Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
ontwikkeling dorp
religie
onderwijs
verenigingen
infrastructuur
nieuwe wijken
bedrijventerreinen
wederopbouw
ruilverkaveling
recreatie
kustversterking
bedrijventerreinen Koudekerke 1944-heden
Stoomtram Walcheren   Industrieterrein Thomassen

Tijdens de inundatie in 1944-1945 stond het voormalige tramcomplex aan de Stationsstraat, dat toen inmiddels al als busremise in gebruik was, onder water. De N.V. Stoomtram Walcheren sloot in die periode een overeenkomst met de NV Nederlandse Spoorwegen (NS) en hierna werd een aanvang gemaakt met een reorganisatie, waarbij de meerderheid van de aandelen in handen kwam van de NS. In 1947 werd het kantoor verplaatst naar Middelburg waarna het complex in handen kwam van twee Middelburgers en een inwoner van Goes die de gebouwen gebruikten voor de opslag van graan.
1. BUSREMISE AAN DE STATIONSSTRAAT TE KOUDEKERKE (T019)    
Omstreeks 1952 kwam het bedrijf in handen van de firma Kommejan en De Kam. Zij vestigden er de machinefabriek Koudekerke die sluisdeuren voor het Waterschap Walcheren vervaardigde. Zo'n vijf jaar later in 1956 nam ijzergieterij Boddaert uit Middelburg haar intrek in de fabriek. Dit bedrijf hield zich bezig met het repareren en bewerken van gietijzer maar ging kort hierna failliet. Constructiebedrijf Thomassen Holland BV uit het Gelderse De Steeg had belangen in Boddaert en nam hierna de gieterij over. In de fabriek aan de Stationsstraat, die onder de naam Boddaert bleef werken, werden toen de las- en constructieactiviteiten geconcentreerd. Op 28 oktober 1972 brandde de oude houten kantine af en werd in februari 1973 een nieuwe demontabele prefab-voorziening geplaatst en volgden roerige tijden waarbij regelmatig gestaakt werd. Midden jaren zeventig werd Thomassen bij een fusie overgenomen door Rijn-Schelde-Verolme (RSV) dat ook eigenaar werd van de Koninklijke Maatschappij De Schelde. Veel onderdelen van het RSV-concern bleken onrendabel en men besloot drie jaar later in 1979 tot een investeringsstop in Koudekerke met het argument dat de fabriek inmiddels was omringd door woningbouw. Het personeelsbestand dat al was afgeslankt van zestig naar veertig personen werd overgedragen aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen en enkele andere bedrijven. De gebouwen aan de Stationsstraat bleven nog jaren in gebruik voor de opslag voor mallen en modellen maar raakten langzaam in verval en vielen ten prooi aan vandalisme.
 
Stoomtram Walcheren   De gemeente Valkenisse kocht het terrein in 1988 voor bijna één miljoen gulden van Thomassen. Een eerdere poging in 1980 strandde nog maar nadat in 1987 bleek dat het terrein bijna zestig kubieke meter vervuilde grond bevatte slaagde de aankoop toch. Na de sloop van het complex in 1988 werd de vervuilde grond afgegraven zodat er 39 woningen gebouwd konden worden. De 13 premiewoningen, 16 vrije sectorwoningen en 10 woningwetwoningen werden in de jaren 1989 en 1990 gebouwd door bouwbedrijf Filpse uit Koudekerke. Het woningbouwplan kreeg de naam 'Plan Thomassen'.
2. VERVALLEN FABRIEKSGEBOUWEN VAN THOMASSEN (T003)    

Bedrijventerrein 't Karreveld
 
Al in de jaren 70 speelde de gemeente met het idee om een bedrijventerrein aan te leggen aan de Braamweg omdat bestaande bedrijven in de kern te weinig uitbreidingsmogelijkheden hadden of te veel hinder veroorzaakten. Vanaf 1978 vestigden bedrijven zich op 't Karreveld dat in de jaren erop langzaam groeide met o.a. transport- en containerbedrijf Wielemaker, een schade- herstelbedrijf en twee aannemingsbedrijven, waaronder Bouwbedrijf Flipse.
 

Transport- en containerbedrijf Wielemaker  
zie ook: 1900-1940
 
Begin jaren tachtig was de firma K. Wielemaker & Zonen onder leiding van de broers Kees en Jan Wielemaker het toeristische Dishoek ontgroeid en had het bedrijf ongeveer twintig medewerkers en vijftien voertuigen. In september 1981 betrok het bedrijf een nieuw pand aan de Braamweg te Koudekerke zodat het verder kon groeien. Naast het bedrijfspand werd ook het huis van Kees Wielemaker gebouwd. Het terrein in Dishoek bleef hierna in gebruik voor de strandactiviteiten.

In 1983 werd met het oog op de toekomst als familiebedrijf de besloten vennootschap Transport- en Containerbedrijf Wielemaker B.V. opgericht. De eerste helft van de jaren tachtig woedde een economische crisis, veroorzaakt door hoge olieprijzen die gepaard gingen met veel werkloosheid. Deze periode kwam het bedrijf echter goed door en de focus kwam steeds meer op dienstverlening en service te liggen.

Per 1 augustus 1987 namen Krijn, Arno en Jan Wielemaker het stokje over van Kees en Jan Wielemaker. In 1989 volgde de overname van Recycling Zeeland en verstevigde het bedrijf zijn werkzaamheden bij De Schelde. Bij het 75-jarige bestaan in 1991 was de afvalverwijdering de kurk waar het bedrijf op dreef en telde het inmiddels 35 medewerkers, een wagenpark van 30 voertuigen en circa 1000 afvalcontainers.

In de jaren negentig profiteerde Wielemaker van de aantrekkende economie en is het veel in het Sloegebied werkzaam en wordt transportbedrijf Bos overgenomen waarna Wielemaker ook met trailers voor De Schelde gaat rijden. De eigen stortplaats aan de Braamweg sloot in 1992 waarna het afval onder andere naar Nieuwdorp en Bergen op Zoom werd afgevoerd. Op de retourritten werd Brabantse bosgrond meegenomen die weer werd verhandeld.

In 1994 volgde de overname van transportbedrijf Louws met tien vrachtauto's en als belangrijkste klant de Vitrite in Middelburg. Hiermee kreeg het bedrijf ook een bedrijfsterrein met werkplaats aan de Uijterschootweg te Middelburg in bezit en werd vanaf dat moment ook internationaal gereden. Niet veel later (op 26 oktober 1996) werd het gehele bedrijf verhuisd naar een nieuw complex aan de Ampèreweg in Middelburg en werd het terrein aan de Braamweg in Koudekerke verkocht. In Middelburg groeide het bedrijf verder uit tot een middelgrote transportonderneming en sinds 2007 zwaait daar de vierde generatie Wielemakers (Ronald en Jasper) de scepter samen met de ervaren John den Hollander.(1)
 

Bouwbedrijf Flipse  
 
In november 1998 opende Bouwbedrijf Flipse haar nieuwe bedrijfspand op het Karreveld te Koudekerke. Hiervoor was men gevestigd in een loods aan de Middelburgsestraat. Aan de bouw ging nog een relletje vooraf want om nieuwbouw mogelijk te maken moest een bunker uit de Tweede Wereldoorlog gesloopt worden. Aanvankelijk was de gemeente van plan deze bunker op te nemen in een nog te realiseren wandelroute langs het landfront. Daar de bunkers op dat moment nog niet beschermd waren kon een sloopvergunning echter niet geweigerd worden, zo stelde dezefde gemeente. De sloop ging door en het bedrijfspand werd vervolgens toch gerealiseerd. De bunkerroute is er tot op heden nog steeds niet.
 
Bedrijventerrein Karreveld te Koudekerke   Het nieuwe pand, dat ontworpen is door architectenbureau Rothuizen van Doorn 't Hooft, bood meer ruimte voor kantoor en werkplaats en kon ook beter voor de voorlichting aan klanten worden gebruikt. In de jaren erna heeft Flipse tal van projecten in en buiten Koudekerke gerealiseerd. Enkele in het oog springende projecten op het dorp zijn Hof van Walcheren en de wijk Koningshof.

Het bouwbedrijf werd per 1 januari 2012 overgenomen door Bouwbedrijf Peters uit Middelburg maar ging op 4 juni 2013 met 33 werknemers alsnog failliet. De kredietcrisis en het uitblijven van nieuwe opdrachten waren de voornaamste oorzaken
3. HET BEDRIJVENTERREIN KARREVELD TE KOUDEKERKE    

WoningStichting Walcheren  
 
De WoningStichting Walcheren heeft 5 september 2002 haar nieuwe kantoor aan het Karreveld in Koudekerke officieel in gebruik genomen. Tegelijk werd de nieuwe directeur van de stichting, A. Palar, voorgesteld.

Vijf jaar geleden moest de woningstichting op zoek naar een nieuwe locatie. Het oude kantoor in Oost-Souburg was te klein en voldeed niet meer aan de arbo-eisen. Uiteindelijk viel de keuze op Koudekerke, onder meer omdat zestig procent van de woningen van de WSW in Veere staat. In zijn toespraak maakte Palar bekend meer te willen samenwerken met organisaties zoals de gemeente en de Stichting Welzijn Ouderen Platteland Walcheren.

Onlangs werd het bedrijventerrein uitgebreid met Karreveld 2.
  gebouw WoningStichting Walcheren te Koudekerke
  4. WONINGSTICHTING WALCHEREN

Overige bedrijventerreinen
 

Woontrend Zeeland
 
gebouw Woontrend te Koudekerke
5. WOONTREND WALCHEREN
In december 1995 verhuisde meubelzaak Van Dongen Interieur van Dorpsplein 35 naar een nieuw en ruimer winkelpand aan de Duinstraat 18a naar een ontwerp van architectenbureau Archikon uit Goes. Het oude pand met meerdere verdiepingen werd te ongemakkelijk in gebruik en het ontbrak aan genoeg ruimte om het assortiment goed te kunnen presenteren. Op 22 december 1995 opende het nieuwe pand zijn deuren met een grote Kerstshow. De naam van de onderneming werd toen ook door eigenaar A. de Wee gewijzigd in Woontrend Zeeland. Omstreeks 2001 nam zijn zoon Erik de Wee het stokje over. Hij was al sinds zijn 19e bij de zaak van zijn ouders betrokken. Het bedrijf specialiseerde zich in de jaren erna steeds verder in de projectmatige inrichting met meubilair en vloerbedekkingen. In 1998 en 2006 is het pand tot bijna 5.200m² uitgebreid. Het bestond uit een ruim winkeloppervlak van bijna 4.000m², kantoren en een magazijn. Vanaf 2008 werd samengewerkt met Design Studio Altena. Op 31 december 2019 werd door gebrek aan opvolging en geschikte overname kandidaten de bedrijfsvoering beëindigd.

Lees verder.

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 06 06 2021

redactionele mededeling:
Enkele delen van het hoofdstuk 1944-heden worden nog herzien. Hier ziet u een voorlopige weergave van de nu bekende informatie over deze periode. Voor zover mogelijk is de getoonde informatie gecheckt op juistheid, later worden de onderdelen beter/logisch geordend. Uiteraard staat het u vrij om op de behandelde onderwerpen te reageren of aanvullende informatie aan te dragen. U kunt contact opnemen via het contactformulier op de website (zie grijze menubalk bovenaan).

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1-2: Theo Meijers
afb. 3-5: Sjoerd de Nooijer

geraadpleegde bronnen:
- Wielemaker, 100 jaar Wielemaker, Middelburg, 2016

voetnoot 1:
bron: 100 jaar Wielemaker