Logo koudekerke.info
nieuwsberichten | agenda
nieuws Koudekerke
Lezing Historische identiteit Koudekerke en Dishoek (8 maart 2016)
download hier de pdf presentatie  
Op dinsdag 8 maart 2016 hield de Dorpsraad van Koudekerke zijn jaarvergadering. Na het officiële gedeelte hebben Sjoerd de Nooijer en Hans Sakkers namens de cultuurhistorische werkgroep Koudekerke een presentatie verzorgd over de historische identiteit van Koudekerke en Dishoek. Daarbij kwam het ontstaan van het dorp in het Walcherse landschap aan de orde en werd stilgestaan bij bijzondere elementen die het aanzien van Koudekerke hebben bepaald of nog steeds bepalen en in feite het historisch DNA van Koudekerke vormen.
LEZING HISTORSICHE IDENTITEIT KOUDEKERKE EN DISHOEK 8 MAART 2016    
Vanzelfsprekend kwamen bijzondere gebouwen en elementen aan bod maar ook het buitengebied met de buitenplaatsen, kenmerkende boerderijen en overblijfselen van de Atlantikwall, waaronder het slagveld bij Dishoek passerden de revue.

De werkgroep heeft ideeën om de historische identiteit te versterken en beter beleefbaar te maken en heeft hiertoe in de presentatie enkele suggesties gedaan voor de Dorpsvisie Koudekerke 2030. De presentatie is via internet en een huis-aan-huis bezorgde flyer aangekondigd en is goed bezocht. Mocht u de presentatie gemist hebben, deze is hier alsnog te downloaden als pdf-versie (4,7 Mb).
 

Lezing Koudekerke in oude ansichten (16 september 2015)
download hier de pdf presentatie  
Op verzoek van de Christelijke Vrouwen Contactgroep uit Koudekerke is op 16 september een presentatie verzorgd over Koudekerke in oude ansichten. Tijdens de presentatie werd ingegaan op het ontstaan van het dorp en het omliggende landschap en werd met oude ansichten getoond hoe het dorp er vroeger uit zag.

Mocht u de presentatie gemist hebben, deze is hier alsnog te downloaden als pdf-versie (6,6 Mb).
LEZING KOUDEKERKE IN OUDE ANSICHTEN (16 SEPTEMBER 2015)    
 

Lezing Dorpsplein in Beeld - Van bakker tot smid en wat daar tussen zit (8 mei 2012)
download hier de pdf presentatie  
Aansluitend op de jaarvergadering van de Dorpsraad Koudekerke heeft Sjoerd de Nooijer van www.koudekerke.info een lezing verzorgd. Hij liet met behulp van oude prentbriefkaarten en foto's de veranderingen aan het Dorpsplein zien en stond stil bij de vele ondernemers die in de loop der jaren hun stempel hebben gedrukt op dit plein. De presentatie is via internet en een huis-aan-huis bezorgde flyer aangekondigd en is goed bezocht. Mocht u de presentatie gemist hebben, deze is hier alsnog te downloaden als pdf-versie (3,1 Mb).
LEZING DORPSPLEIN IN BEELD 8 MEI 2012    
 

Lezing Dishoek in Beeld (12 november 2011)
download hier de pdf presentatie  
Op verzoek van bewoners van Dishoek is op zaterdag 12 november een presentatie gegeven over Dishoek. Na een inleiding over het ontstaan van Dishoek is een selectie foto´s getoond van het buurtschap. De presentatie is te downloaden als pdf-bestand waarna deze is te bekijken op uw computer. Eventuele reacties of aanvullingen naar aanleiding van de presentatie zijn van harte welkom!

De presentatie is hier te downloaden als pdf-versie (7,3 Mb).
LEZING DISHOEK IN BEELD 12 NOVEMBER 2011   blank
 

Fotovoorstelling Koudekerke (14 oktober 2011)

Mede door de vele reacties van (oud) inwoners van Koudekerke is deze website in de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot wat het nu is: Een zeer uitgebreide website waar Koudekerke trots op is! In deze periode is gebleken dat vooral één groep inwoners maar moeilijk bereikt wordt terwijl deze groep van boven de 80 juist nog veel over Koudekerke zou kunnen vertellen. Zo ontstond bij Marja en Monica Aarnoutse en ondergetekende het idee om speciaal voor deze groep iets te organiseren waarbij in een ontspannen sfeer kennis kan worden uitgewisseld.
 
download hier de pdf presentatie   Op vrijdagmiddag 14 oktober werd daarom van 14:00 tot 16:00 uur in de theeschenkerij Sint-Anthonijshoek te Koudekerke voor een select gezelschap een fotovoorstelling georganiseerd. Onder het genot van een natje en een droogje, dat werd aangeboden door Marja en Monica Aarnoutse, werd op deze middag een selectie van bekende en minder bekende prentbriefkaarten en foto’s van Koudekerke vertoond. Met de hulp van de aanwezigen zijn we deze middag van een aantal voor ons nog onbekende afbeeldingen meer te weten gekomen.

De presentatie is hier te downloaden als pdf-versie.
FOTOVOORSTELLING KOUDEKERKE 14 OKTOBER 2011    
Bij deze middag waren uitsluitend mensen aanwezig die hiervoor een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen. Omdat deze opzet niet geschikt was voor een groot gezelschap hebben we ervoor gekozen om vooral mensen uit te nodigen die uit eigen waarneming iets zouden kunnen vertellen over hoe Koudekerke er in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw uit zag. We zijn er ons van bewust dat wellicht meer mensen, die nu niet zijn uitgenodigd, een bijdrage hadden kunnen leveren aan deze middag, maar hopen dat er begrip bestaat voor de gehanteerde selectie. Mocht er interesse bestaan in een vervolg dan horen we dat natuurlijk graag!

Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen als u een interessant verhaal over het dorp kunt vertellen of oude foto's of prentbriefkaarten in bezit heeft die nog niet op de website zijn te zien. Reageren per e-mail kan hier.

copyright © 2001-2024 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb.: Sjoerd de Nooijer