Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
ontwikkeling dorp
religie
onderwijs
verenigingen
infrastructuur
nieuwe wijken
bedrijventerreinen
wederopbouw
ruilverkaveling
recreatie
kustversterking
bedrijventerreinen Koudekerke 1944-heden
Stoomtram Walcheren   Industrieterrein Thomassen

Tijdens de inundatie in 1944-1945 stond het voormalige tramcomplex aan de Stationsstraat, dat toen inmiddels al als busremise in gebruik was, onder water. De N.V. Stoomtram Walcheren sloot in die periode een overeenkomst met de NV Nederlandse Spoorwegen (NS) en hierna werd een aanvang gemaakt met een reorganisatie, waarbij de meerderheid van de aandelen in handen kwam van de NS. In 1947 werd het kantoor verplaatst naar Middelburg waarna het complex in handen kwam van twee Middelburgers en een inwoner van Goes die de gebouwen gebruikten voor de opslag van graan.
1. BUSREMISE AAN DE STATIONSSTRAAT TE KOUDEKERKE (T019)    
Omstreeks 1952 kwam het bedrijf in handen van de firma Kommejan en De Kam. Zij vestigden er de machinefabriek Koudekerke die sluisdeuren voor het Waterschap Walcheren vervaardigde. Zo'n vijf jaar later in 1956 nam ijzergieterij Boddaert uit Middelburg haar intrek in de fabriek. Dit bedrijf hield zich bezig met het repareren en bewerken van gietijzer maar ging kort hierna failliet. Constructiebedrijf Thomassen Holland BV uit het Gelderse De Steeg had belangen in Boddaert en nam hierna de gieterij over. In de fabriek aan de Stationsstraat, die onder de naam Boddaert bleef werken, werden toen de las- en constructieactiviteiten geconcentreerd. Op 28 oktober 1972 brandde de oude houten kantine af en werd in februari 1973 een nieuwe demontabele prefab-voorziening geplaatst en volgden roerige tijden waarbij regelmatig gestaakt werd. Midden jaren zeventig werd Thomassen bij een fusie overgenomen door Rijn-Schelde-Verolme (RSV) dat ook eigenaar werd van de Koninklijke Maatschappij De Schelde. Veel onderdelen van het RSV-concern bleken onrendabel en men besloot drie jaar later in 1979 tot een investeringsstop in Koudekerke met het argument dat de fabriek inmiddels was omringd door woningbouw. Het personeelsbestand dat al was afgeslankt van zestig naar veertig personen werd overgedragen aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen en enkele andere bedrijven. De gebouwen aan de Stationsstraat bleven nog jaren in gebruik voor de opslag voor mallen en modellen maar raakten langzaam in verval en vielen ten prooi aan vandalisme.
 
Stoomtram Walcheren   De gemeente Valkenisse kocht het terrein in 1988 voor bijna één miljoen gulden van Thomassen. Een eerdere poging in 1980 strandde nog maar nadat in 1987 bleek dat het terrein bijna zestig kubieke meter vervuilde grond bevatte slaagde de aankoop toch. Na de sloop van het complex in 1988 werd de vervuilde grond afgegraven zodat er 39 woningen gebouwd konden worden. De 13 premiewoningen, 16 vrije sectorwoningen en 10 woningwetwoningen werden in de jaren 1989 en 1990 gebouwd door bouwbedrijf Filpse uit Koudekerke. Het woningbouwplan kreeg de naam 'Plan Thomassen'.
2. VERVALLEN FABRIEKSGEBOUWEN VAN THOMASSEN (T003)    

Bedrijventerrein 't Karreveld
 
Bedrijventerrein Karreveld te Koudekerke   Al in de jaren 70 speelde de gemeente met het idee om een bedrijventerrein aan te leggen aan de Braamweg omdat bestaande bedrijven in de kern te weinig uitbreidingsmogelijkheden hadden of te veel hinder veroorzaakten. Vanaf 1978 vestigden bedrijven zich op 't Karreveld dat in de jaren erop langzaam groeide met o.a. een containerbedrijf, schade- herstelbedrijf en twee aannemings- bedrijven, waaronder Bouwbedrijf Flipse. Flipse werd per 1 januari 2012 nog overgenomen door Bouwbedrijf Peters uit Middelburg maar ging op 4 juni 2013 met 33 werknemers alsnog failliet. De recessie en het uitblijven van nieuwe opdrachten waren de voornaamste oorzaken van het faillissement.
3. HET BEDRIJVENTERREIN KARREVELD TE KOUDEKERKE    
De WoningStichting Walcheren heeft 5 september 2002 haar nieuwe kantoor aan het Karreveld in Koudekerke officieel in gebruik genomen. Tegelijk werd de nieuwe directeur van de stichting, A. Palar, voorgesteld.

Vijf jaar geleden moest de woningstichting op zoek naar een nieuwe locatie. Het oude kantoor in Oost-Souburg was te klein en voldeed niet meer aan de arbo-eisen. Uiteindelijk viel de keuze op Koudekerke, onder meer omdat zestig procent van de woningen van de WSW in Veere staat. In zijn toespraak maakte Palar bekend meer te willen samenwerken met organisaties zoals de gemeente en de Stichting Welzijn Ouderen Platteland Walcheren.

Onlangs werd het bedrijventerrein uitgebreid met Karreveld 2.

Lees verder.
  gebouw WoningStichting Walcheren te Koudekerke
  4. WONINGSTICHTING WALCHEREN
 
copyright © 2001-2021 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 19 11 2016

redactionele mededeling:
Enkele delen van het hoofdstuk 1944-heden worden nog herzien. Hier ziet u een voorlopige weergave van de nu bekende informatie over deze periode. Voor zover mogelijk is de getoonde informatie gecheckt op juistheid, later worden de onderdelen beter/logisch geordend. Uiteraard staat het u vrij om op de behandelde onderwerpen te reageren of aanvullende informatie aan te dragen. U kunt contact opnemen via het contactformulier op de website (zie grijze menubalk bovenaan).

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1-2: Theo Meijers
afb. 3-4: Sjoerd de Nooijer