Logo koudekerke.info
foto's per straat | schoolfoto's | heemkunst | raadplaatjes | fotogalerij
inleiding
straatnamen A-B
straatnamen C-D
straatnamen E-K
- galgeweg
- groeneweg
- houtenhandlaan
- j. van beierenweg
- john o. forfarstraat
- kaapduinseweg
- karreveld
- kerkhoflaan
- kerkstraat
- koudekerkseweg

straatnamen L-N
straatnamen O-S
straatnamen T-V
straatnamen W-Z
foto's van Koudekerkseweg voorheen Koudekerke
De gemeente Koudekerke strekte zich van oudsher uit tot de oude stadspoorten van Middelburg. Na de aanleg van de bolwerken in 1598 reikte het grondgebied tot de singels van deze stad. Hiervandaan vormde de Koudekerkseweg één van de uitvalswegen van Middelburg naar Koudekerke, waarnaar deze weg ook is vernoemd. Hierlangs ontwikkelde zich in de zeventiende eeuw het buurtschap 't Zand dat in de eeuwen hierna een gestage groei doormaakte. Op 20 augustus 1941 werd het buurtschap, onder Duits bestuur geannexeerd en bij de stad Middelburg gevoegd. Op 17 november 1956 besloot de gemeente Middelburg om de Koudekerkseweg in twee, niet meer in elkaars verlengde liggende, delen te knippen waardoor het laatste deel van de straat toen werd omgedoopt tot Oude Koudekerkseweg. De beide straten bevinden zich thans op Middelburgs grondgebied. De foto's uit de periode dat de Koudekerkseweg tot Koudekerke behoorde zijn hier weergegeven.

De Oude Koudekerkseweg in Middelburg loopt nu vanaf de kruising met de Langevielesingel en De Ruyterstraat tot aan de kruising van de Banckertstraat, Koninginnelaan en Ter Hoogestraat. De Oude Koudekerkseweg heeft vier zijstraten: Burgemeester Dregmansstraat, Vogelstraat, Burgerweidestraat en Nachtegaalstraat.

De Koudekerkseweg in Middelburg loopt nu vanaf de gemeentegrens met Middelburg in het verlengde van de Middelburgsestraat door tot aan de kruising met het Banckertplein en de Dorus Rijkersstraat en gaat daar over in de Poelendaeleweg. De straat heeft in totaal zeven zijstraten/-paden. In volgorde vanaf Koudekerke zijn dit: Abeelseweg, Stromenweg, Laan der Verenigde Naties, Kruisweg, Korczakstraat, Toorenvliedtwegje en Joost de Moorstraat.
 
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke blank fotonr: R247 datum: voor 1908
toelichting: Molen 'De Onderneming' met op de achtergrond De Lange Jan in Middelburg. Het hier zichtbare smalle pad is de nu onherkenbaar veranderde Oude Koudekerkseweg die nu in Middelburg ligt.

Aanvulling? Mail de webmaster!

KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R247)   blank
fotonr: R269 datum: voor 1908
toelichting: Op 30 november 1893 verkocht Johannes Pleyte molen 'De Onderneming' op 't Zand aan Pieter Dingemanse, welke op zijn beurt de molen op 5 juli 1902 verkocht aan Matthijs Schrier. Deze liet in 1908 de molen tot aan de stelling afbreken en voorzien van een motor. De kap, drie zolders en de roeden werden hergebruikt bij de toen in aanbouw zijnde molen 'De Koe' in Veere. Cornelis Adriaan Kammeraad kwam in maart 1920 op de molen bij zijn oom en zette de zaak, de graan- en veevoederhandel, voort. Hij beëindigde zijn bedrijf op 9 november 1964. De Gemeente Middelburg kocht de molen voor 25.000 gulden. Hierna kwam de molen in 1972 in handen van aannemer G.P. Jobse, welke van de molen een riant woonhuis maakte. In deze hoedanigheid bestaat het pand nu nog.

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R269)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R249 datum: 12 september 1907
toelichting: Het gehele dorp en het buurtschap 't Zand waren deze dag versierd met vlaggenmasten en slingers van groen met bloemen. De reden voor deze feestelijkheden was het bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Aan het begin van de Koudekerkseweg was een erepoort opgericht waaronder het paar met de koets zou doorrijden, op hun doortocht naar Koudekerke en Vlissingen. Het opschrift luidde: "Welkom, Hulde aan het vorstelijk paar" met links de letter 'W' en rechts de 'H' welke staan voor Wilhelmina en Hendrik. Zie foto R250 voor een foto van de andere zijde.
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R249)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R250 datum: 12 september 1907
toelichting: Deze ereboog aan het begin van de Koudekerkseweg was opgericht ter ere van het bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik aan 't Zand. In totaal stonden er twee bogen op 't Zand dat over de gehele route versierd was. Burgemeester jhr. W.C. van Panhuys heette het echtpaar welkom aan de gemeentegrens bij Middelburg waarna koers werd gezet naar Koudekerke. Op de achtergrond staat het rijtje huizen waar ook 'Pax Intrantibus' en 'De Kleine Winst' in gevestigd waren.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R250)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R251 datum: 12 september 1907
toelichting: Tijdens het koninklijk bezoek was de gehele Koudekerkseweg versierd. Hier links was een klein podium opgesteld. Iets verderop hadden de schoolkinderen van 't Zand zich aan weerszijden van de straat opgesteld en werd een boeket aan de koningin aangeboden. Ter hoogte van buitenplaats Vijvervreugd, eigendom van burgemeester Van Panhuys, waren masten met Oranje, Mecklenburgsche en nationale vlaggen geplaatst en was bloemversiering aangebracht. Bij Ter Hooge werd namens de graaf en gravin Van Lijnden een bloemstuk aangeboden.
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R251)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R257 datum: 12 september 1907
toelichting: Hier passeert het koninklijk paar de ereboog bij de Koudekerkseweg op 't Zand. De stoet reed langs de buitenplaatsen Toornvliet, Vijvervreugd en Ter Hooge tot voorbij Steenhove, waar zich de erewacht van Koudekerke bij de stoet voegde, bestaande uit 36 ruiters. Vervolgens zette de stoet koers naar Koudekerke waar een warm onthaal op het Dorpsplein volgde. Zie foto's onthaal op het Dorpsplein: R408Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R257)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R253 datum: 12 september 1907
toelichting: Hier passeert het koninklijk paar enkele huizen aan de Koudekerkseweg op 't Zand, vermoedelijk nabij de kruising met de huidige Nachtegaalstraat. Zij reden vervolgens langs de buitenplaatsen Toornvliet, Vijvervreugd en Ter Hooge tot voorbij Steenhove, waar zich de erewacht van Koudekerke bij de stoet voegde, bestaande uit 36 ruiters. Vervolgens zette de stoet koers naar Koudekerke waar een warm onthaal op het Dorpsplein volgde. Zie foto's onthaal op het Dorpsplein: 408

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R253)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: L007 datum: 7-10-1927
toelichting: Inhuldiging burgemeester Albert Bakker op 't Zand aan het begin van de Koudekerkseweg. Hij was de laatste burgemeester die traditioneel met een koets werd vervoerd naar het gemeentehuis in Koudekerke. Hier worden net de panden aan het begin van de Koudekerkseweg gepasseerd.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (L007)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R282 datum: 4-1-1935
toelichting: Inhuldiging burgemeester J.L. Dregmans op 't Zand aan het begin van de Koudekerkseweg. Op 4 januari 1935 werd met een Koudekerkse traditie gebroken door de nieuwe burgemeester, de heer Jan Lambertus Dregmans, in plaats van met een koets per automobiel naar het gemeentehuis te brengen. Deze werd voor deze gelegenheid beschikbaar gesteld door notaris P. Loeff, die de auto zelf bestuurde. Het was in die tijd nog slechts een van de weinige auto's in het dorp.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R282)    
fotonr: R281 datum: na 1900
toelichting: Vanaf de Koudekerkseweg gekeken in de richting van 'Pax Intrantibus'. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (R281)
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R270 datum: 1944-1945
toelichting: Tijdens de inundatie van Walcheren is deze opname gemaakt aan het begin van de Koudekerkseweg. De door oorlogsgeweld vernielde panden links zijn in 1900 gebouwd. Op de hoek bevond zich voorheen café 'Pax Intrantibus' maar was vanaf 1931 reeds 'Wasscherij Zeeland' gevestigd. Na de oorlog werden de panden gesloopt en werd er op deze plaats een plantsoen aangelegd.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R270)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: J039 datum: ca 1910
toelichting: Pleintje in het buurtschap 't Zand. Op het pleintje is een oude straatlantaarn te herkennen met hierachter een oude waterpomp. Het pand rechts uit ca. 1909 op de foto is beeldbepalend aan dit pleintje. Links liep de Koudekerkseweg en rechts het begin van de Breeweg (tegenwoordig is dit de Burgemeester Dregmansstraat). De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (J039)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R254 datum: ca 1915
toelichting: Pleintje in het buurtschap 't Zand. Op het pleintje is een oude straatlantaarn te herkennen met hierachter een oude waterpomp. Het pand rechts uit ca. 1909 op de foto is beeldbepalend aan dit pleintje. Links liep de Koudekerkseweg en rechts het begin van de Breeweg (tegenwoordig is dit de Burgemeester Dregmansstraat). De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R254)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R258 datum: na 1900
toelichting: Karakteristieke woonhuizen langs de Koudekerkseweg met op de achtergrond de panden die in opdracht van de heer Gernler in 1900 werden gebouwd. Ook daar is de straatlantaarn op het pleintje voor de hoge panden weer te herkennen. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R258)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R259 datum: na 1911
toelichting: Karakteristieke woonhuizen langs de Koudekerkseweg met op de achtergrond de panden die in opdracht van de heer Gernler in 1900 werden gebouwd. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend. Links is het uithangbord van de schoen- en laarzenmakerij van I. van Wezel te zien, die hier sinds 1903 of 1904 woonde en zijn winkel had. Het hoge pand rechts werd in 1911 gebouwd en vermeld op de eerste steen de naam L.K. Schuman 25-5-1911, hij was onderwijzer en bestuurslid op de christelijke school op 't Zand. Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R259)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R280 datum: 14 juli 1908
toelichting: Deze foto werd gemaakt tijdens de inhuldiging van burgemeester Henri Jacques Emile Gerlach van St. Joosland als burgemeester van Koudekerke. Vanaf de gemeentegrens met Middelburg werd hij per koets via de Koudekerkseweg op 't Zand naar Koudekerke begeleid door de erewacht. Langs de versierde route werd de nieuwe burgemeester verwelkomd door de inwoners. Links is het uithangbord van de schoen- en laarzenmakerij van I. van Wezel te zien, die hier sinds 1903 of 1904 woonde en zijn winkel had.
Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R280)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R266 datum: ca 1890-1905
toelichting: De vier identieke huizen aan het eind van de straat stonden waar nu de Koudekerkseweg, de Langevielesingel en De Ruyterstraat samenkomen (en nu nog een driehoekig plantsoen ligt). De Oude Koudekerkseweg, liggende in de destijds tot de voormalige gemeente Koudekerke behorende buurtschap 't Zand, werd bij grenswijziging in 1941 bij het grondgebied van Middelburg gevoegd. Het café 'Pax Intrantibus', later ingericht als Wascherij Zeeland', is vele jaren geleden afgebroken. Dit café lag achter de huizen op de achtergrond.
Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R266)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R268 datum: ca 1890
toelichting: De Koudekerkseweg, ongeveer vanaf de kruising met de huidige Nachtegaalstraat, gekeken in de richting van Middelburg. De voortuinen rechts hadden zonder uitzondering houten glinten als erfafscheiding naar de straat.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R268)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: V024 datum: ca. 1900
toelichting: Nabij de kruising van de Koudekerkseweg en de huidige Nachtegaalstraat, gekeken in de richting van Middelburg.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (V024)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R271 datum: 1905-1915
toelichting: Handkar nabij de kruising van de Koudekerkseweg en de huidige Nachtegaalstraat, gekeken in de richting van Middelburg. De bomen die nog aanwezig waren op foto R268 zijn inmiddels verdwenen waardoor de houten glinten aan de rechterzijde nog beter zichtbaar zijn. Aan de overzijde is intussen een telefoonpaal (?) geplaatst.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R271)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: W001 datum: ca1915
toelichting: Poserende klas leerlingen met leraren voor de onderwijzerswoning van de hervormde school op 't Zand. Deze school bevond zich achter de directeurswoning van C. de Dreu en was via een pad aan de rechterzijde te bereiken. Het schooltje werd op 1 mei 1907 geopend en was gevestigd aan de Koudekerkseweg D77, later is dit nr. 76 geworden. De onderwijzerswoning en het schoolgebouw bestaan nog steeds zij het dat ze niet meer voor onderwijs in gebruik zijn (garage).

Zie vergroting voor de namen
Aanvulling? Mail de webmaster!
HERVORMDE SCHOOL AAN DE KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (W001)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: W002 datum: ca1921
toelichting: Poserende klas leerlingen met leraren voor de onderwijzerswoning van de hervormde school op 't Zand. Deze school bevond zich achter de directeurswoning van C. de Dreu en was via een pad aan de rechterzijde te bereiken. Het schooltje werd op 1 mei 1907 geopend en was gevestigd aan de Koudekerkseweg D77, later is dit nr. 76 geworden. De onderwijzerswoning en het schoolgebouw bestaan nog steeds zij het dat ze niet meer voor onderwijs in gebruik zijn (garage).
Aanvulling? Mail de webmaster!
HERVORMDE SCHOOL AAN DE KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (W002)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R255 datum: 1927
toelichting: Foto tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van de hervormde school op 't Zand. Op 1 mei 1907 werd deze school met onderwijzerswoning geopend. Deze bevonden zich toen aan de Koudekerkseweg D77 en D78 (kadastraal D1415), nu is dit Oude Koudekerkseweg nr. 76 (voormalige school) en op nr. 78 (voormalige onderwijzerswoning). Na de inundatie van 1944 werden de leerlingen verspreid over de gehele stad. Tijdelijk werd ook les gegeven in het Vereniging- gebouwtje aan de Kerksteeg en een oud gereformeerd schooltje aan de Breeweg. Aanvulling? Mail de webmaster!
HERVORMDE SCHOOL AAN DE KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (R255)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R644 datum: voor 10-9-1901
toelichting: Inrijhek voor buitenplaats Toornvliet. Zie buitenplaats Toornvliet.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R644)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R642 datum: voor 7-05-1902
toelichting: Inrijhek voor buitenplaats Toornvliet. Zie buitenplaats Toornvliet.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R642)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: J046 datum: voor 1903
toelichting: Inrijhek voor buitenplaats Toornvliet. Zie buitenplaats Toornvliet.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (J046)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R641 datum: voor 1903
toelichting: Inrijhek voor buitenplaats Toornvliet. Zie buitenplaats Toornvliet.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R641)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R643 datum: voor 1918
toelichting: Achterzijde buitenplaats Toornvliet. Zie buitenplaats Toornvliet.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R643)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: J045 datum: 1905-1930
toelichting: Achterzijde buitenplaats Toornvliet. Zie buitenplaats Toornvliet.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (J045)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R645 datum: ...
toelichting: Inrijhek voor buitenplaats Toornvliet. Zie buitenplaats Toornvliet.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R645)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: A015 datum: 1940-1944
toelichting: Onbekende installatie net buiten buitenplaats Toornvliet. Een van de beelden van de zuilen is hier beschadigd. Zie buitenplaats Toornvliet.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (A015)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: A001 datum: na 1952
toelichting: Na de inundatie werd door landschapsarchitect Christiaan Pieter Broerse (1902-1995) voor park Toornvliet een herinrichtingsplan gemaakt. Hij liet nieuwe bomen en struiken planten, oude vijvers uitdiepen, bruggen herstellen en handhaafde een groot aantal bunkers die door hem aan het zicht werden ontrokken door ze in te passen in het herbeplantingsplan. Vanaf november 1950 tot 1952 werd dit plan uitgevoerd. Hier kijkt men vanuit het nieuwe park naar het voormalige 'Lage Wegje' en de Groeneweg. Weet iemand iets over de hof op de achtergrond? Reageer!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (A001)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R272 datum: 1930
toelichting: Buitenplaats Vijvervreugd, gezien vanaf de Kruisweg.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R272)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: K014 datum: 1958
toelichting: Buitenplaats Vijvervreugd, werd vanaf 14 november 1958 tot 31 augustus 1968 bewoond door de familie Kooistra. Het woongedeelte was toen reeds witgeschilderd. Naast het huis bevond zich het koetshuis. Hierachter is het torentje van buitenplaats Toornvliet te herkennen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (K014)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: K005 datum: 1958
toelichting: Achterzijde van de op dat moment nog leegstaande buitenplaats Vijvervreugd. Het woonhuis was symmetrisch van opzet en had aan de achterzijde een serre. Links bevond zich het koetshuis.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (K005)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: K006 datum: 1958
toelichting: Achterzijde van de op dat moment nog leegstaande buitenplaats Vijvervreugd. Het woonhuis was symmetrisch van opzet en had aan de achterzijde een serre. Links bevond zich het koetshuis.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (K006)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: K002 datum: ca 1961
toelichting: Buitenplaats Vijvervreugd, werd vanaf 14 november 1958 tot 31 augustus 1968 bewoond door de familie Kooistra. Het woongedeelte was toen reeds witgeschilderd. Naast het huis bevond zich het koetshuis.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (K002)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: K008 datum: ca 1961
toelichting: Buitenplaats Vijvervreugd, werd vanaf 14 november 1958 tot 31 augustus 1968 bewoond door de familie Kooistra. In de deuropening staat vermoedelijk de Friese grootmoeder van de familie Kooistra. Het woongedeelte was toen reeds witgeschilderd. Naast het huis bevond zich het koetshuis.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (K008)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: K004 datum: ca 1960
toelichting: Achterzijde van buitenplaats Vijvervreugd. Het woonhuis was symmetrisch van opzet en had aan de achterzijde een serre. Links bevond zich het koetshuis.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (K004)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: K007 datum: ca 1960
toelichting: Tuin buitenplaats Vijvervreugd met uitzicht op buitenplaats Toornvliet. In het park was een vijver met een eiland waar zwanen verbleven. De kinderen van de familie Kooistra, die het huis toen bewoonden, bouwden vlotten om er naar toe te varen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (K007)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: K011 datum: ca 1960
toelichting: Tuin buitenplaats Vijvervreugd met op de voorgrond de box van het gezin Kooistra en op de achtergrond de serre waarin ook wel eens padden zaten. Rechts de deur naar de achterkamer waar een oliekachel stond. De overige ruimtes op de begane grond werden door open haarden verwarmd.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (K011)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: K013 datum: ca 1960
toelichting: Tuin buitenplaats Vijvervreugd met op de voorgrond nog net een hoek van de serre (hier nog wit)

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (K013)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: K009 datum: ca 1961
toelichting: Tuin buitenplaats Vijvervreugd met op de voorgrond het gezin Kooistra en op de achtergrond de opgeknapte serre waarin ook wel eens padden zaten.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (K009)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: K015 datum: 1958
toelichting: Achterzijde van buitenplaats Vijvervreugd met op de achtergrond het huis op adres Koudekerkseweg 137.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (K015)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: K010 datum: 1958-1959
toelichting: Moeder Adrie Kooistra-van Oeveren met haar zoon Peter Kooistra bij de entree met dubbele deuren en hardstenen stoep aan de voorzijde van buitenplaats Vijvervreugd. Achter de entree bevond zich een ruime hal van zo'n 6x6 meter met marmeren plavuizen en de trap naar de eerste verdieping.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (K010)    
fotonr: K012 datum: 25 of 26 december 1961
toelichting: Kerst in buitenplaats Vijvervreugd. Op de achtergrond de hoge schuifdeuren van circa 3,5m met sierlijst. De stucwerk plafonds waren (in ieder geval op de begane grond) zo'n 4,75 hoog en voorzien van allerlei figuurtjes, vooral fruit zoals appeltjes, peertjes en druiven. De heer Jan Willem Kooistra vertelde: "Er is ooit eens een keer een appeltje naar beneden gevallen, in de voorkamer, op een glazen salontafel waar het appeltje een perfect rond gat in achterliet."

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (K012)
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: K001 datum: 31-12-1968
toelichting: Buitenplaats Vijvervreugd, nadat het op oudjaarsdag 1968 door brand werd verwoest. Boven de entree werd een bord aangebracht met de waarschuwing voor instortingsgevaar. Het pand was op dat moment niet meer bewoond. Op de achtergrond links is het torentje van buitenplaats Toornvliet zichtbaar.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (K001)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: K003 datum: 31-12-1968
toelichting: Buitenplaats Vijvervreugd, gezien vanaf de Kruisweg, nadat het op oudjaarsdag 1968 door brand werd verwoest. Boven de entree werd een bord aangebracht met de waarschuwing voor instortingsgevaar. Het pand was op dat moment niet meer bewoond.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (K003)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE172 datum: 1754-1757
toelichting: Tekening achtergevel Kasteel Ter Hooge na de verbouwing.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [48.495].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE172)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R539 datum: 1901
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R539)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R530 datum: ca 1898
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R530)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: J042 datum: 1905
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (J042)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R520 datum: ca 1905
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R520)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R528 datum: ca 1905
toelichting: Achterzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R528)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R523 datum: voor 1906
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R523)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N144 datum: ca 1900
toelichting: Gezelschap op schaatsen op de grote vijver bij kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N144)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R534 datum: ca 1900
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R534)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R535 datum: ca 1900
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R535)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R532 datum: voor 1906
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R532)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N145 datum: ca 1890
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N145)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N146 datum: ca 1900
toelichting: Achterzijde kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N146)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N147 datum: ca 1900
toelichting: Achterzijde kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N147)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R524 datum: ca 1905
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R524)    
fotonr: R525 datum: voor 1906
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (R525)
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: J043 datum: ca 1900
toelichting: Achterzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R526)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R526 datum: ca 1905
toelichting: Achterzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R526)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R527 datum: ca 1905
toelichting: Achterzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R527)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R543 datum: voor 1906
toelichting: Achterzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R543)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R536 datum: voor 1906
toelichting: Achterzijde kasteel Ter Hooge. Vermoedelijk voor 1906 vanwege foto 543, foto is vermoedelijk pas omstreeks 1915 uitgegeven op deze kaart. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R536)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R538 datum: ca 1905
toelichting: Achterzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R538)    
fotonr: R533 datum: ca 1900
toelichting: Achterzijde slot Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (R533)
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N148 datum: ca. 1904
toelichting: Tuinbaas De Priester bij 'de sukerpot' in te tuin van kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N148)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N149 datum: ca. 1904
toelichting: Uitzicht vanaf voorzijde kasteel Ter Hooge op koets met koetsier en logee van de familie van Lynden. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N149)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N150 datum: ca. 1904
toelichting: Uitzicht vanaf voorzijde kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N150)    
fotonr: N151 datum: voor 1944
toelichting: Uitzicht vanaf achterzijde kasteel Ter Hooge op de Minervakoepel. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (N151)
fotonr: N152 datum: 1915
toelichting: Minervakoepel aan de achterzijde van kasteel Ter Hooge. Foto van prentbriefkaart afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (N152)
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N153 datum: ca. 1904
toelichting: Kettingbruggetje tussen de zwanenkom en de grote vijver in het park van kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N153)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N154 datum: ca. 1904
toelichting: Roeiboot met passagier in het kanaaltje tussen de grote en kleine vijver in het park van kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N154)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N155 datum: ca. 1904
toelichting: Roeiboot met passagier in de kleine vijver in het park van kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N155)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N156 datum:12 september 1907
toelichting: Versieringen in het park ter ere van het bezoek van Hare Majesteit Wilhelmina aan kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N156)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N090 datum: voor 1916
toelichting: Maaiploeg aan het werk aan de voorzijde van Kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N090)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R517 datum: 1920-1930
toelichting: Vijver bij kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R517)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R518 datum: 1920-1930
toelichting: Vijver bij kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R518)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N157 datum: 1926
toelichting: Twee dames in klederdracht voor kasteel Ter Hooge. Aan de rechter toren wordt onderhoud gepleegd, zie ook foto N158. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N157)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N158 datum: 1926
toelichting: Achterzijde van kasteel Ter Hooge waar onderhoudswerkzaamheden aan de achtergevel en toren uitgevoerd worden. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N158)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: A014 datum: voor 1944
toelichting: Kasteel Ter Hooge in het eerste deel van de vorige eeuw. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (A014)    
fotonr: RCE173 datum: voor 1944
toelichting: Voorzijde van kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [ST-241].

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (RCE173)
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE174 datum: voor 1944
toelichting: Achterzijde van kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [ST-47].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE174)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE175 datum: voor 1944
toelichting: Voorzijde van kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [ST-1.643].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE175)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE176 datum: voor 1944
toelichting: Achterzijde van kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [ST-247].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE176)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N160 datum: januari 1946
toelichting: Kasteel Ter Hooge vlak na de inundatie (1944-1945). Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N160)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R545 datum: januari 1946
toelichting: Kasteel Ter Hooge vlak na de inundatie (1944-1945). Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R545)    
fotonr: N161 datum: 1947
toelichting: Gevelde bomen voor kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (N161)
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: A008 datum: 1946
toelichting: De laatste grote boom die was blijven staan na de inundatie werd hier neergehaald. Op de achtergrond is het kasteel te zien. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (A008)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: A009 datum: 1946
toelichting: De laatste grote boom die was blijven staan na de inundatie werd hier neergehaald. Op de achtergrond is het kasteel te zien. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (A009)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: A010 datum: 1946
toelichting: De laatste grote boom die was blijven staan na de inundatie werd hier neergehaald. Op de achtergrond is het kasteel te zien. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (A010)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: A011 datum: 1946
toelichting: De laatste grote boom die was blijven staan na de inundatie werd hier neergehaald. Op de achtergrond is het kasteel te zien. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (A011)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: A012 datum: 1946
toelichting: De laatste grote boom die was blijven staan na de inundatie werd hier neergehaald. Op de achtergrond is het kasteel te zien. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (A012)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: A013 datum: 1947
toelichting: De laatste grote boom die was blijven staan na de inundatie is hier inmiddels neergehaald wat rsterende was een desolaat landschap dat spoedig hierna zou worden heringeplant. Op de achtergrond is het kasteel te zien. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (A013)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R531 datum: na 1947
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge, vermoedelijk enkele jaren na 1947. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R531)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R529 datum: na 1947
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R529)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: J044 datum: ca 1950
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.


Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (J044)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R521 datum: ca 1950
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.


Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R521)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R537 datum: ca 1950
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R537)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE177 datum: maart 1956
toelichting: Voorzijde kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [47.768].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE177)    
fotonr: N161 datum: 1957
toelichting: Koeien in de wij voor kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (N162)
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE178 datum: januari 1964
toelichting: Hekpalen bij kasteel Ter Hooge. Het zijn twee hardstenen sokkels, XIX, in L. XIV-stijl welke staan aan het begin en als markering van de ingang van de niet meer gebruikte oprit. Het zijn forse vierkante, naar beneden zich voluutvormig verbredende schachten op een geprofileerde plint met als bekroning op de sokkels ronde strooibusvormige ornamenten met knorrenlijst aan de basis.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [85.273].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE178)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE179 datum: januari 1964
toelichting: Voorgevel kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [85.271].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE179)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE180 datum: april 1981
toelichting: Voorgevel kasteel Ter Hooge, met op de voorgrond, midden voor het huis een tuinvaas. Dit betreft een ronde urnvormige dekselvaas op vierkante sokkel, XVIIIb, van zandsteen. Op de schacht een mythologische voorstellingen in hoogreliëf.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [224.278].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE180)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE181 datum: april 1981
toelichting: Voorgevel kasteel Ter Hooge, met op de voorgrond, midden voor het huis een tuinvaas. Dit betreft een ronde urnvormige dekselvaas op vierkante sokkel, XVIIIb, van zandsteen. Op de schacht een mythologische voorstellingen in hoogreliëf.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [224.279].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE181)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE182 datum: april 1981
toelichting: Detail ingang kasteel Ter Hooge. De ingangspartij van het hoofdblok bestaat uit twee dubbele tuindeuren onder en balkon (XIXc-d) met zware kroonlijst geschraagd door gekoppelde gietijzeren zuilen met cannelures op hoge natuurstenen basementen. Op de foto zit er een scheur in het basement.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [224.283].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE182)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE183 datum: april 1981
toelichting: Scheur in metselwerk van linker vleugel kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [224.284].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE183)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE184 datum: april 1981
toelichting: Raam zijvleugel van kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [224.285].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE184)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE185 datum: januari 1984
toelichting: Raam zijvleugel van kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [224.286].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE185)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE186 datum: januari 1984
toelichting: Rechter toren van kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [224.280].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE186)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE187 datum: januari 1984
toelichting: Rechter toren van kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [224.281].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE187)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE188 datum: januari 1984
toelichting: Kasteel Ter Hooge met scheur in rechter toren.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [224.282].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE188)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE189 datum: juni 1994
toelichting: Exterieur overzicht voorgevel van kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [310.608].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE189)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE190 datum: juni 1994
toelichting: Exterieur overzicht voorgevel van kasteel Ter Hooge, met op de voorgrond, midden voor het huis een tuinvaas.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [310.609].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE190)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N163 datum: 1926
toelichting: Interieur eetkamer kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N163)    
fotonr: N164 datum: 1926
toelichting: Interieur eetkamer kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (N164)
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N165 datum: 1926
toelichting: Interieur biljartkamer kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N165)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N166 datum: 1926
toelichting: Interieur zaal kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N166)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N167 datum: 1926
toelichting: Interieur zaal kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N167)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N168 datum: 1926
toelichting: Interieur zaal kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N168)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N169 datum: 1926
toelichting: Haard in zaal kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N169)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N170 datum: 1926
toelichting: Interieur tweede woonkamer kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N170)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N171 datum: 1926
toelichting: Interieur eerste woonkamer kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N171)    
fotonr: N172 datum: 1926
toelichting: Interieur kijkend vanuit de blauwe salon naar de rode salon in kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (N172)
fotonr: N173 datum: 1926
toelichting: Interieur blauwe salon in kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (N173)
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N174 datum: 1926
toelichting: Interieur rode salon (later speelkamer) in kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N174)    
fotonr: N175 datum: 1926
toelichting: Interieur rode salon (later speelkamer) in kasteel Ter Hooge. Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (N175)
fotonr: RCE203 datum: maart 1956
toelichting: Interieur kasteel Ter Hooge met schouw geflankeerd door twee verpleeghuisbedden tijdens de periode dat het pand als verzorgingstehuis in gebruik was.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [47.771].

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (RCE203)
fotonr: RCE204 datum: maart 1956
toelichting: Interieur kasteel Ter Hooge met schouw geflankeerd door twee verpleeghuisbedden tijdens de periode dat het pand als verzorgingstehuis in gebruik was.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [47.772].

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (RCE204)
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE205 datum: maart 1956
toelichting: Interieur kasteel Ter Hooge, met schouw en stucwerk.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [47.769].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE205)    
fotonr: RCE206 datum: maart 1956
toelichting: Interieur kasteel Ter Hooge met twee wastafels gemonteerd op monumentale schouw met spiegel, met aan beide zijden van de kamer twee verpleeghuisbedden uit de periode dat het pand als verzorgingstehuis in gebruik was.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [47.770].

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (RCE206)
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE207 datum: november 1984
toelichting: Interieur biljartkamer begane grond van kasteel Ter Hooge, met goudleerbehang.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [252.957].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE207)    
fotonr: RCE208 datum: november 1984
toelichting: Interieur biljartkamer kasteel Ter Hooge op de begane grond, met goudlederen behang, houten lambrisering en versierd deurkozijn.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [252.956].

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (RCE208)
fotonr: RCE209 datum: november 1984
toelichting: Interieur eetkamer begane grond kasteel Ter Hooge, met fraaie deur en houten lambrisering.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [252.963].

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (RCE209)
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE210 datum: november 1984
toelichting: Interieur biljartkamer kasteel Ter Hooge op de begane grond, met schouw met tegeltableau, goudlederen behang, houten lambrisering en houten casette plafond. Tijdens de renovatie is het schilderij uit de schouw verwijderd.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [252.953].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE210)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE211 datum: november 1984
toelichting: Interieur eetkamer kasteel Ter Hooge op de begane grond, met schouw met tegeltableau, goudlederen behang, houten lambrisering, fraai deurkozijn en houten casette plafond. Tijdens de renovatie is het schilderij uit de schouw verwijderd.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [252.960].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE211)    
fotonr: RCE212 datum: november 1984
toelichting: Interieur kasteel Ter Hooge op de begane grond, met doorkijkje vanuit biljartkamer naar schouw in aangrenzende eetkamer.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [252.959].

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (RCE212)
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE213 datum: november 1984
toelichting: Interieur biljartkamer kasteel Ter Hooge op de begane grond, met houten casette plafond en goudlederen behang.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [252.958].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE213)    
fotonr: RCE214 datum: november 1984
toelichting: Interieur biljartkamer kasteel Ter Hooge op de begane grond, met schouw met tegeltableau, goudlederen behang, houten lambrisering en houten casette plafond. Tijdens de renovatie is het schilderij uit de schouw verwijderd.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [252.954].

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (RCE214)
fotonr: RCE215 datum: november 1984
toelichting: Interieur eetkamer kasteel Ter Hooge, met schouw waaruit het schilderij is weggehaald vanwege de renovatie.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [252.961].

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke
    KOUDEKERKSEWEG TE KOUDEKERKE (RCE215)
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE216 datum: november 1984
toelichting: Interieur biljartkamer kasteel Ter Hooge, met tegelwand in schouw.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [252.955].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE216)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE217 datum: november 1984
toelichting: Interieur eetkamer kasteel Ter Hooge, met tegelwand in schouw.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [252.962].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE217)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE218 datum: september 1985
toelichting: Interieur westzijde naast grote zaal in kasteel Ter Hooge, met fraai stucwerkplafond.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [261.451].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE218)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE219 datum: september 1985
toelichting: Interieur zaal westvleugel in kasteel Ter Hooge, met fraai stucwerkplafond.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [261.457].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE219)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE221 datum: september 1985
toelichting: Interieur westelijke kamer in de hoofdvleugel, naast grote zaal in kasteel Ter Hooge, met fraai stucwerkplafond.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [261.449].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE221)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R522 datum: 1890 -1905
toelichting: Oranjerie bij kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R522)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N159 datum: 1915
toelichting: De oranjerie bij kasteel Ter Hoge met rechts tuinbaas De Priester.

Foto afkomstig uit collectie mevrouw Sobels van Lynden. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N159)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: A007 datum: in of na 1947
toelichting: De oranjerie bij kasteel Ter Hooge nadat met de herplant is gestart. Op de achtergrond is het kasteel te zien. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (A007)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE191 datum: januari 1964
toelichting: Voorgevel oranjerie bij kasteel Ter Hooge. Hier is het glazen dak reeds vervangen door een dak met bitumineuze dakbedekking.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [85.272].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE191)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE192 datum: mei 1978
toelichting: Gedeeltelijke achtergevel van de oranjerie bij kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [194.632].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE192)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE193 datum: mei 1978
toelichting: Gedeeltelijke voorgevel van de oranjerie bij kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [194.629].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE193)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE194 datum: mei 1978
toelichting: Linker zijingang oranjerie bij kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [194.630].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE194)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE195 datum: mei 1978
toelichting: Rechter zijingang oranjerie bij kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [194.631].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE195)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE196 datum: mei 1978
toelichting: Voorzijde oranjerie bij kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [194.627].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE196)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE197 datum: mei 1978
toelichting: Voorgevel oranjerie bij kasteel Ter Hooge.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [194.628].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE197)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE198 datum: april 1981
toelichting: Achter- en zijgevel oranjerie bij kasteel Ter Hooge. Hier is het dak reeds met zinkbanen gedekt en is de oranjerie bewoond.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [224.290].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE198)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE199 datum: april 1981
toelichting: Achter- en zijgevel oranjerie bij kasteel Ter Hooge. Hier is het dak reeds met zinkbanen gedekt en is de oranjerie bewoond.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [224.291].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE199)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE200 datum: april 1981
toelichting: Voorgevel oranjerie bij kasteel Ter Hooge. Hier is het dak reeds met zinkbanen gedekt en is de oranjerie bewoond.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [224.288].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE200)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE201 datum: april 1981
toelichting: Voorgevel oranjerie bij kasteel Ter Hooge. Hier is het dak reeds met zinkbanen gedekt en is de oranjerie bewoond.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [224.289].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE201)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE202 datum: april 1981
toelichting: Voorgevel oranjerie bij kasteel Ter Hooge. Hier is het dak reeds met zinkbanen gedekt en is de oranjerie bewoond.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [224.287].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE202)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: RCE220 datum: april 1981
toelichting: Sinds 1980 is de oranjerie bij kasteel Ter Hooge als woning in gebruik genomen.

Foto uit de collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [224.292].

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (RCE220)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N078 datum: ...
toelichting: Portierswoning bij kasteel Ter Hooge. Zie voor een uitgebreide omschrijving: Kasteel Ter Hooge.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N078)    
Koudekerkseweg (voorheen Koudekerke)   fotonr: R178 datum: ...
toelichting: Aan de Koudekerkseweg 161 nabij kasteel Ter Hooge ligt villa 't Hiemke (C26) welke in opdracht van de heer H.P. baron van der Borch tot Verwolde van Vorden werd gebouwd en bewoond. Hij was van 1913 tot 1927 burgemeester van Koudekerke tot hij burgemeester werd van De Bilt. Bij de villa hoorde een moes- en siertuin en een stuk grond met 'vrucht cultuur'. Vanaf 1927 bewoonde de families Van Beusekom en daarna Dop - De Priester de villa. Tenminste vanaf 1945 was er bij de villa van Jan Dop een kwekerij gevestigd met kassen. Het adres van de villa was omstreeks 1948 nr C40.
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) KOUDEKERKE (R178)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R256 datum: voor 1944
toelichting: Aan de Koudekerkseweg van Middelburg naar Koudekerke lag nabij kasteel Ter Hooge deze hofstede welke bewoond werd door een Bosselaar. Later werden huis en schuur gedeeld door de families Dekker en Quist. Het huis en wagenhuis is afgebroken en de grond verkocht. Hierna kwam er aan beide zijden van de schuur een woonhuis. De schuur bleef gedeeld. Zie foto R607 en N178.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R256)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: N178 datum: 1944-1945
toelichting: De boerderij aan de Koudekerkseweg 165 nabij kasteel Ter Hooge stond tijdens de inundatie onder water. Het oorspronkelijke huis en wagenhuis zijn hier reeds afgebroken. Aan beide zijden van de schuur is een nieuw woonhuis gebouwd. De schuur werd gedeeld. Zie foto R607 en R256.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (N178)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R607 datum: na 1945
toelichting: Aan de Koudekerkseweg van Middelburg naar Koudekerke nabij kasteel Ter Hooge lag voorheen de hofstede die bewoond werd door een Bosselaar. Toen deze foto werd gemaakt was het oude huis reeds afgebroken en de grond verkocht. Hierna kwam er aan beide zijden van de schuur een woonhuis (nr 163 en 165). De schuur werd gedeeld door de families Dekker en Quist. Zie foto R256 en N178.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R256)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R277 datum: ca 1935
toelichting: De Koudekerkseweg bij de eikenlaan voor deze werd verbreed. De foto is gemaakt, ongeveer ter hoogte van de boerderij van Bosselaar, daar waar nu Koudekerkseweg 163 zich bevindt. Zie foto R256 en R607.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R277)    
Koudekerkseweg (voorheen) te Koudekerke   fotonr: R279 datum: 1958-1962
toelichting: De Koudekerkseweg bij de eikenlaan werd hier juist verbreed. Zie foto R277. De foto is gemaakt, ongeveer ter hoogte van de boerderij van Bosselaar, daar waar nu Koudekerkseweg 163 zich bevindt. Zie foto R256 en R607.

Aanvulling? Mail de webmaster!
KOUDEKERKSEWEG (VOORHEEN) TE KOUDEKERKE (R279)    

copyright © 2001-2024 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

locatie:
Koudekerkseweg, Middelburg

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. A: Riaan Rijken
afb. K: Jan Willem Kooistra
afb. L: Abraham Luteijn
afb. R: Jan Roose
afb. RCE: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
afb. V: Elizabeth Kaboord
van Vlaanderen
afb. W: Bob van der Weel

geraadpleegde bronnen:
- archief J. Roose
- Elizabeth Kaboord van Vlaanderen
- Ria Roose-van Noppen
- Bob van der Weel
- Hendrikse, H. en Roose, J., Kent u ze nog... die van Valkenisse, Zaltbommel, 1974
- Hendrikse, H. en Roose, J., Valkenisse in oude ansichten, Zaltbommel, 1974
- Hendrikse, H. en Roose, J., Koudekerke in oude ansichten, Zaltbommel, 1975
- Roose, J. en Roose, W.P., Kent u ze nog... die van Koudekerke, Zaltbommel, 1981
- Roose, J. en Roose, W.P., Ons dorp Koudekerke, 1930-1960, Klaaswaal, 1993
- Davidse, P., Ons dorp Koudekerke, deel 2, Klaaswaal, 2003
- Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
- www.krantenbankzeeland.nl