarinstallaties zichtbaar.


Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R748)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R749 datum: ...
toelichting: Camping Dishoek. Op de achtergrond is het Vebenabos zichtbaar.


Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R749)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R716 datum: ...
toelichting: Camping Dishoek.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R716)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R717 datum: ...
toelichting: Camping Dishoek.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R717)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R665 datum: ...
toelichting: Camping Dishoek. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R665)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R666 datum: ...
toelichting: Ingang camping Dishoek. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R666)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J073 datum: ...
toelichting: Luchtfoto camping Dishoek.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J073)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J074 datum: voor ca. 1975
toelichting: Camping Dishoek. Het witte huisje links werd ook wel het 'varkenskot' genoemd. Dat kon je huren voor een week. Daarnaast rechtsachter was het winkeltje. In 1972 stond het witte hokje (receptie) rechtsvoor er nog. Rond 1975 is het hokje afgebroken en is er een nieuwe receptie gekomen op de plek waar nu de huidige receptie staat.


Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J074)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R681 datum: na 1961
toelichting: Duinpad, vermoedelijk net voorbij duinovergang Westduin gekeken in de richting van Dishoek. Op de achtergrond zijn het vuurtorentje en de radarmasten te herkennen. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R681)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R686 datum: na 1961
toelichting: Duinpad, vermoedelijk net voorbij duinovergang Westduin gekeken in de richting van Dishoek. Op de achtergrond zijn het vuurtorentje en de radarmasten te herkennen. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R686)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R694 datum: na 1961
toelichting: Duinpad te Dishoek, nog voor duinovergang Westduin en het Vebenabos, gekeken in de richting van Vlissingen. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R694)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J085 datum: na 1961
toelichting: Duinovergang Vebenabos werd na een verzoek van de stichting Vebenabos in 1961 aangelegd.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J085)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: U009 datum: onbekend
toelichting: Vebenabos met op de achtergrond bovenop de duinen enkele bunkers.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (U009)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R710 datum: 1959
toelichting: Vebenabos met helemaal vooraan het PTT vakantiehuis.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R710)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R664 datum: ca 1930
toelichting: Vakantiehuis van de PTT op adres B119 in het Vebenabos direct achter hotel Westduin. Zie ook foto 710.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R664)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R724 datum: ...
toelichting: Jongen en meisje in dracht voor het Vebenabos. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R724)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R695 datum: 1956
toelichting: Vebenabos.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R695)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R696 datum: 1959
toelichting: Vebenabos.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R696)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R700 datum: 1966
toelichting: Vebenabos.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R700)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J079 datum: 1960
toelichting: Vebenabos.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J079)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R701 datum: 1959
toelichting: Vebenabos.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R701)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J082 datum: 1966
toelichting: Toeristen te Dishoek

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J082)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J075 datum: 1927
toelichting: In dit boerenhofje onder aan de duinen startte het echtpaar Huvers-Hille in 1926 een uitspanning die met de bouw van een serre in 1927 uitgroeide tot café-restaurant Westduin. De witte serre is aan de achterzijde goed te herkennen. Hier bevindt zich nu Hotel Westduin.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J075)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J084 datum: 1927
toelichting: In dit boerenhofje onder aan de duinen startte het echtpaar Huvers-Hille in 1926 een uitspanning die met de bouw van een serre in 1927 uitgroeide tot café-restaurant Westduin (op deze kaart pension Westduinen genoemd). De witte serre is aan de achterzijde goed te herkennen. Hier bevindt zich nu Hotel Westduin.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J084)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J080 datum: 1927-1930
toelichting: In dit boerenhofje onder aan de duinen startte het echtpaar Huvers-Hille in 1926 een uitspanning die met de bouw van een serre in 1927 uitgroeide tot café-restaurant Westduin. Op deze foto is de nieuwe aangebouwde veranda zichtbaar. Hier bevindt zich nu Hotel Westduin met op de achtergrond de duinen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J080)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R758 datum: 1931
toelichting: Café Pension Restaurant Westduin van het echtpaar Huvers-Hille. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R758)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R763 datum: na 1930
toelichting: Café Pension Restaurant Westduin van het echtpaar Huvers-Hille. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R763)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J083 datum: 1940-1950
toelichting: Café Pension Restaurant Westduin van de gebroeders Huvers. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J083)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R764 datum: voor 1950
toelichting: Café Pension Restaurant Westduin van de gebroeders Huvers.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R764)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R759 datum: 1950
toelichting: Café Pension Restaurant Westduin na de uitbreiding ervan in 1950 door de gebroeders Huvers. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R759)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R756 datum: 1954
toelichting: Rechts hotel Westduin van de gebroeders Huvers, gezien vanaf de weg Zwanenburg.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R756)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: U004 datum: onbekend
toelichting: Bunkers onderaan en bovenop de duinen bij Westduin.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (U004)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: U005 datum: onbekend
toelichting: Bunkers bovenop de duinen bij Westduin. Rechts hotel Westduin.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (U005)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: U006 datum: onbekend
toelichting: Bunkers onderaan (type 680) en bovenop (rechts type S449) de duinen bij Westduin vanaf het strand gezien.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (U006)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R762 datum: ca 1955
toelichting: Op de voorgrond Café Pension Restaurant Westduin met hierachter het Vebenabos.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R762)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R737 datum: 1954
toelichting: Café Pension Restaurant Westduin van de gebroeders Huvers, met links de tobroek van een bunker type 620. Op de achtergrond het Vebenabos.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R737)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R761 datum: 1955
toelichting: Café Pension Restaurant Westduin van de gebroeders Huvers. Op de achtergrond het Vebenabos.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R761)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R765 datum: ...
toelichting: Café Pension Restaurant Westduin van de gebroeders Huvers. Op de achtergrond het Vebenabos.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R765)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R672 datum: 1957
toelichting: Vebenabos en rechtsonder Café Pension Restaurant Westduin van de gebroeders Huvers.

Aanvulling? Mail de webmaster!
WESTDUIN TE KOUDEKERKE (R672)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R760 datum: ...
toelichting: Café Pension Restaurant Westduin van de gebroeders Huvers met op de voorgrond de duinovergang Westduin. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R760)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R766 datum: ...
toelichting: Café Pension Restaurant Westduin van de gebroeders Huvers met op de voorgrond de duinovergang Westduin. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R766)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R767 datum: ...
toelichting: Café Pension Restaurant Westduin van de gebroeders Huvers met op de voorgrond de duinovergang Westduin. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R767)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J078 datum: ca 1960
toelichting: Duinovergang Westduin. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J078)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R712 datum: ...
toelichting: Duinovergang Westduin. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R712)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R713 datum: ...
toelichting: Duinovergang Westduin. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R713)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J086 datum: ca 1965
toelichting: Duinovergang Westduin. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J086)    
fotonr: R691 datum: 1961
toelichting: Duinovergang Westduin met links bovenaan Hotel Westduin na de herinplant van de duinen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Dishoek te Koudekerke
    DISHOEK TE KOUDEKERKE (R691)
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R692 datum: 1961
toelichting: Duinovergang Westduin met links bovenaan Hotel Westduin na de herinplant van de duinen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R692)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R693 datum: 1961
toelichting: Duinovergang Westduin na de herinplant van de duinen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R693)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R677 datum: ...
toelichting: Rijwielpad langs de duinen, vermoedelijk nabij Westduin. De naam van de afgebeelde persoon is niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R677)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R715 datum: ...
toelichting: Duinen Westduin gekeken in de richting van Dishoek, rechts Café Pension Restaurant Westduin van de gebroeders Huvers.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R715)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J081 datum: 1952
toelichting: Duinen Westduin gekeken in de richting van Dishoek, rechts Café Pension Restaurant Westduin van de gebroeders Huvers.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J081)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: J089 datum: ca. 1940-1950
toelichting: Vanaf de duinovergang Westduin gekeken in de richting van Vlissingen. Op de achtergrond zijn de kranen van 'De Schelde' zichtbaar.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (J089)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R722 datum: 1957
toelichting: Vanaf de duinovergang Westduin gekeken in de richting van Vlissingen, met op de achtergrond de kampeerhutten, welke hier reeds als zomerwoningen worden aangeduid. Op de achtergrond zijn de kranen van 'De Schelde' zichtbaar.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R722)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R752 datum: ...
toelichting: Strand tussen duinovergang Westduin en Dishoek. Op de foto zijn enkele bunkers uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar die inmiddels zo ver zijn verzakt dat deze bijna op het strand liggen. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R752)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R753 datum: ...
toelichting: Strand nabij duinovergang Westduin gekeken in de richting van Vlissingen. Duidelijk is hier zichtbaar dat de duinen hier een stuk lager zijn als bij Kaapduin. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R753)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R708 datum: ...
toelichting: Strand Westduin, nabij duinovergang Westduin. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R708)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R757 datum: 1958
toelichting: Strand Westduin, gekeken in de richting van Dishoek. Ook hier zijn nog enkele bunkers zichtbaar die van de duinen naar beneden zijn gezakt.

Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R757)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R668 datum: 1954
toelichting: Strand Westduin, gekeken in de richting van Dishoek.

Aanvulling? Mail de webmaster!
STRAND WESTDUIN TE KOUDEKERKE (R668)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R669 datum: ...
toelichting: Strand Westduin, gekeken in de richting van Dishoek.

Aanvulling? Mail de webmaster!
STRAND WESTDUIN TE KOUDEKERKE (R669)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R639 datum: ...
toelichting: Strand Westduin, gekeken in de richting van Vlissingen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
STRAND WESTDUIN TE KOUDEKERKE (R669)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R714 datum: 1960
toelichting: Op het 'kampeerhuttenterrein' bij Westduin verrezen houten vakantie- huisjes. Dit parkje is de huidige Galgewei.

Zie ook: Galgeweg
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R714)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R667 datum: voor 1975
toelichting: Op het 'kampeerhuttenterrein' bij Westduin verrezen houten vakantie- huisjes. Dit parkje is de huidige Galgewei.

Zie ook: Galgeweg
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R667)    
Dishoek te Koudekerke   fotonr: R736 datum: 1967
toelichting: Op het 'kampeerhuttenterrein' bij Westduin verrezen houten vakantie- huisjes. Dit parkje is de huidige Galgewei.

Zie ook: Galgeweg
Aanvulling? Mail de webmaster!
DISHOEK TE KOUDEKERKE (R736)    

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

locatie:
Dishoek, Koudekerke

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. B: Ernst Braat
afb. H: Yuri Hendrikse
afb. J: Ko de Jong
afb. N: Karel Noorlander
afb. R: archief J. Roose
afb. U: Hans Sakkers
afb. X: R. Wielemaker

geraadpleegde bronnen:
- archief J. Roose
- Ria Roose-van Noppen
- Ernst Braat
- Karel Noorlander
- Judith de Witte
- Hendrikse, H. en Roose, J., Kent u ze nog... die van Valkenisse, Zaltbommel, 1974
- Hendrikse, H. en Roose, J., Valkenisse in oude ansichten, Zaltbommel, 1974
- Hendrikse, H. en Roose, J., Koudekerke in oude ansichten, Zaltbommel, 1975
- Roose, J. en Roose, W.P., Kent u ze nog... die van Koudekerke, Zaltbommel, 1981
- Roose, J. en Roose, W.P., Ons dorp Koudekerke, 1930-1960, Klaaswaal, 1993
- Davidse, P., Ons dorp Koudekerke, deel 2, Klaaswaal, 2003
- Wielemaker, 100 jaar Wielemaker, Middelburg, 2016
- www.krantenbankzeeland.nl