Logo koudekerke.info
foto's per straat | schoolfoto's | heemkunst | raadplaatjes | fotogalerij
inleiding
straatnamen A-B
straatnamen C-D
straatnamen E-K
straatnamen L-N
- langevielesingel
- lange weegje
- middelburgsestr.
- nw. vlissingseweg

straatnamen O-S
straatnamen T-V
straatnamen W-Z
foto's van Middelburgsestraat Koudekerke
De Middelburgsestraat liep oorspronkelijk vanaf het Dorpsplein via de huidige Brouwerijstraat en een stukje van de huidige Prinses Beatrixlaan via 'den zandweg van Koudekerke naar Middelburg' tot de gemeentegrens met Middelburg, wat de naam van deze straat verklaard. Deze straat volgde de loop van de kreekrug en werd in 1841 bestraat waarna deze als 'straatweg van Koudekerke naar Middelburg' bekend stond. Later werd de straat ook wel 'den Koudekerksche weg' en 'den Middelburgschen weg' genoemd. De weg was tot de jaren twintig van de vorige eeuw nog grotendeels onbebouwd, smal en had een landelijk karakter. In 1928 werd de watergang rond Koudekerke gegraven en werd een brug in deze weg over de nieuwe watergang aangelegd. De vele bochten en knikken in de straat werden hierna rechtgetrokken.

In 1959 werd door de gemeenteraad van Koudekerke ingestemd met het plan van de Provincie Zeeland om een betere verbinding door Koudekerke naar de andere Walcherse dorpen mogelijk te maken door de aanleg van een traverse die de Middelburgsestraat via een deel van het Lange Weegje en het Korte Weegje zou gaan verbinden met de Duinstraat. Om dit plan te verwezenlijken zijn grondeigenaren onteigend en zijn meerdere panden gesloopt. Met de aanleg van de traverse en de verbreding van de nieuwe doorgaande route door Koudekerke verdween het kleinschalige karakter van de voormalige 'weegjes'. In maart 1960 verviel de straatnaam Korte Weegje definitief en werd ook een gedeelte van de Biggekerksestraat tot Middelburgsestraat omgedoopt. Sindsdien begint de Middelburgsestraat op de kruising Duinstraat - Biggekerksestraat en loopt deze straat door tot aan de gemeentegrens met Middelburg. Achtereenvolgens worden de volgende zijstraten gekruist: Schuttestraat, Badhuisstraat, Braamweg, Lange Weegje, Prinses Beatrixlaan, Ter Poorteweg, Rondweg Koudekerke, Meinersweg en de Kriekeweg. Bij de herinrichting van de Middelburgsestraat in 2011 is het profiel van de straat binnen de bebouwde kom versmald en is meer ruimte voor groen ingeruimd waardoor het karakter van deze straat wat vriendelijker en dorpser werd.
 
panorama vanaf toren Loeff uitkijkend op de Middelburgsestraat te Koudekerke
PANORAMA VANAF DE TOREN VAN LOEFF UITKIJKEND OP DE MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R466+R484)
fotonr: R466+R484 datum: winter 1927

Vanuit de toren van Loeff (zie foto R617) had men een prachtig uitzicht over de omgeving waar later de traverse van de Middelburgsestraat zou worden aangelegd. Achter de tuin bij de villa van mevrouw Hollestelle lag destijds de 'den Middelburgschen weg', thans is dit de Prinses Beatrixlaan. De Middelburgsestraat met de woning van P.J. Terwoert, en verderop molen 'De Lelie' zijn eveneens herkenbaar. Aan het Lange Weegje is boerderij De Pagter achter de bomen te zien, verder is deze straat nog vrijwel onbebouwd op enkele in aanbouw zijnde woningen na. Op de achtergrond is links nog net de 'Berg van Potter' te zien. Na de winter van 1927 verbeterde de situatie op de akkers in de winter door de komt van het gemaal 'De Boreel' bij Middelburg en de aanleg van watergangen in de jaren dertig.

meer info: vergrotingen van de panorama foto's staan hier: R466 en R484.
 
panorama vanaf toren Loeff uitkijkend op de Middelburgsestraat te Koudekerke
PANORAMA VANAF DE TOREN VAN LOEFF UITKIJKEND OP DE MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R485+R486)
fotonr: R485+R486 datum: winter 1927
toelichting: Vanuit de toren van Loeff (zie foto R617) had men een prachtig uitzicht over de omgeving. Op de voorgrond staat de grote schuur die behoorde bij de boerderij van de familie Verhage. De bijgebouwen die hier links van stonden flankeerden een soort pad dat van de schuur naar de Badhuisstraat liep. Hieraan stond ook het woonhuis van de familie Verhage. Achter de boerderij van Verhage lag een tweede boerderij, die van de familie Hollebrandse. Het woonhuis van die boerderij staat net linksboven de schuur van de familie Verhage en is te herkennen aan het schilddak. Rechts hiervan stond de bijbehorende schuur. Daarachter begon het Lange Weegje. Hier zijn in 1927 nog slechts enkele woningen gebouwd, maar zijn al wel de hervormde school en bijbehorende schoolwoning 'De Steenkrijter' zichtbaar. Op de achtergrond is goed te zien dat de akkers in de winter blank stonden omdat de waterafvoer niet voldoende was. Na de winter van 1927 verbeterde de situatie op de akkers in de winter door de komt van het gemaal 'De Boreel' bij Middelburg en de aanleg van watergangen in de jaren dertig.

meer info: vergrotingen van de panorama foto's staan hier: R485 en R486.
 
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: L017 datum: 1944-1945
toelichting: Deze foto toont tijdens de inundatie vanuit de Middelburgsestraat de nog deels gecamoufleerde waterbunker in de Duinstraat, met geschilderde ramen en deuren op de betonnen muren en een houten kap. Krijn Verhage haalde met paard en wagen drinkwater uit de waterbunker voor de dorpelingen. De bron leverde ook tijdens de inundatie zoet water. Op de achtergrond staan de woningen die werden aanduid als 'De Couburg'. Deze stonden aan de Duinstraat en zijn in 1966 gesloopt.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (L017)   blank
Middelburgsestraat te Koudekerke blank fotonr: R059 datum: ca 1960
toelichting: Wegwerkzaamheden aan het begin van de Middelburgsestraat. Links staat een rijtje traditionele arbeiders- woningen (nr. 10 t/m 16) uit circa 1900. De gevels van rode handvorm baksteen in kruisverband zijn onder de goot afgewerkt met getand siermetselwerk en enkele pleisterwerk banden en blokken. Centraal bevindt zich een poortje naar het achtergebied. Enkele panden zijn gerenoveerd. Op de achtergrond staan de woningen die werden aanduid als 'De Couburg'. Deze stonden aan de Duinstraat en zijn in 1966 gesloopt.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R059)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R063 datum: ca 1960
toelichting: Wegwerkzaamheden aan het begin van de Middelburgsestraat. De foto is gemaakt in westelijke richting met op de achtergrond de Duinstraat. De traditionele arbeiderswoningen links, nr. 10 t/m 16, uit circa 1900 hebben een gezamenlijk zadeldak met gesmoorde tuile du nord dakpannen en een houten goot. Er zijn houten kozijnen met T-vensters toegepast welke bij nr. 14 en 16 zijn gerenoveerd in kunststof. In de boogtrommels boven de kozijnen is rood/wit mozaïek aangebracht. Alle kozijnen hebben rode raamdorpels.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R063)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: MH01 datum: 1924-1930
toelichting: Traditioneel woonhuis op Middelburgsestraat nr. 9, destijds bewoond door de familie Roose. In de periode 01-05-1924 tot 30-04-1930 woonde Suzanna de Hondt in bij de familie. Zij was daar in de kost en werkte als onderwijzeres aan de Christelijke Hervormde school in Koudekerke.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (MH01)    
fotonr: MH02 datum: 1924-1930
toelichting: Ter hoogte van Middelburgsestraat nr 9 een doorkijkje richting het Korte Weegje waar de weg aanzienlijk smaller werd. Op de foto staat een onbekende man (niet de vader) met twee kinderen van de familie Roose (links Jan Roose en rechts Kees Roose), destijds woonachtig op nr. 9.

Aanvulling? Mail de webmaster!

  Middelburgsestraat te Koudekerke
    MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (MH02)
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: MH03 datum: 1924-1930
toelichting: Traditioneel woonhuis op Middelburgsestraat nr. 9, destijds bewoond door de familie Roose. In de periode 01-05-1924 tot 30-04-1930 woonde Suzanna de Hondt in bij de familie. Zij was daar in de kost en werkte als onderwijzeres aan de Christelijke Hervormde school in Koudekerke. Op de foto staan vermoedelijk Jan en Kees Roose met ieder een kruiwagen. Op de achtergrond het kippenhok dat in de voortuin stond achter de glinten.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (MH03)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R062 datum: na 1960
toelichting: Aan de noordelijke zijde van de Middelburgsestraat op nr. 7 en 9 staan tot op heden deze twee traditionele woonhuizen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R062)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R172 datum: 1930
toelichting: Tegenover 'John's Frituurshop' aan de Middelburgsestraat 13 tot en met 17 stonden vroeger deze huisjes. Ze lagen aan een smal straatje, het 'Korte Weegje' waar kinderen konden voetballen en hoepelen. De kinderen spelen hier het oude spel 'kuutje klok' met 'speelbonen'. De kunst was zoveel mogelijk bonen in een kuiltje te gooien. Knikkers zag je toen nog niet, het waren tenslotte ook de crisisjaren en voor honderd van deze bonen betaalde je maar één cent! Links staat, met bonenzak, Janus de Lange. De meest rechtse kleuter is Ko Wisse.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R172)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R769 datum: ...
toelichting: Tegenover 'John's Frituurshop' aan de Middelburgsestraat 13 tot en met 17 stonden vroeger deze huisjes waarvan tegenwoordig alleen de meest rechtse nog bestaat.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R769)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R176 datum: ...
toelichting: Tegenover 'John's Frituurshop' aan de Middelburgsestraat 13 tot en met 17 stonden vroeger deze huisjes waarvan tegenwoordig alleen de meest rechtse nog bestaat. Het huis aan de rechterzijde bestaat ook nog steeds, zij het dat dit enkele wijzigingen heeft ondergaan.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R176)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R082 datum: 1944-1945
toelichting: Deze foto is tijdens de watertijd gemaakt en laat de hoek van de vroegere Biggekerksestraat en het Korte Weegje zien. Nu is dit de kruising Middelburgsestraat en Schuttestraat. Hier begon links van de huisjes het diepere water wat ook wel het "Skagerak van Louws" werd genoemd. Vanwege de sterke stroom kon men alleen bij vloed uitvaren. De steigers liepen tot aan het Dorpsplein (wat droog bleef) en voorkwamen dat men bij vloed tot aan de knieën in het water stond. Vanaf de steiger voeren bootjes naar omliggende dorpen.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R082)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: L013 datum: 1944-1945
toelichting: Deze foto is eveneens tijdens de watertijd gemaakt en laat dezelfde straathoek zien als foto R082: Middelburgsestraat en Schuttestraat. Bij eb viel aan het begin van de inundatie dit gedeelte nog droog omdat de lager gelegen gronden nog water opnamen. Toen deze echter na zo'n dag of tien ook verzadigd waren begon hier het diepere water wat ook wel het "Skagerak van Louws" werd genoemd. In de sterke stroming die er stond moest men bij vloed niet proberen te varen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (L013)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R171 datum: 1945-1960
toelichting: Woningen aan de noordzijde van de Middelburgsestraat voor de herbestrating en de aanleg van stoepen in 1960. De woningen aan de rechterzijde zijn na de inundatie voorzien van een nieuwe (gewijzigde) voorgevel.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R171)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R174 datum: 1945-1960
toelichting: Woningen aan de noordzijde van de Middelburgsestraat voor de herbestrating en de aanleg van stoepen in 1960. De woningen aan de linkerzijde zijn na de inundatie voorzien van een nieuwe (gewijzigde) voorgevel. De doorgaande route liep destijds (voor de aanleg van de traverse) nog over het Dorpsplein, hier is het bord tegen de lantaarnpaal een bewijs van. Het Korte Weegje was hierdoor een rustig straatje.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R174)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R175 datum: 1945-1960
toelichting: Vanuit de huidige Schuttestraat is hier de bocht in de voormalige Biggekerksestraat zichtbaar voor dat de Middelburgsestraat werd doorgetrokken. Het is niet bekend wie de afgebeelde persoon op de foto is.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R175)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R185 datum: 1945-1960
toelichting: Tussen de vrijstaande woning op Middelburgsestraat 11 en 13 bevond zich dit tuintje. De foto is in de zomer gemaakt (zie ook foto R189). Achter de woningen op nr. 13 tot en met 17 stond een oude schuur uit 1857 die ooit toebehoorde aan 'Aarnout de Boer' en na de verdeling van diens boedel werd afgebroken en hier werd herbouwd (1882). In 2011 is de schuur vanwege de bouwvallige staat afgebroken. De bouwmaterialen zijn hergebruikt voor de bouw van een nieuwe (veel kleinere) garage.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R185)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R189 datum: 1945-1960
toelichting: Tussen de vrijstaande woning op Middelburgsestraat 11 en 13 bevond zich dit tuintje. De foto is in de winter gemaakt (zie ook foto R185). Achter de woningen op nr. 13 tot en met 17 stond een oude schuur uit 1857 die ooit toebehoorde aan 'Aarnout de Boer' en na de verdeling van diens boedel werd afgebroken en hier werd herbouwd (1882). In 2011 is de schuur vanwege de bouwvallige staat afgebroken. De bouwmaterialen zijn hergebruikt voor de bouw van een nieuwe (veel kleinere) garage.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R189)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R170 datum: na1960
toelichting: Vanaf Middelburgsestraat 19 gekeken in westelijke richting naar de Duinstraat. De straat is hier reeds verbreed en voorzien van stoepen, riolering en nieuwe straatverlichting.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R170)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R173 datum: na 1960
toelichting: Tegenover 'John's Frituurshop' aan de Middelburgsestraat 13 tot en met 17 stonden vroeger deze huisjes. De woningen zijn na de inundatie voorzien van een nieuwe (gewijzigde) voorgevel. Tegenwoordig bestaat alleen de meest rechtse woning nog en is op de plek van de twee huisjes links een vrijstaande villa gebouwd (Middelburgsestraat 15).

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R173)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R187 datum: 1962-1964
toelichting: Winterse foto, gemaakt vanaf de keukenbunker achter de woningen aan de Middelburgsestraat 13 t/m 19. Rechts is de oude schuur van Aarnout de Boer te zien met een kippenhok. Op de achtergrond staat de toren van de kerk in de steigers (1962-1964). Op de voorgrond staan fruitbomen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R187)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R190 datum: 1962-1964
toelichting: Winterse foto, gemaakt vanaf de keukenbunker achter de woningen aan de Middelburgsestraat 13 t/m 19. Hier is de oude schuur van 'Aarnout de Boer' te zien met links ertegenaan een kippenhok. Op de voorgrond staan fruitbomen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R190)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R191 datum: ...
toelichting: Achter de Middelburgsestraat lagen twee bunkers. Rechts is de zogenaamde 'keukenbunker' zichtbaar (type Regelbauten 134K) die zich bevindt achter Middelburgsestraat 25. Iets verder naar het noorden bevond zich de 'rodekruisbunker (type Regelbauten 134S)'. Beide bunkers waren ondersteuningsbunkers van de Duitsers die onderdeel uitmaakten van het Landfront Vlissingen. Op de achtergrond is wederom de oude schuur van 'Aarnout de Boer' zichtbaar.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R191)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R196 datum: 1914
toelichting: Links op de achtergrond is een oude vliedberg zichtbaar. Deze vliedberg was één van de drie bergjes die oorspronkelijk direct rond de dorpskern hebben gelegen en waarvan wordt verondersteld dat ze zijn aangelegd in de elfde eeuw. Deze vliedberg bevond zich achter de Middelburgsestraat. Op de foto is duidelijk zichtbaar dat het verval reeds is ingetreden en de taluds zijn beschadigd. Bij de schapen staat Leintje Verhage, de vrouw van Jan Roose. Onder de tronkwilg bevinden zich Neeltje Jobse, Leu Schout en Janna van der Schaaf.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R196)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R193 datum: voor 1944
toelichting: Achter de woningen aan de noordzijde van de Middelburgsestraat bevond zich een weide met fruitbomen waar zich ook de noordelijke vliedberg oorspronkelijk bevond. De hier links afgebeelde boerinnen voeren de kippen. Namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R193)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R194 datum: ...
toelichting: Achter de woningen aan de noordzijde van de Middelburgsestraat bevond zich een weide met fruitbomen waar zich ook de noordelijke vliedberg oorspronkelijk bevond. De hier links afgebeelde boerinnen staan bij enkele schapen. Namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R194)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R192 datum: 1914-1918
toelichting: Achter de woningen aan de noordzijde van de Middelburgsestraat bevond zich een weide met fruitbomen waar zich ook de noordelijke vliedberg oorspronkelijk bevond. Tijdens de mobilisatie (1914-1918) werd er regelmatig met de ingekwartierde soldaten geposeerd. Hier staat de familie van Jan Roose afgebeeld en is eveneens het adres A170 vermeld. De namen van de afgebeelde personen staan onder de vergroting van de foto vermeld (vergroting wordt zichtbaar na muisklik op foto!)

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R192)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R197 datum: 1914-1918
toelichting: Achter de woningen aan de noordzijde van de Middelburgsestraat bevond zich een weide met fruitbomen waar zich ook de noordelijke vliedberg oorspronkelijk bevond. Tijdens de mobilisatie (1914-1918) werd er regelmatig met de ingekwartierde soldaten geposeerd. Hier staat de familie van Jan Roose afgebeeld en werd een arrestatie van een zogenaamde smokkelbende door militairen in scene gezet. Het bord vermeld: "De smokkelbende Zeel". De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R197)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R066 datum: voor 1944
toelichting: Deze foto is gemaakt op de hoek Schuttestraat - Middelburgsestraat. Hier bevond zich vroeger de schutte die hier nog op de achtergrond zichtbaar is en waaraan de Schuttestraat haar naam dankt. De twee mannen links zijn Frans Geldof en Piet Maas (PAM). De kinderen in dracht zijn van links naar rechts: Nee Jobse, met op haar arm Pie van der Schraaf, Leu Verstraatte en Janna van der Schraaf. Zij hebben als kind nog 'verloren krupertje' gespeeld in de schutte. De jongen met de fiets is Krijn van Sparrentak.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R066)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R061 datum: ca 1960
toelichting: Wegwerkzaamheden aan de Middelburgsestraat ter hoogte van de Schuttestraat gekeken in oostelijke richting. Het woonhuis rechts met het zadeldak haaks op de straat was nr. 26. Rechts was vroeger de schutte. Het schuurtje uiterst rechts hoorde hier mogelijk bij.

Links een vrijstaand woonhuis met gootlijsten en erachter een rijtje met drie huizen waarvan het huis rechts met schuurtjes naast de dakkapel eigendom was van slager Piet Wisse.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R061)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R060 datum: ...
toelichting: Middelburgsestraat 26 tot en met 32 in oostelijke richting gekeken. De twee woonhuizen met kopgevels zijn gesloopt en vervangen door een woonhuis met 'Bloemenhal Fresia' van de familie Maas. In de zwarte schuur aan de linker zijde was de bodedienst van familie Luteijn gevestigd. De schuur is inmiddels verdwenen. Rechts achter de schutting vestigde zich later 'John's Frituurshop' in een nieuw pand.

De namen van afgebeelde personen zijn niet bekend.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R060)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R064 datum: ca. 1965
toelichting: Middelburgsestraat ter hoogte van nummer 24 na de aanleg van de stoepen en de verbreding van de weg. Hier is rechts van de woning van fam. Maas het pand in aanbouw waar later 'John's Frituushop' zich in vestigde. Het is gebouwd door Jac. Wisse. Hierin lag zijn voorraad kleding waarmee hij leurde op het platteland van Walcheren. Na de verhuizing in 1968 naar Westkapelle is dit pand verkocht. Op de voorgrond het busje van Jac. Wisse die in de Dorpsstraat 20 (later Schuttestraat) zijn winkel in textiel had.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R064)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R083 datum: 1960-1962
toelichting: Voorzijde woning en slagerij van Piet Jacobusz. Wisse en zijn vrouw Janna. Zij staat hier juist in de deuropening. De woning bevond zich ongeveer tegenover de aardappel bewaarloods daar waar nu nr. 29 zich bevindt. Op de voorgrond hangt de was te drogen en rechts is een van de schuurtjes te zien die twee jaar lang voor een gevaarlijk obstakel zorgden op de Middelburgsestraat. Zie foto R065 en R086. De schuur op de achtergrond is met de verbreding van de straat eveneens gesloopt. Zie foto R067.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R083)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R065 datum: 1960-1962
toelichting: Aan de noordzijde van de Middelburgsestraat bevonden zich vroeger deze drie huisjes waarvan alleen het linker huisje (nr. 25) nog bestaat. De huisjes ernaast werden gesloopt om de verbreding van de straat mogelijk te maken. Het huisje op de hoek bij de wegafzetting was eigendom van slager Piet Jacobuszn. Wisse en zijn vrouw Janna. Zie verzetten zich tegen de onteigening van hun huis, slachterij en schuurtjes omdat ze vonden dat de geboden compensatie niet genoeg was voor de herbouw van een winkel met woonhuis. Aanvulling? Reageer!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R065)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: L011 datum: 1960-1962
toelichting: Aan de noordzijde van de Middelburgsestraat bevonden zich vroeger deze huisjes waarvan alleen het linker huisje (nr. 25) nog bestaat. Het pand ernaast werden gesloopt om de verbreding van de straat mogelijk te maken. Dit was was eigendom van slager Piet Jacobuszn. Wisse en zijn vrouw Janna. Zie verzetten zich tegen de onteigening van hun huis, slachterij en schuurtjes omdat ze vonden dat de geboden compensatie niet genoeg was voor de herbouw van een winkel met woonhuis. Hun verzet had deze tijdelijke wegversmalling tot gevolg.
Aanvulling? Reageer!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (L011)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R086 datum: 1960-1962
toelichting: Aan de noordzijde van de Middelburgsestraat bevond zich vroeger de slagerij van Piet Jacobusz. Wisse en zijn vrouw Janna. Zij verzetten zich ruim twee jaar lang tegen de onteigening van hun bezit waardoor deze merkwaardige wegversmalling ontstond nadat de rest van de straat al was verbreed. Uiteindelijk werden de schuurtjes in 1962 via een onteigeningsprocedure bij de rechtbank in Middelburg eigendom van de Provincie en werden de schuurtjes, slachtplaats en woning in 1963 alsnog gesloopt en de weg in z'n brede profiel doorgetrokken. Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R086)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R071 datum: 1960-1962
toelichting: Achterzijde van het huisje dat werd bewoond door slager Piet Jacobsz. Wisse en zijn vrouw Janna. Het werd in 1963 gesloopt i.v.m. de verbreding van de Middelburgsestraat. Op de achtergrond is de kerk op het Dorpsplein te zien. De schuur aan de linkerzijde werd eveneens gesloopt.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R071)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R067 datum: 1945-1960
toelichting: De boerenschuur met zwartgeteerde planken en met pannen gedekt zadeldak is met de verbreding van de Middelburgsestraat gesloopt. Aan de linkerzijde bevond zich de slagerij van Piet Jacobusz. Wisse.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R067)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: mh05 datum: 1924-1930
toelichting: Suzanna de Hondt en Dhr. A. Smit wandelend over het voormalige Korte Weegje. Suzanne de Hondt was onderwijzeres aan de Christelijke Hervormde school waar dhr. Smit directeur was. Op de achtergrond ligt de vroegere Noordstraat, nu Badhuisstraat. De straat werd in 1960 opgenomen in de Middelburgsestraat. De naam Korte Weegje verdween hierdoor.

Aanvulling? Mail de webmaster!
VOORMALIG KORTE WEEGJE, NU MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (MH05)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R079 datum: 1945-1960
toelichting: Voormalige Korte Weegje met links de schuur die op foto R067 prominent in beeld kwam. Rechts is nog net de aardappel bewaarplaats zichtbaar. Hiernaast is later een frietkiosk gebouwd met erachter slagerij Henk Coenen. Op de achtergrond de vroegere Noordstraat, nu Badhuisstraat waaraan onder andere het huis van Kee Flipse-Maas zichtbaar is (met de luiken) en erachter een schuur die behoorde bij boerderij Hollebrandse. De panden aan de linkerzijde werden met de aanleg van de traverse allemaal gesloopt. Het Korte Weegje verdween hierdoor. Aanvulling? Mail de webmaster!
VOORMALIG KORTE WEEGJE, NU MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R079)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R560 datum: 1924-1930
toelichting: In 1922 bleek in Koudekerke voldoende draagvlak voor de vorming van een eigen Christelijke Hervormde school die verrees aan het Lange Weegje. Later viel dit deel van deze straat in de traverse van de Middelburgsestraat. Architect van deze school was A.M. Baljeu en op 1 september 1923 werd de bouw aanbesteed. De heer A. Smit werd het eerste hoofd van deze hervormde school die in 1924 haar deuren opende. Namen van de afgebeelde personen op het schoolplein zijn niet bekend.
Meer info: gebouw en klassenfoto's. Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R560)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: N018 datum: 1924-1930
toelichting: De Christelijke Hervormde school met hiernaast de onderwijzers- woning. De school met twee lokalen had oorspronkelijk een schilddak met kleine dakkapel (zie foto). De gevel was opgetrokken met een gele machinale vormbaksteen in Vlaams verband en een rode plint. Centraal was een gedenksteen aangebracht. Op de hoeken was de dakrand verhoogd. Namen van de afgebeelde personen op het schoolplein zijn niet bekend.

Meer info: gebouw en klassenfoto's.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (N018)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R559 datum: 1924-1930
toelichting: De Christelijke Hervormde school met hiernaast de onderwijzers- woning. De school met twee lokalen had oorspronkelijk een schilddak met kleine dakkapel (zie foto). De gevel was opgetrokken met een gele machinale vormbaksteen in Vlaams verband en een rode plint. Centraal was een gedenksteen aangebracht. Op de hoeken was de dakrand verhoogd. Op de foto staan Piet en Jaap de Kroo afgebeeld naast Ko Verhage.

Meer info: gebouw en klassenfoto's.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R559)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: MH04 datum: 1924-1930
toelichting: Hier ziet u het schoolplein van de Christelijke Hervormde school waar op dat moment per fiets ring wordt gestoken.
Namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Meer info: gebouw en klassenfoto's.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (MH04)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R554 datum: na 1924
toelichting: Deze onderwijzerswoning stond naast de Christelijke Hervormde school en is eveneens in 1924 gebouwd. De gevel is na een verbouwing witgeschilderd en heeft een gebroken tentdak met centrale schoorsteen en is gedekt met rode kruispannen. De woning kreeg de toepasselijke naam 'De Steenkrijter'. Op de afbeelding staan de heer en mevrouw Smit en hun drie dochters. De kleinste was Juul (zij trouwde later met de heer Schipper), de middelste was Ina en daarachter staat Nel, de oudste van de drie.
Meer info: gebouw en klassenfoto's.
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R554)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R558 datum: na 1930
toelichting: In 1930 werd de Christelijke Hervormde school met een derde lokaal in de dezelfde stijl als het bestaande gedeelte uitgebreid. Ernaast is de onderwijzerswoning te zien. Deze woning kreeg later de toepasselijke naam 'De Steenkrijter'. Op de achtergrond zijn de woningen aan het Lange Weegje zichtbaar, tegenwoordig is dit deels Middelburgsestraat.

Meer info: gebouw en klassenfoto's.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R558)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R561 datum: na 1930
toelichting: In 1930 werd de Christelijke Hervormde school met een derde lokaal in de dezelfde stijl als het bestaande gedeelte uitgebreid. De gedenksteen in de voorgevel is hier goed te zien. Op het schoolplein werd geposeerd door de kinderen van de school.

Meer info: gebouw en klassenfoto's.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R561)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R562 datum: 1957-1959
toelichting: De Christelijke Hervormde school die in 1924 in Koudekerke was gesticht had na de inundatie dermate veel last van zoutschade dat in 1957 de muren van de drie lokalen werden behandeld en tegelijkertijd enkele constructiefouten in het dak werden opgelost door het dak te verlagen en te vernieuwen. Dit laatste is goed te zien als de foto's van omstreeks 1930 en na 1957 met elkaar worden vergeleken. In 1959 werd de school voor het laatst uitgebreid met een 4e lokaal en een kamer voor het hoofd van de school.
Meer info: gebouw en klassenfoto's.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R562)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R557 datum: na 1959
toelichting: Tot en met 17 juni 1970 heeft dit gebouw als Christelijke Hervormde school dienst gedaan. Hierna werd samen met de Gereformeerde school en de bewaarschool een Christelijke school opgericht. De voormalige school staat ook wel onder de naam 'De Uitwijk' bekend, vanwege de tijdelijk huisvesting van tal van functies na 1970, waaronder de openbare kleuterschool en de peuter- speelzaal. Tegenwoordig wordt het gebouw door particuliere bewoond en is het hiertoe aangepast. Meer info: gebouw en klassenfoto's.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R557)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: KR01 datum: na 1930
toelichting: Izak Roose exploiteerde ijscokarren en had een mobiele friettent op het Dorpsplein. Daarnaast had hij bij de duinen en 'aan huis' op adres Middelburgsestraat 49 (vroeger was dat nog het Lange Weegje) een frituurshop. Op de foto staat hij met zijn vrouw Rietje. Er stond een Russisch biljart en een juke-box. De jongeren van het dorp kwamen er graag en na 'sluitingstijd' bleven de oudere jongeren er nog wel eens plakken en dronken dan een kop soep en een pilsje. Het schijnt er nog wel eens gezellig te zijn geworden. Aanvulling? Reageer!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE KR01)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R074 datum: ca1960
toelichting: Deze foto is gemaakt tijdens de aanleg van de traverse, ongeveer ter hoogte van de Christelijke Hervormde school en toont op de achtergrond het Lange Weegje. Na de aanleg van de straat werden in de jaren 1960 en 1963 de geschakelde woningen op nummers 44-52 gerealiseerd. Naast de woning uit 1943 en de boerenwoning daarachter uit 1920 werden in 1972 vier woningen gebouwd op nummer 56 tot 60a.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R074)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R070 datum: ca 1960
toelichting: Hier is de aanleg van de traverse zichtbaar. De nieuwe weg liep door de voormalige hofwei van Verhage waarvan links de schuur zichtbaar is. De voormalige Christelijke Hervormde school is op de achtergrond te zien, net als het begin van het Lange Weegje. Rechts verrees het Shell benzinestation.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R070)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R075 datum: ca 1960
toelichting: Het linker deel van de schuur die oorspronkelijk behoorde bij boerderij Verhage werd omstreeks 1962 van een licht hellend dak van golfplaten voorzien en gebruikt als kolenopslag. In 1972 maakte de schuur plaats voor een loods van Bouwbedrijf Flipse. Sinds 1999 is hier de werkplaats van meubelmakerij, restauratie- en aannemingsbedrijf A.C. Rijken en zonen gevestigd. Rechts op de achtergrond is het pand van 'Garage Touw' aan de Brouwerijstraat herkenbaar. Aan de andere zijde zijn aan de horizon de woningen aan de Prinses Beatrixlaan te zien. Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R075)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R078 datum: ca 1960
toelichting: Hier staat de schuur die oorspronkelijk behoorde bij boerderij Verhage afgebeeld voordat deze in 1972 werd gesloopt. Er achter is het gemeentehuis herkenbaar en de bebouwing aan de Badhuisstraat. Zie ook foto R078 bij Badhuisstraat.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R078)    
Middelburgsestraat te Koudekerke
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (N073)
fotonr: N073 datum: ca 1936
toelichting: Deze luchtfoto toont de Middelburgsestraat en het begin van het Lange Weegje (vroeger Steenheulseweg of Heulweg genoemd) De foto is rond 1936 gemaakt door res. 1e lt. Wrn. M.A. Terwoert. Links ziet u het eerste deel van wat nu de Prinses Beatrixlaan is. Op de hoek is hofstede Plantlust te herkennen met daarnaast 't Beukenhofje en de boerderij van de familie Barentsen. Daartussen lag een ander oud baantje, het zogenaamde Bokkensingeltje. Aan de andere zijde van de Middelburgsestraat is het huis van P.J. Terwoert en ernaast het baantje naar de hofstede van De Pagter te zien.

Aanvulling? Mail de webmaster!
 
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: V002 datum: onbekend
toelichting: Van hof 'De Pagter' is bekend dat o.a. David Joziasse, Bram de Pagter en zijn zoon Simon de Pagter er hebben geboerd. De laatste bewoonde de hofstede in ieder geval in de periode 1930-1940. Toen huurde de familie van Antheunis Van Vlaanderen, afkomstig van De Vijgeter, het linker deel van de woning. Vanaf de woning liep een onverhard baantje naar de Middelburgsestraat. Op een gegeven moment is de boerderij verkocht en is Bram de Pagter op een boerderij aan de Hogelandseweg gaan boeren. Zijn zoon Simon de Pagter runt deze boerderij nu. Aanvulling? Reageer!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (V002)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R112 datum: 1910-1930
toelichting: Deze foto toont de hoek Lange Weegje en Middelburgsestraat die toen nog opmerkelijk smal en landelijk was. Links staan twee traditionele woonhuizen uit ca 1900. Rechts is nog net een hoekje zichtbaar van een classicistisch woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw dat eigendom was van Cornelis Boone die eerst wethouder en later burgemeester van Koudekerke was. Mevrouw H.H. van Doorn-Snouck Hurgronje kocht het huis in 1940 en gaf het de naam Beukenhofje. Op achtergrond is molen 'De Lelie' te zien.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R112)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R118 datum: ca 1930
toelichting: Dit traditionele woonhuis op nr. 59 bestond uit vier traveeën met H-vormige schuiframen met luiken, deur met bovenlicht en levensboom. De gevel van rode baksteen in kruisverband bevat een eerste steen door H.B.Jz. 12 juli 1900. Het heeft een eenvoudige goot op ojief- vormige consoles, een zadeldak dat gedekt is met rode kruispannen en heeft twee schoorstenen. Het woonhuis is later gerenoveerd waarbij de raamverdeling, beschildering van de luiken en één van de schoorstenen verloren is gegaan. Het pand op nr. 57 is vergelijkbaar qua opzet. Voor namen zie vergroting.
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R118)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R115 datum: na 1914
toelichting: De Middelburgsestraat boog hier vroeger af richting het Dorpsplein, nu is dit de hoek met de Prinses Beatrixlaan. De traditionele woonhuizen links (nr. 57 en 59) zijn omstreeks 1900 gebouwd en zijn van vergelijkbare opzet. Het bijzondere woonhuis op nr 61 uit 1914 is eigendom geweest van gemeente- secretaris P.J. Terwoert. De woningen op de achtergrond met mansardekappen (nr. 71 en 73) zijn vermoedelijk omstreeks 1925 gebouwd. De opvallende bakstenen erfafscheiding met dubbele ronde buis is tegenwoordig op één woonhuis na verdwenen. Aanvulling? Reageer!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R115)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R106 datum: na 1914
toelichting: Deze foto toont de Middelburgsestraat in westelijke richting. Rechts is op nr. 61 prominent het woonhuis van gemeentesecretaris P.J. Terwoert te zien dat werd ontworpen door architect A.M. Baljeu. Dit woonhuis uit 1914 is karakteristiek voor de wat luxere bebouwing aan deze straat en heeft functionele en traditionele invloeden. De gevel is opgetrokken met een roodbruine machinale vormbaksteen in Vlaams verband en bevat een eerste steen met opschrift P.J.T. 9-3-1914. De gevel is zeer levendig door de erker, dakopbouw en verspringingen. Aanvulling? Reageer!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R106)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R111 datum: na 1914
toelichting: Vervolg woonhuis op nr 61. De vensters zijn grotendeels gerenoveerd in zgn. H-types. De bovenramen bevatten een roedeverdeling. De luiken die hier goed zichtbaar zijn hadden oorspronkelijk een bijzondere schildering. Nu is een groen-rood-witte zandlopervorm aan- gebracht. Het schilddak met dwarse schilddaken en uitbouwen is gedekt met rode tuile du nord dakpannen met een eenvoudige houten gootlijst op sterk sprekende, geprofileerde consoles.
Links staat Kootje Roose (van Lein Roose). De andere persoon is onbekend.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R111)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: E001 datum: na 1914
toelichting: Vervolg woonhuis op nr 61. Vermoedelijk staat hier hetzelfde meisje als op foto R111. Haar naam is niet bekend. Mogelijk gaat het om een lid van de familie Terwoert.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (E001)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: N201 datum: na 1914
toelichting: Deze foto uit de collectie van gemeentesecretaris P.J. Terwoert toont zijn eigen woonhuis aan de Middelburgsestraat 61. De man met de hoge hoed is zeer waarschijnlijk de heer P.J. Terwoert. De namen van de overige afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Reageer!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (N201)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: N049 datum: 1930
toelichting: Vervolg woonhuis op nr 61. Van het huis is een bouwtekening bewaard gebleven van 18 februari 1914. Gemeentesecretaris P.J. Terwoert was de eerste bewoner en verkocht het huis ergens na 1933 aan leraar ir. W.J. Kramer. Op 17 juli 1987 werd het huis verkocht aan de heer J.H. de Vries die scheepvaart inspecteur was. In 1995 werd vervolgens aan de westzijde een aanbouw gerealiseerd en op 1 augustus 2003 werd het huis eigendom van de huidige eigenaar W.F.J. Smit. Het huis bevat nog behoorlijk wat oude details.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (N049)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: N119 datum: 10 mei 1945
toelichting: Deze foto is gemaakt op de dag dat de bevrijding van het landsdeel boven de grote rivieren werd gevierd. Koudekerke was reeds in november 1944 bevrijd. Op deze foto is de zogenaamde barettenclub, herkenbaar aan de oranje baretten te zien. Zij spelenvaren op de Middelburgsestraat, ongeveer ter hoogte van de Prinses Beatrixlaan. Links ziet u het woonhuis op nr 61 uit 1914 dat eigendom is geweest van gemeente- secretaris P.J. Terwoert. Voor namen van personen zie foto N121.

Aanvulling? Reageer!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (N119)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: N121 datum: 10 mei 1945
toelichting: Deze foto is gemaakt op de dag dat de bevrijding van het landsdeel boven de grote rivieren werd gevierd. Koudekerke was reeds in november 1944 bevrijd. Op deze foto is de zogenaamde barettenclub, herkenbaar aan de oranje baretten te zien. Zij spelenvaren op de Middelburgsestraat, ongeveer ter hoogte van de Prinses Beatrixlaan. Op de achtergrond is het wiekenloze silhouet van molen 'De Lelie' zichtbaar. Namen van personen op de foto staan vermeld op de vergroting (klik op foto).

Aanvulling? Reageer!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (N121)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R108 datum: na 1945
toelichting: Hofstede Plantlust met schuur en boerenwoonhuis op de hoek Prinses Beatrixlaan en Middelburgsestraat. Deze naam is identiek aan een pand aan de Gerbrandystraat dat vroeger deze naam droeg.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R108)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: G001 datum: 1906-1939
Hofstede Plantlust op de hoek van de Middelburgsestraat en de Prinses Beatrixlaan toen deze bewoond werd door de familie Kesteloo. Op de foto staan Hendrik Kesteloo, Tannetje Maas en de kinderen Mientje, Jan, Manus en Lena.
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (G001)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: G002 datum: 1906-1939
Hofstede Plantlust op de hoek van de Middelburgsestraat en de Prinses Beatrixlaan toen deze bewoond werd door de familie Kesteloo. Op de foto staan de kinderen van Hendrik Kesteloo en Tannetje Maas in de moestuin. Op de achtergrond is het Beukenhofje te zien.
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (G002)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: G003 datum: Jaren '80
Luchtfoto van de Middelburgsestraat en Prinses Beatrixlaan. Centraal hofstede Plantlust en linksonder het voormalige Shell-benzinestation. Rechtsonder aan de Brouwerijstraat ligt het inmiddels verdwenen 'Hotel Walcheren'.
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (G003)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R782 datum: na 1945
toelichting: De Middelburgsestraat boog hier vroeger af richting het Dorpsplein, nu is dit de hoek met de Prinses Beatrixlaan. Rechts is het Beukenhofje zichtbaar met rechts boerderij Plantlust (hekpalen) en links de boerderij van de familie Barentsen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R782)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R105 datum: na 1945
toelichting: Klassicistisch woonhuis uit 1870 dat eigendom was van Cornelis Boone die eerst wethouder en later burgemeester van Koudekerke was. Mevrouw H.H. van Doorn-Snouck Hurgronje kocht het huis in 1940 en gaf het de naam Beukenhofje. Het bestaat uit een vlakgepleisterde en witgeschilderde bakstenen gevels met een klassiek omlijste deur met bovenlicht centraal in de voorgevel en aan weerszijden 2x3-ruits schuiframen. In de voor- en zijgevels zijn gietijzeren muurankers aanwezig. Op het erf achter de woning staan enkele arbeiderswoningen. Aanvulling? Reageer!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R105)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R116 datum: ca 1905
toelichting: De voormalige Koudekerksche weg bij Koudekerke, gekeken in de richting van de molen. Rechts is de woning van Cornelis Boone zichtbaar welke later de naam Beukenhofje kreeg. Op de foto links hiervan stond destijds deels achter de struiken de boerderij en woning van de familie Barentsen. Deze boerderij is inmiddels verdwenen. Hier werd de villa voor Toon Terwoert gebouwd en iets verderop de huisartsenpraktijk van dokter Sloos (en later dokter Noorlander).

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R116)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: N010 datum: ca 1950
toelichting: De voormalige Koudekerksche weg bij Koudekerke, gekeken in de richting van de molen. Rechts is de woning van Cornelis Boone zichtbaar welke later de naam Beukenhofje kreeg. Op de foto links hiervan stond destijds de boerderij en woning van de familie Barentsen. Deze boerderij is inmiddels verdwenen. Hier werd de villa voor Toon Terwoert gebouwd en iets verderop de huisartsenpraktijk van dokter Sloos (en later dokter Noorlander).

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (N010)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R113 datum: voor 1944
toelichting: Huis en schuur van de familie Barentsen werden in 1944 verwoest bij een bombardement. Hier bevindt zich nu een bungalow op Middelburgsestraat 92. Links op de achtergrond is nog net het pand op adres Middelburgsestraat 98 te zien. Hier rechts naast werd de huisartsenpraktijk van dokter Sloos gebouwd die in 1960 in gebruik werd genomen en later door dokter Karel Noorlander is overgenomen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R113)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R114 datum: voor 1944
toelichting: Huis en schuur van de familie Barentsen werden in 1944 verwoest bij een bombardement. Van links naar rechts staan hier dochter Susan Barentsen (met fiets), vrouw Betje Janse en vader Willem Barentsen. Pieter Barentsen (zoon) staat bij de paard en wagen. Hij trouwde later met Magdalena Koole. Hier bevindt zich nu de bungalow Middelburgsestraat 92.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R114)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R781 datum: voor 1944
toelichting: Huis en schuur van de familie Barentsen werden in 1944 verwoest bij een bombardement. De hekpalen zijn inmiddels al verdwenen, niet veel later werd de gehele boerderij gesloopt. Hier bevindt zich nu de bungalow Middelburgsestraat 92. Rechts is het Beukenhofje herkenbaar.

Links staat de halte van de busdienst 'Stoomtram Walcheren'.


Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R781)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: N013 datum: ...
toelichting: Deze huisjes (1901) stonden aan het 'Bokkensingeltje' of 'Baantje', dat tussen het Beukenhofje en de boerderij van de familie Barentsen liep in de richting van 'De Brouwerij'. Het pad is tegenwoordig afgesloten richting de wijk Koningshof. Het huis is aan de voorkant nog origineel maar links is, in de stijl van het huis, een slaapkamer aangebouwd. De tuin aan de achterkant is afgesloten en grenst aan Plantlust. Sinds 2005 woont de familie Dekker er. Voorheen de familie Den Hollander. Op de foto staan de heer Botting met dochters Jacomien en Kee Botting. Aanvulling? Reageer!
MIDDELBURGSESTRAAT (BOKKENSINGELTJE) TE KOUDEKERKE (N013)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R117 datum: na 1959
toelichting: Op de plaats waar tot een bombardement in 1944 de boerderij van de familie Barentsen stond werd in 1959 deze villa voor Toon Terwoert gebouwd.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R117)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R107 datum: 1914-1940
toelichting: De Middelburgsestraat in westelijke richting.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R107)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R104 datum: ca 1940
toelichting: De Middelburgsestraat in westelijke richting.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R104)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: U040 datum: 5 mei 1947
toelichting: De Middelburgsestraat in oostelijke richting.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (U040)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: U041 datum: 1940
toelichting: Woonhuizen aan de Middelburgsestraat in noordelijke richting. Van links naar rechts nummer 73, 75 en 77.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (U041)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: U042 datum: 1942
toelichting: Woonhuizen aan de Middelburgsestraat in noordelijke richting. Van links naar rechts nummer 75 en 77.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (U042)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: U043 datum: 1940
toelichting: Zicht op de bebouwing aan de Middelburgsestraat gezien vanuit de tuin van woning nr. 96 in noordelijke richting. Het woonhuis op de voorgrond (nr 96) is later vervangen door een nieuw woonhuis.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (U043)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: Q001 datum: 1938
toelichting: In opdracht van de heer Hendrik Hendrikse en zijn vrouw Sijtske Antonia Jonker werd in 1938 de woning aan de Middelburgsestraat 77 te Koudekerke gebouwd. Op 17 maart 1997 werd de woning aan de huidige eigenaren verkocht.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (Q001)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: Q002 datum: 1938
toelichting: Hoogste punt woning van dhr. Hendrikse aan de Middelburgsestraat 77 te Koudekerke.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (Q002)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: Q003 datum: 1938
toelichting: Hoogste punt woning van dhr. Hendrikse aan de Middelburgsestraat 77 te Koudekerke. De heer Hendrikse staat hier tussen de bouwvakkers op de eerste verdieping van zijn huis.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (Q003)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: Q004 datum: 1938
toelichting: Nieuwbouw woning van dhr. Hendrikse aan de Middelburgsestraat 77 te Koudekerke. Het huis links werd net iets eerder opgeleverd maar is ook in 1938 gebouwd. Beide woonhuizen bezitten typische stijlkenmerken uit de jaren dertig.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (Q004)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: Q005 datum: 1938
toelichting: Bouwvakkers bij de bouw van de woning voor dhr. Hendrikse aan de Middelburgsestraat 77 te Koudekerke.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (Q005)    
fotonr: Q006 datum: 1938
toelichting: Bouwvakkers bij de bouw van de woning voor dhr. Hendrikse aan de Middelburgsestraat 77 te Koudekerke.

Aanvulling? Mail de webmaster!

  Middelburgsestraat te Koudekerke
    MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (Q006)
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: Q007 datum: 1938
toelichting: Bouwvakkers bij de bouw van de woning voor dhr. Hendrikse aan de Middelburgsestraat 77 te Koudekerke.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (Q007)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: Q008 datum: 1938
toelichting: Voortuin van de woning van dhr. Hendrikse aan de Middelburgsestraat 77 te Koudekerke.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (Q008)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: Q009 datum: 1938
toelichting: Nieuwbouw woning van dhr. Hendrikse aan de Middelburgsestraat 77 te Koudekerke.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (Q009)    
fotonr: Q010 datum: 1938
toelichting: Woning van dhr. Hendrikse aan de Middelburgsestraat 77 te Koudekerke.

Aanvulling? Mail de webmaster!

  Middelburgsestraat te Koudekerke
    MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (Q010)
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: Q011 datum: 1938
toelichting: In het midden de woning van dhr. Hendrikse aan de Middelburgsestraat 77 te Koudekerke. De overzijde van de straat was hier toen nog onbebouwd.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (Q011)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: Q012 datum: 1964
toelichting: In 1964 werd aan de Middelburgsestraat 77 een vrijstaande garage gebouw in de stijl van de woning van dhr. Hendrikse.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (Q012)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: Q013 datum: 1964
toelichting: Woning van dhr. Hendrikse aan de Middelburgsestraat 77 te Koudekerke na de bouw van de garage (rechts).

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (Q013)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: Q014 datum: 22-05-2011
toelichting: Foto vanaf dak woning Middelburgsestraat 77 te Koudekerke in de richting van de molen net nadat de Middelburgsestraat is heringericht.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (Q014)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R109 datum: 1944-1945
toelichting: Ten zuiden van de Middel- burgsestraat vinden we tegenwoordig nog steeds deze drie woonhuizen op de huisnummers 106, 104 en 102 die hier tijdens de watertijd onder water stonden. Met bootjes werd tussen Koudekerke en Middelburg gevaren en men volgde dan de loop van deze straat tot het laatste huis (hier links) en vandaar hield men oost- noordoost aan tot voorbij 'Ter Hooge'. De woningen hebben door de golfslag en de dagelijkse eb en vloed veel te lijden gehad. Zwakke muren storten in, ruiten braken en deuren werden ontzet.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R109)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R110 datum: 1944-1945
toelichting: Deze drie woningen aan de noordzijde van de Middelburgsestraat zijn nog steeds te herkennen als nr. 69, 71 en 73. Vrijwel alle vrijstaande woningen zijn in de (late) jaren 20 en 30 van de vorige eeuw tot stand gekomen (op nummer 79 na). Ze vertoonden dan ook typische kenmerken uit die tijd die helaas niet overal meer zijn te herkennen. De erker van het rechtse woonhuis is na de watertijd bijvoorbeeld niet meer herbouwd. De erker en het balkon van het middelste woonhuis zijn qua detaillering drastisch versimpeld.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R110)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: N064 datum: 1944-1945
toelichting: Vanaf korenmolen 'De Lelie' is hier het begin van de bebouwing aan de Middelburgsestraat te zien tijdens de inundatie.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (N064)    
fotonr: R183 datum: omstreeks 1900
toelichting: Vermoedelijk de schietvereniging. Zij wandelen volgens het opschrift op de kaart op de Middelburgsche Weg bij de molen van Koudekerke.


Aanvulling? Mail de webmaster!

  Middelburgsestraat te Koudekerke
    MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R183)
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R659 datum: voor 19-05-1903
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' uit 1872 verving een oudere molen die op het 'Meulwal' was gebouwd in 1714. Hier is 'De Lelie' vanuit het zuiden vastgelegd vanaf de Ter Poorteweg. Rechts is de voormalige molenaarswoning op het 'Meulwal' te zien. Naast de nieuwe molen kwam in 1872 ook een nieuw woonhuis te staan. Het oude molenhuis met schuur werd een hoverniering en kreeg de naam 'Nooitgedacht'.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R659)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R648 datum: 1900-ca 1935
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' werd gebouwd in 1872. Tot het begin van de jaren dertig liep de weg naar Middelburg zuidelijk rond het 'Meulwal'. Die situatie is hier op deze foto te zien waar de weg voor het huis op de achtergrond een knikje naar rechts maakte. Op 14 november 1940 waaide tijdens een storm de kap en roeden van de molen en werd een deel van de galerij vernield. In 1981 is de molen weer voorzien van een nieuw wiekenkruis.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R648)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: N046 datum: ca 1900
toelichting: Tot het begin van de jaren dertig liep de weg naar Middelburg zuidelijk rond het 'Meulwal'. Links stond de molen en op de voorgrond begon de huidige Ter Poorteweg. De weg naar Middelburg volgt nu een andere route. (Zie ook Ter Poorteweg). De stoepsteen hier rechts is omstreeks 1990 door de gemeente uit de bosjes verwijderd en na enige tijd opgelsagen geweest te zijn, samen met een andere oude stoepsteen teruggeplaatst op het Dorpsplein voor de voormalige hervormde pastorie op nummer 34 (thans TMC).
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (N046)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R652 datum: 1925 -ca1935
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' is gebouwd in 1872. Op 14 november 1940 waaide tijdens een storm de kap en roeden van de molen en werd een deel van de galerij vernield. In 1981 is de molen weer voorzien van een nieuw wiekenkruis. Tot het begin van de jaren dertig liep de weg naar Middelburg zuidelijk rond het 'Meulwal'. Op de foto gaat men rechts naar Koudekerke. Karakteristieke elementen zoals het ANWB-verkeersbord, de gaslantaarn en de stoepsteen zijn helaas verdwenen. Het huis links is/was het molenaarshuis van de oude molen. Aanvulling? Reageer!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R652)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R655 datum: 1925 -ca1935
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' is gebouwd in 1872. Op 14 november 1940 waaide tijdens een storm de kap en roeden van de molen en werd een deel van de galerij vernield. In 1981 is de molen weer voorzien van een nieuw wiekenkruis. Tot het begin van de jaren dertig liep de weg naar Middelburg zuidelijk rond het 'Meulwal'. Op de foto gaat men rechts naar Koudekerke. Karakteristieke elementen zoals het ANWB-verkeersbord, de gaslantaarn en de stoepsteen zijn helaas verdwenen. Het huis links is/was het molenaarshuis van de oude molen. Aanvulling? Reageer!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R655)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   Middelburgsestraat te Koudekerke
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE050)   MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R653)
fotonr: R653 en RCE050 datum: voor 1909
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' werd gebouwd in 1872. Naast de nieuwe molen kwam toen ook een nieuw woonhuis te staan. Het oude molenhuis met schuur werd een hoverniering en kreeg de naam 'Nooitgedacht'. Op deze foto krijgt de molen een opknapbeurt door 10 man. Hier is de molen nog in oude glorie, met oudhollands opgehekte wieken. Gillis Jacobus de Regt liet De Lelie in 1933, als eerste molen in Zeeland, voorzien van een nieuw type (Dekker) wieken. Hierdoor werd het mogelijk ook bij minder wind te draaien. Dit heeft later wellicht meegespeeld toen bij een zware storm op 14 november 1940 de as brak en het wiekenkruis van de molen waaide en de hele galerij werd vernield. In 1981 is de molen weer voorzien van een nieuw wiekenkruis.

Foto RCE050 is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [38.816]

Aanvulling? Mail de webmaster!
 
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R658 datum: voor 1940
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' werd gebouwd in 1872. De molenromp is geheel gepleisterd en witgeschilderd en heeft twee tegenover elkaar liggende dubbele deuren met rondboog boven- lichten met roedenverdelingen. Het pakhuis is opgetrokken in rode baksteen met gele steen in venster en deurbogen, centrale goederendeur, ramen met roeden verdeling en gebogen boven-dorpels. Het pakhuis heeft een gebroken dak met bijna plat bovengedeelte; De schilden zijn gedekt met rode en gesmoorde kruispannen.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R658)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R660 datum: voor 1940
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' gezien vanuit het zuiden. Rechts is de voormalige molenaarswoning op het 'Meulwal' te zien.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R660)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: U020 datum: voor 1940
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' gezien vanuit het zuiden. Rechts is de voormalige molenaarswoning op het 'Meulwal' te zien.

Zeer waarschijnlijk een vergroting van originele foto R660.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (U020)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R661 datum: voor 1940
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' gezien vanaf de Middelburgsestraat. De molenromp is geheel gepleisterd en witgeschilderd en heeft twee tegenover elkaar liggende dubbele deuren met rondboog bovenlichten met roeden- verdelingen. Het pakhuis is opgetrokken in rode baksteen met gele steen in venster en deurbogen, centrale goederendeur, ramen met roeden verdeling en gebogen bovendorpels. Het pakhuis heeft een gebroken dak met bijna plat bovengedeelte; De schilden zijn gedekt met rode en gesmoorde kruispannen.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R661)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R663 datum: voor 1940
toelichting: Molen 'De Lelie'. Links Gillis de Regt met links naast hem Tannetje de Regt, Kees de Regt en Krijn (of Janis) de Witte. Op de voorgrond herdershond 'Wolf'.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R663)    
fotonr: RCE063 datum: voor 1940
toelichting: Ronde stenen stellingmolen 'De Lelie' van opzij gefotografeerd. De namen van de personen op de foto zijn niet bekend.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [36.977]

Aanvulling? Mail de webmaster!

  Middelburgsestraat te Koudekerke
    MIDDELBURGSESTRAAT KOUDEKERKE (RCE063)
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE064 datum: voor 1940
toelichting: Ronde stenen stellingmolen 'De Lelie' van voorzijde gefotografeerd.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [36.978]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE064)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE065 datum: voor 1940
toelichting: Ronde stenen stellingmolen 'De Lelie' van voorzijde gefotografeerd.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [36.979]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE065)    
fotonr: R650 datum: voor 1940
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' werd gebouwd in 1872. Naast de nieuwe molen kwam toen ook een nieuw woonhuis te staan. Het oude molenhuis met schuur werd een hoverniering en kreeg de naam 'Nooitgedacht'. Gillis Jacobus de Regt liet De Lelie in 1933, als eerste molen in Zeeland, voorzien van een nieuw type (Dekker) wieken. Hierdoor werd het mogelijk ook bij minder wind te draaien. Dit heeft later wellicht meegespeeld toen bij een zware storm op 14 november 1940 de as brak en het wiekenkruis van de molen waaide en de hele galerij werd vernield. In 1981 is de molen weer voorzien van een nieuw wiekenkruis.


Aanvulling? Mail de webmaster!

  Middelburgsestraat te Koudekerke
    MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R650)
fotonr: R654 datum: voor 1940
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' werd gebouwd in 1872. Naast de nieuwe molen kwam toen ook een nieuw woonhuis te staan. Het oude molenhuis met schuur werd een hoverniering en kreeg de naam 'Nooitgedacht'. Gillis Jacobus de Regt liet De Lelie in 1933, als eerste molen in Zeeland, voorzien van een nieuw type (Dekker) wieken. Hierdoor werd het mogelijk ook bij minder wind te draaien. Dit heeft later wellicht meegespeeld toen bij een zware storm op 14 november 1940 de as brak en het wiekenkruis van de molen waaide en de hele galerij werd vernield. In 1981 is de molen weer voorzien van een nieuw wiekenkruis.

Aanvulling? Mail de webmaster!

  Middelburgsestraat te Koudekerke
    MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R654)
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R651 datum: november 1940
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' werd gebouwd in 1872. Gillis Jacobus de Regt liet De Lelie in 1933, als eerste molen in Zeeland, voorzien van een nieuw type (Dekker) wieken. Hierdoor werd het mogelijk ook bij minder wind te draaien. Dit heeft later wellicht meegespeeld toen bij een zware storm op 14 november 1940 de as brak en het wiekenkruis van de molen waaide en de hele galerij werd vernield. In 1981 is de molen weer voorzien van een nieuw wiekenkruis.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R651)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: U010 datum: 1940-1944
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' werd gebouwd in 1872. Gillis Jacobus de Regt liet De Lelie in 1933, als eerste molen in Zeeland, voorzien van een nieuw type (Dekker) wieken. Hierdoor werd het mogelijk ook bij minder wind te draaien. Dit heeft later wellicht meegespeeld toen bij een zware storm op 14 november 1940 de as brak en het wiekenkruis van de molen waaide en de hele galerij werd vernield. Tevens ziet u hier het pakhuis en woonhuis behorend bij de molen. In 1981 is de molen weer voorzien van een nieuw wiekenkruis.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (U010)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: U018 datum: 1940
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' werd gebouwd in 1872. Gillis Jacobus de Regt liet De Lelie in 1933, als eerste molen in Zeeland, voorzien van een nieuw type (Dekker) wieken. Hierdoor werd het mogelijk ook bij minder wind te draaien. Dit heeft later wellicht meegespeeld toen bij een zware storm op 14 november 1940 de as brak en het wiekenkruis van de molen waaide en de hele galerij werd vernield. Er werd hierna decennia's lang gemaald met een elektromotor. Pas in 1981 is de molen gerestaureerd en weer voorzien van een nieuw wiekenkruis dat op 28 oktober 1981 voor het eerst weer draaide.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (U018)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: U019 datum: 1940-1944
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' werd gebouwd in 1872. Gillis Jacobus de Regt liet De Lelie in 1933, als eerste molen in Zeeland, voorzien van een nieuw type (Dekker) wieken. Hierdoor werd het mogelijk ook bij minder wind te draaien. Dit heeft later wellicht meegespeeld toen bij een zware storm op 14 november 1940 de as brak en het wiekenkruis van de molen waaide en de hele galerij werd vernield. Er werd hierna decennia's lang gemaald met een elektromotor. Pas in 1981 is de molen gerestaureerd en weer voorzien van een nieuw wiekenkruis dat op 28 oktober 1981 voor het eerst weer draaide.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (U019)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R656 datum: 1944-1945
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' werd gebouwd in 1872. Naast de nieuwe molen kwam toen ook een nieuw woonhuis te staan. Het oude molenhuis met schuur werd een hoverniering en kreeg de naam 'Nooitgedacht'. Op 14 november 1940 waaide tijdens een storm de kap en roeden van de molen en werd een deel van de galerij vernield. Tijdens de inundatie werd de schuur naast de molen totaal vernield door de sterke stroming. Een oude molensteen die tot die zijd voor de schuuringang lag verdween eveneens.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R656)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: A003 datum: 1944
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' werd gebouwd in 1872. In 1893 liet Cornelis de Regt door de lokale timmerman C.L. van Noppen een meelfabriek naast zijn molen bouwen. Op 14 november 1940 waaide tijdens een storm de kap en roeden van de molen en werd een deel van de galerij vernield. In 1944 volgde de inundatie die het oude molenhuis en de schuur vernielden. De meelfabriek en de molen doorstonden de watertijd. In 1981 is de molen weer voorzien van een nieuw wiekenkruis. (Zelfde foto als R657)

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (A003)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R657 datum: 1944
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' werd gebouwd in 1872. In 1893 liet Cornelis de Regt door de lokale timmerman C.L. van Noppen een meelfabriek naast zijn molen bouwen. Op 14 november 1940 waaide tijdens een storm de kap en roeden van de molen en werd een deel van de galerij vernield. In 1944 volgde de inundatie die het oude molenhuis en de schuur vernielden. De meelfabriek en de molen doorstonden de watertijd. In 1981 is de molen weer voorzien van een nieuw wiekenkruis. (Zelfde foto als A003)

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R657)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: A005 datum: 1944
toelichting: De dagelijkse vrachtdienst naar Middelburg werd onderhouden door de bodes Cijvat en Luteijn. De politie had zijn eigen patrouilleboot. Hier op de foto staat het transport van graan over het water naar de molenaar van korenmolen 'De Lelie' afgebeeld. De molenaar voer dagelijks naar de molen om te malen. Speciaal hiervoor was vanaf Vlissingen een kabel getrokken, want de molen had sinds november 1940 geen wieken meer. Verder was er een vlot waarmee veevoer werd vervoerd en was het een komen en gaan van particuliere vaartuigen.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (A005)    
fotonr: R649 datum: na 1945
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' werd gebouwd in 1872. Gillis Jacobus de Regt liet De Lelie in augustus 1933 , als eerste molen in Zeeland, voorzien van een nieuw type (Dekker) wieken. Hierdoor werd het mogelijk ook bij minder wind te draaien. Dit heeft later wellicht meegespeeld toen bij een zware storm op 14 november 1940 de as brak en het wiekenkruis van de molen waaide en de hele galerij werd vernield. In 1944 volgde de inundatie die het oude molenhuis en de schuur vernielden. Het woonhuis werd hierna herbouwd (zie foto). De meelfabriek en de molen doorstonden de watertijd. In 1981 is de molen weer voorzien van een nieuw wiekenkruis.

Aanvulling? Mail de webmaster!

  Middelburgsestraat te Koudekerke
    MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R649)
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE051 datum: augustus 1963
toelichting: Romp van ronde stenen korenmolen 'De Lelie' met gedeeltelijk afgebroken stelling.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [76.905]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE051)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE052 datum: september 1980
toelichting: Romp van ronde stenen korenmolen 'De Lelie' met gedeeltelijk afgebroken stelling.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [219.222]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE052)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE053 datum: september 1980
toelichting: Molenmakers tijdens werkzaamheden aan nieuwe balie van ronde stenen korenmolen 'De Lelie'.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [219.221]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE053)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE055 datum: juli 1981
toelichting: Romp van de ronde stenen korenmolen 'De Lelie' tijdens de restauratie.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [227.441]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE055)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE054 datum: augustus 1981
toelichting: Herstel van de ronde stenen korenmolen 'De Lelie'.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [227.851]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE054)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE058 datum: oktober 1981
toelichting: Close-up nieuw gegoten bovenas van ronde stenen stellingmolen 'De Lelie'.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [229.383]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE058)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE059 datum: oktober 1981
toelichting: Nieuw gegoten bovenas van ronde stenen stellingmolen 'De Lelie'.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [229.382]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE059)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE056 datum: november 1981
toelichting: Romp van de ronde stenen korenmolen 'De Lelie' tijdens de restauratie.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [231.890]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE056)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE057 datum: november 1981
toelichting: Ronde stenen stellingmolen 'De Lelie' met zeilen op de wieken schuin van achteren gefotografeerd.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [231.891]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE057)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE060 datum: januari 1982
toelichting: Ronde stenen stellingmolen 'De Lelie' met zeilen op de wieken schuin vanvoren gefotografeerd.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [232.915]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE060)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE061 datum: januari 1982
toelichting: Ronde stenen stellingmolen 'De Lelie' met zeilen op de wieken schuin vanvoren gefotografeerd.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [232.916]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE061)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE062 datum: januari 1982
toelichting: Proefdraaien bij de oplevering van de ronde stenen stellingmolen 'De Lelie'.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [232.917]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE062)    
fotonr: R662 datum: na 1981
toelichting: Molen 'De Lelie'

opschrift kaart:
Koudekerke (Gem. Valkenisse)
Molen 'De Lelie'
funktie: korenmolen + pelmolen
type: stellingmolen
vlucht 23.60m
bouwjaar 1872
gerestaureerd in 1981

Aanvulling? Mail de webmaster!

  Middelburgsestraat te Koudekerke
    MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R662)
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE066 datum: 2002
toelichting: Zijaanzicht van de ronde stenen stellingmolen 'De Lelie'.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [FE_036862-02]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE066)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE067 datum: 2002
toelichting: Zijaanzicht van de ronde stenen stellingmolen 'De Lelie'.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [FE_036862-08]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE067)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE068 datum: 2002
toelichting: Vooraanzicht van de ronde stenen stellingmolen 'De Lelie'.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [FE_036862-09]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE068)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE069 datum: 2002
toelichting: Pakhuis bij 'De Lelie'.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [FE_036862-06]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE069)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE070 datum: 2002
toelichting: Pakhuis bij 'De Lelie'.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [FE_036862-05]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE070)    
fotonr: RCE071 datum: 2002
toelichting: Close-up van de voorgevel van het pakhuis bij 'De Lelie'.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [FE_036862-14]

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Middelburgsestraat te Koudekerke
    MIDDELBURGSESTRAAT KOUDEKERKE (RCE071)
fotonr: RCE072 datum: 2002
toelichting: Gevelsteen boven de deuren van het pakhuis bij 'De Lelie'.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [FE_036862-13]

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Middelburgsestraat te Koudekerke
    MIDDELBURGSESTRAAT KOUDEKERKE (RCE072)
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE073 datum: 2002
toelichting: Close-up van de gevelsteen boven de deuren van het Pakhuis bij 'De Lelie'. Eerste steen gelegd door G.J. de Regt Czn. oud 6 jaar 5 december 1893.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [FE_036862-12]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE073)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: RCE074 datum: 2002
toelichting: Woonhuis bij 'De Lelie'.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [FE_036862-03]
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (RCE074)    
fotonr: RCE075 datum: 06-06-2002
toelichting: Zijaanzicht van de ronde stenen stellingmolen 'De Lelie'.

Foto is afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [349.508]

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Middelburgsestraat te Koudekerke
    MIDDELBURGSESTRAAT KOUDEKERKE (RCE075)
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: J034 datum: 1928
toelichting: Aanleg van een brug over de nieuwe watergang in de weg van Middelburg naar Koudekerke. Onder de brug bevond zich een afsluitgewelf waarmee het zoete water aan de noordzijde kon worden tegengehouden. Na de aanleg van de brug werden de vele bochten in de weg rechtgetrokken en ontstond de huidige Middelburgsestraat. De auto is van P. de Potter Pzn., de derde van links is Adriaan de Witte, vader van Piet.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (J034)    
fotonr: U028 datum: omstreeks 1930
Villa Johanna lag direct aan de tankgracht, aan de noordzijde van de Middelburgsestraat, daar waar nu de rotonde is en moest in 1942 op last van de Duitsers afgebroken worden. De villa kwam in 1898 in bezit van Willem Stoof. Voorheen was het eigendom van J. P van den Heuvel. In 1901 werd de villa een aantal maal doorverkocht: Op een veiling in januari 1901 werd het gekocht door Lein Jongepier en Leendert Roose Wzn.. In mei 1901 werd G.L.P. Florschütz te Vlissingen eigenaar en in juli kocht Mathilde Knobel het pand. In oktober datzelfde jaar verkocht zij het aan de gepensioneerde rijksbelastingsambtenaar Laurens Knook, die er kwam wonen met zijn vrouw en hun drie kinderen. Toen de familie in 1917 vertrok naar Zaandam werd het huis verkocht aan de familie Alewijnse-Alewijnse. Marinus Alewijnse was onderwijzer aan de Gereformeerde school. Het huis was via een ijzeren hek op een klein bruggetje over de sloot te bereiken vanaf de Middelburgsestraat. De tuin schijnt erg gerieflijk te zijn geweest. Deze foto toont de situatie omstreeks 1930.
Aanvulling? Mail de webmaster!
  Villa Johanna voor de afbraak
    MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (U028)
fotonr: U030 datum: omstreeks 1930
Villa Johanna lag direct aan de tankgracht, aan de noordzijde van de Middelburgsestraat, daar waar nu de rotonde is en moest in 1942 op last van de Duitsers afgebroken worden. De villa kwam in 1898 in bezit van Willem Stoof. Voorheen was het eigendom van J. P van den Heuvel. In 1901 werd de villa een aantal maal doorverkocht: Op een veiling in januari 1901 werd het gekocht door Lein Jongepier en Leendert Roose Wzn.. In mei 1901 werd G.L.P. Florschütz te Vlissingen eigenaar en in juli kocht Mathilde Knobel het pand. In oktober datzelfde jaar verkocht zij het aan de gepensioneerde rijksbelastingsambtenaar Laurens Knook, die er kwam wonen met zijn vrouw en hun drie kinderen. Toen de familie in 1917 vertrok naar Zaandam werd het huis verkocht aan de familie Alewijnse-Alewijnse. Marinus Alewijnse was onderwijzer aan de Gereformeerde school. Het huis was via een ijzeren hek op een klein bruggetje over de sloot te bereiken vanaf de Middelburgsestraat. De tuin schijnt erg gerieflijk te zijn geweest. Deze foto toont de situatie omstreeks 1930.
Aanvulling? Mail de webmaster!
  Villa Johanna voor de afbraak
    MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (U030)
Villa Johanna na de afbraak met links de tankgracht   fotonr: U029 datum: na 1942
Om een vrij schootsveld vanuit de diverse bunkers rond Koudekerke te garanderen werden tal van boerderijen en woningen gevorderd. Hiervan zijn er acht door de Weermacht daadwerkelijk gesloopt. Onder andere de villa genaamd 'Johanna' aan de Middelburgsestraat, die bewoond werd door de familie Alewijnse, moest het ontgelden. De villa lag direct aan de tankgracht, aan de noordzijde van de Middelburgsestraat, daar waar nu de rotonde is. Zie verder foto U028 en U030

Deze foto toont de situatie na de sloop.


Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (U029)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R567 datum: voor 1945
toelichting: Dit boerenwoonhuis met houten schuur was destijds gelegen aan de Koudekerkscheweg en was eigendom van weduwe Tanne Aarnoutse - Pouwer, in de volksmond 'Tanne Pouw' geheten. Het woonhuis had versierde windveren en jaartalankers (1846) in de kopgevel. Het was gelegen aan de huidige Middelburgsestraat, tussen de boerderij van Willem en Grie Brasser (nr. 116, net na de rotonde) en boerderij 'De Wijngaard' waarvan op de achtergrond de nodige kassen zichtbaar zijn. In de oorlog is het onherstelbaar beschadigd.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R567)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R232 datum: 1940-1950
toelichting: Dit huis was destijds gelegen aan de Koudekerkscheweg en was eigendom van weduwe Tanne Aarnoutse - Pouwer, in de volksmond 'Tanne Pouw' geheten. Het pand had versierde windveren en jaartalankers (1846) in de kopgevel. Het heeft de nodige oorlogs- schade opgelopen en is niet veel later gesloopt. Het was gelegen aan de huidige Middelburgsestraat, tussen de boerderij van Willem en Grie Brasser (nr. 116, net na de rotonde) en boerderij 'De Wijngaard' waarvan op de achtergrond de nodige kassen zichtbaar zijn.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R232)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: L023 datum: 4-1-1935
toelichting: Deze schuur bevond zich aan de Middelburgsestraat 126 en werd in 1947 gesloopt doordat deze in de watertijd 1944-1945 te zwaar beschadigd was geraakt. Op deze foto staan van links naar rechts Jan Bommelje Wzn, Ries Minderhoud uit de Abeele, Bram Bommelje Wzn en Ko Moens afgebeeld. Zij maakten zich hier op voor de inhuldiging van burgemeester Dregmans. Thans is hier het bedrijf van de Gebroeders Weststrate gevestigd.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (L023)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R568 datum: na 1962
toelichting: Deze boerderij op adres Middelburgsestraat 126, was tot 1978 in gebruik als landbouwbedrijf en is nu eigendom van Gebroeders Weststrate die er een bedrijf hebben dat handelt in landbouwmachines. In 2008 heeft de oude wederopbouw landbouwschuur uit 1962 die hier links zichtbaar is plaatsgemaakt voor een compleet nieuw pand met een ruime werkplaats, een showroom en een groot onderdelen- magazijn.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R568)    
Middelburgsestraat te Koudekerke   fotonr: R240 datum: ca 1920
toelichting: Hofstede 'Klein ter Hooge', gelegen aan de Middelburgsestraat 89, destijds eigendom van Bram Besuyen. Van links naar rechts staan hier: eigenaar-loondorser Bart Brasser, Gabe Geljon, Piet de Wijze, Arjaan van Keulen, Kees de Korte, Lein Boone en Ko Besuyen Azn. Deze mannen poseren bij een van de eerste dorsmachines in deze streek. Deze 'Standard' dorste al 'schoon in de zak' en werd aangedreven door een Compact motor. De dorskas woog 2600kg en de motor meer dan 1300kg. Het verplaatsen gebeurde met paarden.
Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R240)    

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

locatie:
Middelburgsestraat, Koudekerke

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. E: Sam Smit
afb. G: Gertjan van der Hoeven
afb. L: Abraham Luteijn
afb. KR: Krijn Oele
afb. MH: Marjolijn Haak
afb. N: Karel Noorlander
afb. Q: Ies Bijleveld
afb. R: Jan Roose
afb. U: Hans Sakkers
afb. V: Elizabeth Kaboord van
Vlaanderen

geraadpleegde bronnen:
- archief J. Roose
- Ies Bijleveld
- Peter Dekker
- Marjolijn Haak
- Elizabeth Kaboord van Vlaanderen
- Linda Lavooij
- Karel Noorlander
- Ria Roose-van Noppen
- Sam Smit
- Hendrikse, H. en Roose, J., Kent u ze nog... die van Valkenisse, Zaltbommel, 1974
- Hendrikse, H. en Roose, J., Valkenisse in oude ansichten, Zaltbommel, 1974
- Hendrikse, H. en Roose, J., Koudekerke in oude ansichten, Zaltbommel, 1975
- Roose, J. en Roose, W.P., Kent u ze nog... die van Koudekerke, Zaltbommel, 1981
- Roose, J. en Roose, W.P., Ons dorp Koudekerke, 1930-1960, Klaaswaal, 1993
- Davidse, P., Ons dorp Koudekerke, deel 2, Klaaswaal, 2003
- www.krantenbankzeeland.nl