Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
pleistoceen
holoceen
3000 v. Chr.
1000 v. Chr.
holoceen Koudekerke
schematische weergave van de bodemgesteldheid circa 5000 jaar voor Christus bij Koudekerke
1. VORMING VAN HET BASISVEEN CIRCA 5000 JAAR VOOR CHRISTUS
Aan het begin van het holoceen, zo'n 10.000 jaar geleden, stond de zeespiegel ruim zestig meter onder NAP. De veranderingen in het landschap tijdens deze periode, waren het gevolg van een temperatuurstijging waardoor het landijs uit het Weichselien begon te smelten en de zeespiegel weer begon te stijgen. Nederland kende in deze tijd een gematigd warm klimaat waardoor zo rond 5000 voor Christus de Noordzee al weer was volgelopen tot circa 17 meter onder NAP. Met het stijgen van de zeespiegel ontstond aan de kust tevens een stijging van het grondwater.
schematische weergave van de basisveenafzettingen op Walcheren.   Het zoete grondwater werd opgestuwd en langs de kust ontstonden moerasbossen. Deze vormden het basisveen wat op Walcheren qua diepte varieert en oploopt van noord naar zuid van 9 tot 5 meter onder NAP. Het water steeg vervolgens zo snel op dat een groot deel van laag Nederland veranderde in een waddengebied. Deze verandering van het landschap zette zich op Walcheren niet overal gelijktijdig in. De vorming van het basisveen vond vanaf 5500 voor Christus vanaf het noorden van Walcheren richting het hoger gelegen zuiden plaats. De vorming van basisveen nabij Koudekerke wordt geschat omstreeks 4000 voor Christus. De zeespiegel is dan al bijna 5 meter gestegen sinds het begin van deze periode van transgressie, die aangeduid wordt als Atlanticum en gekenmerkt wordt door afzettingen die de naam Calais dragen. Lees verder.
2. RESTANTEN VAN BASISVEENAFZETTINGEN OP WALCHEREN

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1 en 2: Sjoerd de Nooijer

toelichting afbeelding 1:
schematische doorsnede