Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
ontwikkeling dorp
religie
onderwijs
boerderijen
infrastructuur
opkomst toerisme
wijk 't zand
infratsructuur koudekerke 1850-1900
aanleg van het kanaal door Walcheren circa 1871 op grondgebied van Koudekerke
1. AANLEG VAN HET KANAAL DOOR WALCHEREN OP KOUDEKERKS GRONDGEBIED
De komst van de Fransen naar Walcheren in 1795, heeft geleid tot de start van een voor die tijd groot infrastructureel werk, namelijk de aanleg van het Kanaal van Middelburg naar het Veerse Gat. Het nieuwe kanaal kwam uiteindelijk pas na de Franse bezetting in 1817 gereed maar was noodzakelijk voor Middelburg na het verzanden van het oude havenkanaal. In 1871 werd de Sloedam aangelegd en verloor Walcheren zijn eilandstatus. De dam werd aangelegd voor de spoorlijn van Vlissingen, via Middelburg en Goes naar Bergen op Zoom. In 1866 werd gestart met de onteigening van een groot aantal gronden voor de aanleg van de spoorlijn en de verlenging van het kanaal van Middelburg naar Vlissingen (Kanaal door Walcheren). Op grondgebied van Koudekerke moesten hiervoor ook vijf huizen wijken.(1) Het kanaal en de spoorlijn lagen deels op het grondgebied van Koudekerke. Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het grondgebied dat ten oosten lag van het kanaal en het spoor samen met het buurtschap 't Zand bij Middelburg gevoegd.
 
De breeweg te Koudekerke, als een onverharde weg voor paard en wagen en ernaast een voetpad in 1895
2. DE BREEWEG ALS ONVERHARDE WEG VOOR PAARD EN WAGEN EN ERNAAST EEN VOETPAD IN 1895
Pas in 1841 is de zandweg tussen Koudekerke en Middelburg bestraat. Hierbij werden talrijke bochten uit het kronkelige verloop van de weg rechtgetrokken. Tussen de steden Vlissingen, Middelburg en Veere, van Serooskerke naar Domburg en langs Grijpskerke lagen toen ook verharde wegen. Toch bleven nog veel wegen ook na die tijd onverhard, zoals de Breeweg ten noorden van Koudekerke waarvan hierboven een afbeelding is weergegeven.
 
Middelburgsestraat te Koudekerke   Pas toen gaandeweg de overige grondwegen met hun vrij liggende voetpaden vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw werden verhard en verbreed, verdwenen de tot dan toe vrij liggende voetpaden langs de binnenwegen en bleven alleen de oude, soms nog uit de Middeleeuwen stammende, vrij liggende voetpaden tussen de akkers als voetpad in gebruik. Na verloop van jaren ontstond door de verharding van de wegen een voor die tijd dicht net van 'straatwegen' tussen Koudekerke, Biggekerke, Meliskerke en Zoutelande waarop veelal tol werd geheven. Hiernaast een schilderij van Camphuis uit 1850 getiteld 'gezicht op Koudekerke'.
3. SCHILDERIJ CAMPHUIS 'GEZICHT OP KOUDEKERKE' UIT 1850 (N105) blank blank
De aanleg van grote havens en de komst van de scheepswerf De Schelde naar Vlissingen in 1875 betekende een enorme impuls voor deze stad die daarna in korte tijd de achterstand met Middelburg inliep. Er ontstond tevens een directe lijnverbinding over zee naar Engeland. Tussen Middelburg en Vlissingen bestond vanaf 1881 ook een tramlijn die in 1906 werd uitgebreid met een verbinding die via Koudekerke naar Domburg liep. Tot slot heeft Walcheren ook korte tijd een vliegveld gehad nabij Vlissingen waardoor gesteld kan worden dat de mobiliteit op Walcheren in enkele decennia enorm toenam. Lees verder.

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: beeldbank ZB (13376)
afb. 2: beeldbank ZB (20743)
afb. 3: Zeeuws Archief ZI-II-2414

geraadpleegde bronnen:
- K. Bos en J.W. Bosch, 'Landschapsatlas van Walcheren - Inspirerende sporen van tijd', Koudekerke, 2008
- beeldbank zeeuwse bibliotheek
- www.krantenbankzeeland.nl

toelichting afbeelding 1:
Gedeelte van het Kanaal door Walcheren onder Koudekerke met de afschuiving gezien uit het Zuiden.

voetnoot 1:
In de Middelbugsche Courant van 23-08-1866 is een overzicht opgenomen waarin alle percelen die onteigend werden staan opgesomd, hieronder vallen ook enkele huizen met erf en vele percelen wei- en bouwland