Logo koudekerke.info
foto's per straat | schoolfoto's | heemkunst | raadplaatjes | fotogalerij
inleiding
straatnamen A-B
straatnamen C-D
straatnamen E-K
straatnamen L-N
- langevielesingel
- lange weegje
- middelburgsestr.
- nw. vlissingseweg

straatnamen O-S
straatnamen T-V
straatnamen W-Z
foto's van Lange Weegje Koudekerke
In Koudekerke waren van oudsher twee zogenaamde 'weegjes' te vinden: 't Korte Weegje en 't Lange Weegje. Tegenwoordig bestaat alleen een gedeelte van 't Lange Weegje nog. De rest van de weegjes viel in 1960, bij de aanleg van de traverse, in de Middelburgsestraat. Het Lange Weegje is ooit als verbindingsstraatje ontstaan tussen de inmiddels ook verdwenen Steenheulseweg en de later hernoemde Noordstraat (Badhuisstraat). De bebouwing langs deze straat is op boerderij De Pagter na, vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw ontstaan.

Het Lange Weegje heeft door de samenvoeging met de vroegere Steenheulseweg nu een t-vormig verloop en sluit twee maal aan op de Middelburgsestraat. Bij de uitbreiding van het bedrijventerrein Karreveld is in 2010 aan de noordzijde een nieuwe verbinding gemaakt voor fietsers en voetgangers.
 
panorama vanaf toren Loeff naar het Lange Weegje te Koudekerke
PANORAMA VANAF DE TOREN VAN LOEFF NAAR HET LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (R466+R484)
fotonr: R466+R484 datum: winter 1927

Vanuit de toren van Loeff (zie foto R617) had men een prachtig uitzicht over de omgeving van het Lange Weegje. Hier is boerderij De Pagter achter de bomen te zien, verder is deze straat nog vrijwel onbebouwd op enkele in aanbouw zijnde woningen na. Hiervandaan was ook goed te zien hoe de tuin bij de villa van mevrouw Hollestelle in de Brouwerijstraat er bij lag voordat hier in 1950 hotel 'Walcheren' zich vestigde dat in 1999 afbrandde. Hier bevindt zich nu het appartementencomplex 'Hof van Walcheren'. Achter de tuin lag destijds de Middelburgsche weg, thans is dit de Prinses Beatrixlaan. De Middelburgsestraat met de woning van Terwoert, en verderop molen 'De Lelie' zijn eveneens herkenbaar. Op de achtergrond is links nog net de 'Berg van Potter' te zien. Na de winter van 1927 verbeterde de situatie op de akkers in de winter door de komt van het gemaal 'De Boreel' bij Middelburg en de aanleg van watergangen in de jaren dertig.

meer info: vergrotingen van de panorama foto's staan hier: R466 en R484.
 
panorama vanaf toren Loeff naar het Lange Weegje te Koudekerke
PANORAMA VANAF DE TOREN VAN LOEFF NAAR HET LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (R485+R486)
fotonr: R485+R486 datum: winter 1927
toelichting: Vanuit de toren van Loeff (zie foto R617) had men een prachtig uitzicht over de omgeving van het Lange Weegje. Hier zijn in 1927 nog slechts enkele woningen gebouwd, maar zijn al wel de hervormde school en bijbehorende schoolwoning 'De Steenkrijter' zichtbaar. Op de achtergrond is goed te zien dat de akkers in de winter blank stonden omdat de waterafvoer niet voldoende was. Na de winter van 1927 verbeterde de situatie op de akkers in de winter door de komt van het gemaal 'De Boreel' bij Middelburg en de aanleg van watergangen in de jaren dertig.

Hiervandaan was ook goed te zien hoe de Badhuisstraat er in de winter van 1927 uit zag. Op de voorgrond staat de grote schuur die behoorde bij de boerderij van de familie Verhage. De bijgebouwen die hier links van stonden flankeerden een soort pad dat van de schuur naar de Badhuisstraat liep. Hieraan stond ook het woonhuis van de familie Verhage. Achter de boerderij van Verhage lag een tweede boerderij, die van de familie Hollebrandse. Het woonhuis van die boerderij staat net linksboven de schuur van de familie Verhage en is te herkennen aan het schilddak. Rechts hiervan stond de bijbehorende schuur.

meer info: vergrotingen van de panorama foto's staan hier: R485 en R486.
 
Middelburgsestraat te Koudekerke
LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (N073)
fotonr: N073 datum: ca 1936
toelichting: Deze luchtfoto toont het begin van het Lange Weegje (vroeger Steenheulseweg of Heulweg genoemd) en de Middelburgsestraat. Het Lange Weegje is dan nog niet volledig bebouwd. De foto is rond 1936 gemaakt door res. 1e lt. Wrn. M.A. Terwoert. Links ziet u het eerste deel van wat nu de Prinses Beatrixlaan is. Op de hoek is hofstede Plantlust te herkennen met daarnaast 't Beukenhofje en de boerderij van de familie Barentsen. Daartussen lag een ander oud baantje, het zogenaamde Bokkensingeltje. Aan de andere zijde van de Middelburgsestraat is het huis van P.J. Terwoert en ernaast het baantje naar de hofstede van De Pagter te zien.

Aanvulling? Mail de webmaster!
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: V002 datum: onbekend
toelichting: Van hof 'De Pagter' is bekend dat David Joziasse, Bram de Pagter en zijn zoon Simon de Pagter er hebben geboerd. De laatste bewoonde de hofstede in ieder geval in de periode 1930-1940 met zijn gezin (Bram, Simon, Koos, Jane en Mina de Pagter). In deze periode huurde de familie van Antheunis Van Vlaanderen, afkomstig van De Vijgeter, het linker deel van de woning. Op de zolders van het woonhuis werd graan opgeslagen en vanaf de woning liep een onverhard en inmiddels verdwenen baantje naar de Middelburgsestraat.
LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (V002)    
Begin jaren zestig werd het rechter gedeelte van het woonhuis bewoond door Simon de Pagter en zijn dochters Jane en Mina. Bram de Pagter, getrouwd met Tiny Hollebrandse bewoonde het linker gedeelte. Op een gegeven moment is de boerderij verkocht en is Bram de Pagter op een boerderij aan de Hogelandseweg gaan boeren. Hierna is de rieten kap vervangen door de huidige kap. Simon en Jane verhuisden naar de voormalige bejaardenwoningen aan de Tulpstraat. Aanvulling? Reageer!
 
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R815 datum: onbekend
toelichting: Van hof 'De Pagter' is bekend dat David Joziasse, Bram de Pagter en zijn zoon Simon de Pagter er hebben geboerd. De laatste bewoonde de hofstede in ieder geval in de periode 1930-1940 met zijn gezin (Bram, Simon, Koos, Jane en Mina de Pagter). In deze periode huurde de familie van Antheunis Van Vlaanderen, afkomstig van De Vijgeter, het linker deel van de woning. Op de zolders van het woonhuis werd graan opgeslagen en vanaf de woning liep een onverhard en inmiddels verdwenen baantje naar de Middelburgsestraat.
LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (R815)    
Lange Weegje te Koudekerke blank fotonr: U046 datum: 9-9-1938
toelichting: Op 9 september 1938 werd een optocht gehouden ter ere van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Hier komt de wagen van molenaar Gilles de Regt uit de Badhuisstraat langs het noodslachthuis van C. Maas (rechts) en de schuur van J. Roelse aan het begin van het Lange Weegje. Beide gebouwen moesten wijken voor de traverse. Op de wagen stond, hoe kan het ook anders, een miniatuur van de molen en de tekst "Door arbeid lust en vlijt, Wordt hier graan tot meel bereid". Voor namen bij de foto klikt u op foto).
Aanvulling? Reageer!
LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (U046)   blank
Lange Weegje te Koudekerke blank fotonr: R085 datum: 1944-1945
toelichting: Ongeveer halverwege het Lange Weegje staan deze huisjes op nr. 25, 27 en 29. Tijdens de inundatie stonden ze tot borstweringshoogte in het zoute water. Zie ook foto J030.

Aanvulling? Mail de webmaster!
LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (R085)   blank
Lange Weegje te Koudekerke blank fotonr: J030 datum: 1944-1945
toelichting: Hier ziet u het Lange Weegje tijdens de inundatie, zij het van iets verder af dan foto R085. De namen van de personen in de boot zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (J030)   blank
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R560 datum: 1924-1930
toelichting: In 1922 bleek in Koudekerke voldoende draagvlak voor de vorming van een eigen Christelijke Hervormde school die verrees aan het Lange Weegje. Later viel dit deel van deze straat in de traverse van de Middelburgsestraat. Architect van deze school was A.M. Baljeu en op 1 september 1923 werd de bouw aanbesteed. De heer A. Smit werd het eerste hoofd van deze hervormde school die in 1924 haar deuren opende. Namen van de afgebeelde personen op het schoolplein zijn niet bekend.
Meer info: gebouw en klassenfoto's. Aanvulling? Mail de webmaster!
VOORMALIGE LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (R560)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: N018 datum: 1924-1930
toelichting: De Christelijke Hervormde school met hiernaast de onderwijzers- woning. De school met twee lokalen had oorspronkelijk een schilddak met kleine dakkapel (zie foto). De gevel was opgetrokken met een gele machinale vormbaksteen in Vlaams verband en een rode plint. Centraal was een gedenksteen aangebracht. Op de hoeken was de dakrand verhoogd. Namen van de afgebeelde personen op het schoolplein zijn niet bekend.

Meer info: gebouw en klassenfoto's.
Aanvulling? Mail de webmaster!
VOORMALIGE LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (N018)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R559 datum: 1924-1930
toelichting: De Christelijke Hervormde school met hiernaast de onderwijzers- woning. De school met twee lokalen had oorspronkelijk een schilddak met kleine dakkapel (zie foto). De gevel was opgetrokken met een gele machinale vormbaksteen in Vlaams verband en een rode plint. Centraal was een gedenksteen aangebracht. Op de hoeken was de dakrand verhoogd. Op de foto staan Piet en Jaap de Kroo afgebeeld naast Ko Verhage.

Meer info: gebouw en klassenfoto's.
Aanvulling? Mail de webmaster!
VOORMALIGE LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (R559)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R554 datum: na 1924
toelichting: Deze onderwijzerswoning stond naast de Christelijke Hervormde school en is eveneens in 1924 gebouwd. De gevel is na een verbouwing witgeschilderd en heeft een gebroken tentdak met centrale schoorsteen en is gedekt met rode kruispannen. De woning kreeg de toepasselijke naam 'De Steenkrijter'. Op de foto staat de heer Smit met zijn gezin.


Meer info: gebouw en klassenfoto's.
Aanvulling? Mail de webmaster!
VOORMALIGE LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (R554)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R558 datum: na 1930
toelichting: Op de achtergrond zijn de woningen aan het Lange Weegje zichtbaar. In 1930 werd de Christelijke Hervormde school met een derde lokaal in de dezelfde stijl als het bestaande gedeelte uitgebreid. Ernaast is de onderwijzerswoning te zien. Deze woning kreeg later de toepasselijke naam 'De Steenkrijter' Tegenwoordig bevinden de voormalige school en de onderwijzers- woning zich in de Middelburgsestraat.

Meer info: gebouw en klassenfoto's.
Aanvulling? Mail de webmaster!
VOORMALIGE LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (R558)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R561 datum: na 1930
toelichting: In 1930 werd de Christelijke Hervormde school met een derde lokaal in de dezelfde stijl als het bestaande gedeelte uitgebreid. De gedenksteen in de voorgevel is hier goed te zien. Op het schoolplein werd geposeerd door de kinderen van de school.

Meer info: gebouw en klassenfoto's.
Aanvulling? Mail de webmaster!
VOORMALIGE LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (R561)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R562 datum: 1957-1959
toelichting: De Christelijke Hervormde school die in 1924 in Koudekerke was gesticht had na de inundatie dermate veel last van zoutschade dat in 1957 de muren van de drie lokalen werden behandeld en tegelijkertijd enkele constructiefouten in het dak werden opgelost door het dak te verlagen en te vernieuwen. Dit laatste is goed te zien als de foto's van omstreeks 1930 en na 1957 met elkaar worden vergeleken. In 1959 werd de school voor het laatst uitgebreid met een 4e lokaal en een kamer voor het hoofd van de school.
Meer info: gebouw en klassenfoto's.
Aanvulling? Mail de webmaster!
VOORMALIGE LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (R562)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R557 datum: na 1959
toelichting: Tot en met 17 juni 1970 heeft dit gebouw als Christelijke Hervormde school dienst gedaan. Hierna werd samen met de Gereformeerde school en de bewaarschool een Christelijke school opgericht. De voormalige school staat ook wel onder de naam 'De Uitwijk' bekend, vanwege de tijdelijk huisvesting van tal van functies na 1970, waaronder de openbare kleuterschool en de peuter- speelzaal. Tegenwoordig wordt het gebouw door particuliere bewoond en is het hiertoe aangepast. Meer info: gebouw en klassenfoto's.
Aanvulling? Mail de webmaster!
VOORMALIGE LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (R557)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: KR01 datum: na 1930
toelichting: Izak Roose exploiteerde ijscokarren en had een mobiele friettent op het Dorpsplein. Daarnaast had hij bij de duinen en 'aan huis' op adres Middelburgsestraat 49 (vroeger was dat nog het Lange Weegje een frituurshop. Op de foto staat hij met zijn vrouw Rietje. Er stond een Russisch biljart en een juke-box. De jongeren van het dorp kwamen er graag en na 'sluitingstijd' bleven de oudere jongeren er nog wel eens plakken en dronken dan een kop soep en een pilsje. Het schijnt er nog wel eens gezellig te zijn geworden. Aanvulling? Reageer!
VOORMALIGE LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE KR01)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R074 datum: ca1960
toelichting: Deze foto is gemaakt tijdens de aanleg van de traverse, ongeveer ter hoogte van de Christelijke Hervormde school en toont op de achtergrond het Lange Weegje. Na de aanleg van de straat werden aan de Middelburgsestraat enkele geschakelde woningen gebouwd.

Aanvulling? Mail de webmaster!
LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (R074)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R070 datum: ca 1960
toelichting: Hier is de aanleg van de traverse zichtbaar. De nieuwe weg liep door de voormalige hofwei van Verhage waarvan links de schuur zichtbaar is. De voormalige Christelijke Hervormde school is op de achtergrond te zien, net als het begin van het Lange Weegje. Rechts verrees het Shell benzinestation.

Aanvulling? Mail de webmaster!
LANGE WEEGJE TE KOUDEKERKE (R070)    

copyright © 2001-2024 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

locatie:
Lange Weegje, Koudekerke

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. R: archief J. Roose
afb. V: Elizabeth Kaboord van
Vlaanderen

geraadpleegde bronnen:
- archief J. Roose
- Elizabeth Kaboord van Vlaanderen
- Ria Roose-van Noppen
- Hendrikse, H. en Roose, J., Kent u ze nog... die van Valkenisse, Zaltbommel, 1974
- Hendrikse, H. en Roose, J., Valkenisse in oude ansichten, Zaltbommel, 1974
- Hendrikse, H. en Roose, J., Koudekerke in oude ansichten, Zaltbommel, 1975
- Roose, J. en Roose, W.P., Kent u ze nog... die van Koudekerke, Zaltbommel, 1981
- Roose, J. en Roose, W.P., Ons dorp Koudekerke, 1930-1960, Klaaswaal, 1993
- Davidse, P., Ons dorp Koudekerke, deel 2, Klaaswaal, 2003
- www.krantenbankzeeland.nl