Logo koudekerke.info
feiten en cijfers | personen | volksliederen
burgemeesters
architecten
john o forfar
Burgemeesters en bestuur Koudekerke
Voormalig gemeentehuis te Koudekerke
1. VOORMALIG GEMEENTEHUIS TE KOUDEKERKE
Lange tijd waren de lokale ambachtsheren en de kerk door hun invloedrijke positie de feitelijke bestuurders van traditionele dorpsgemeenschappen zoals Koudekerke. Na 1775 vond er met de opkomst van de Franse invloed een verandering van het plaatselijk bestuur plaats en kreeg de lokale bevolking meer invloed omdat men vanaf dat moment lokale bestuurders kon kiezen. Het bestuur werd gevormd door een gemeenteraad met schout en schepenen. Vanaf 1810 hoorde Koudekerke bij het Franse keizerrijk en werd het een 'commune' met een 'maire' aan het hoofd. De leden van de gemeenteraad, toen 'Conseil Municpal', geheten, werden benoemd door de perfect. In 1815 vertrokken de Fransen uit Nederland en kwam er een nieuw regelement voor plattelandsbesturen met een schout aan het hoofd bijgestaan door 'assessoren'. De schout werd voor zes jaar aangesteld door de ambachtsheer met goedkeuring van de koning.

Op 27 september 1825 kwam er wederom een nieuw reglement voor plattelandsbestuur. Dit bestond toen uit een burgemeester, twee assessoren en een aantal raadsleden. In 1851 werd vervolgens de Gemeentewet van kracht. Hierin werd geen onderscheid meer gemaakt tussen stad en platteland en bestond het bestuur overal uit een burgemeester met wethouders zoals we dat tegenwoordig nog kennen.
 
Middelburgsestraat te Koudekerke   Deze prachtige foto uit 1908 toont de raadsleden van de gemeente Koudekerke bij het aftreden van burgemeester Jhr. W.C. van Panhuys. Van Panhuys was burgemeester vanaf 01-06-1901 tot en met 20-05-1908. Hij werd opgevolgd door Henri Jacques Emile Gerlach van St.- Joosland.

De zittende raadsleden op de foto zijn achtereenvolgens: Cornelis Boone Pzn, Louwers Vos, Jan Kraamer (wethouder), Pieter de Witte Czn. (wethouder), P.J. Terwoert (secretaris), Abraham de Lange. Staand de heren Hendrik Dekker en Jannis Abraham Contant.
2. RAADSLEDEN BIJ AFTREDEN BURGEMEESTER W.C. VAN PANHUYS 1908 (N201)    
Zo'n 175 jaar lang werd de gemeente Koudekerke bestuurd door burgemeesters. Jan Lambertus Dregmans was de laatste burgemeester van de gemeente Koudekerke want per 01-07-1966 werd deze gemeente opgeheven en werd deze grotendeels gevoegd bij de nieuw gevormde gemeente Valkenisse, die die naast Koudekerke ook de kernen Biggekerke en Zoutelande omvatte. In 1997 werd deze gemeente Valkenisse op zijn beurt opgenomen in de nieuwe nog grotere gemeente Veere, waarvan het nu nog steeds deel uit maakt.

Onderstaand overzicht toont, voor zover bekend, de burgemeesters van de gemeenten waaronder Koudekerke viel:
 
1810-1812
1812-1813
1813-1814
1814-1821
1821 - 10-02-1829
24-09-1829 - 04-06-1840
?<1-1-1850 - 24-1-1850
13-12-1850 - <16-8-1865
31-03-1866 - 15-06-1870
11-08-1870 - 30-08-1877
06-10-1877 - 01-05-1892
18-05-1892 - eind 04-1901
01-06-1901 - 20-05-1908
14-07-1908 - 12-03-1913
06-06-1913 - 01-06-1927
07-10-1927 - 01-11-1934
04-01-1935 - juli 1942
16-12-1942 - 13-11-1944
19-11-1944 - 01-10-1965
01-11-1966 - 31-10-1972
16-04-1973 - 16-04-1985
16-07-1985 - 01-03-1993
16-07-1993 - 29-09-2005
16-01-2006 - heden
  onbekend
Dhr. Jean Loeff (1)
Dhr. jhr. mr. Anthony Pieter van Doorn van Koudekerke (2)
onbekend
Dhr. Cornelis de Ruijter (3 en 4)
Dhr. Aarnout (Janszoon) Aarnoutse (5)
Dhr. Adrianus Pické (6 en 7)
Dhr. Hugo Brasser (8, 9 en 10)
Dhr. Aarnout (Aanoutszoon) Aarnoutse (zoon van Aarnout Jan Aarnoutse)
Dhr. Pieter (Cornelis) Boone
Dhr. Willem Arnold Graaf van Lynden
Dhr. Willem Hendrik de Bruyn van Melis- en Mariekerke
Dhr. jhr. Willem Constantijn van Panhuys
Dhr. Henri Jacques Emile Gerlach van St.-Joosland
Dhr. Baron Hendrik Paulus van der Borch tot Verwolde van Vorden
Dhr. Albert Bakker
Dhr. Jan Lambertus Dregmans
Dhr. Jan Moens (de periode ervoor als waarnemend burgemeester)
Dhr. Jan Lambertus Dregmans
Dhr. Hieronimus Koevoets (Gemeente Valkenisse)
Dhr. Simon Francke (Gemeente Valkenisse)
Dhr. drs. Willem Jan Plomp (Gemeente Valkenisse)
Mevr. Adrie C. de Bruijn (Gemeente Valkenisse en sinds 1997 gemeente Veere)
Dhr. drs. Rob J. van der Zwaag (Gemeente Veere)
 
Burgemeester Jan Lambertus Dregmans is niet alleen de laatste burgemeester van de gemeente Koudekerke geweest, maar ook verruit de meest betrokken burgemeester. Dregmans werd in 1900 in Hoek geboren en na een baan als waarnemend secretaris bij de gemeente Terneuzen werd hij in januari 1935 benoemd tot burgemeester van Koudekerke. In juli 1942 werd Dregmans samen met enkele andere burgemeesters uit Zeeland gegijzeld in kamp Haaren omdat hij zich niet bereid toonde met de bezetter samen te werken. Het werd als een soort wraakneming van Beauftragte W. Münster gezien omdat Dregmans structureel weigerde om diens huisconcerten op Der Boede bij te wonen. Tijdens zijn gijzeling is hij uit zijn ambt gezet en werd de heer Jan Moens waarnemend burgemeester. Begin november 1942 werd Dregmans in vrijheid gesteld, maar het duurde nog tot 8 november 1944 totdat hij als burgmeester kon terugkeren naar Koudekerke. Hij werd als een held onthaald door de bewoners en heeft tot 1965 zijn ambt beoefend. Op 30 juni 1994 is oud burgemeester Jan Lambertus Dregmans overleden. Ter nagedachtenis is een straat naar hem vernoemd. (11)   burgemeester Dregmans
    3. BURGEMEESTER DREGMANS

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: Sjoerd de Nooijer
afb. 2. collectie P.J. Terwoert
afb. 3: onbekend

geraadpleegde bronnen:
collectie P.J. Terwoert
Karel Noorlander
M.P. Dieleman
Zeeuws Archief (ZA)
www.zeeuwengezocht.nl (ZG)
www.krantenbankzeeland.nl
www.zeeuwengezocht.nl
de wete 1978

voetnoot 1:
bron ZA: Functionarissen en ambtenaren 1802-1813, Archief: Prefectuur inv.nrs 40 en 41, f. 11

voetnoot 2:
bron ZA: Functionarissen en ambtenaren 1802-1813, Archief: Prefectuur inv.nr 39

voetnoot 3:
bron: Heemkundige Kring Walcheren, De Wete p.20-24, 1978

voetnoot 4:
bron: Middelburgsche Courant 02-04-1829

voetnoot 5:
bron ZA: Provinciaal Bestuur van Zeeland 1813-1850

voetnoot 6:
bron ZA/ZG: Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811, Overlijdensakten Koudekerke 1811-1959

voetnoot 7:
bron: Goessche Courant 07-01-1850

voetnoot 8:
bron ZA: Onderzoek naar Zeeuwse burgemeesters 1850-1855, deel 4: Walcheren

voetnoot 9:
bron: Nieuw Utrechtsche Courant 14-12-1850

voetnoot 10:
bron: Nieuw Rotterdamsche Courant 08-12-1861 (herbenoeming per 1-1-1862)

voetnoot 11:
bron: M.P. Dieleman, Burgemeester J. L. Dregmans rapporteert, 2004