Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
ontwikkeling dorp
religie
onderwijs
boerderijen
- beukenhofje
- der boede
- maas
- plantlust

infrastructuur
opkomst toerisme
wijk 't zand
boerderij Der Boede te Koudekerke
Boerderij Der Boede
 
boerderij Der Boede aan de Vlissingsestraat te Koudekerke
1. VOORBEELD VAN EEN LOSSTAAND WOONHUIS BIJ EEN SCHUUR, BOERDERIJ DER BOEDE (FOTO 17-04-2010)
In 1875 liet Willem Hendrik de Bruyn, heer van Melis- en Mariekerke hof 'Der Boede' bouwen welke vanaf dat moment onderdeel uitmaakte van de buitenplaats Der Boede. In de voorgevel werd een steen ingemetseld met de inscriptie: "W.H. de Bruyn van Melis- en Mariekerke 3 april 1875". Willem Hendrik de Bruyn verpachtte de boerderij en uit die periode is onder andere een advertentie in de Middelburgsche Courant bekend waarin speenvarkens te koop werden aangeboden op de 'hofstede Der Boede'.(1)

In 1905 werd 'Der Boede' verkocht aan Jhr. Aarnout Marinus van Doorn (1866-1935), geboren te Middelburg op 18 april 1866. Hij trouwde te Middelburg op 25 september 1900 met Helena Henriette Snouck Hurgronje. Zij was te Breda geboren op 12 juli 1874. Ze woonden in villa 'Albertina' te Koudekerke, vlak bij 'Der Boede'. Jhr. Aarnout Marinus van Doorn verkocht de, verspreid rond de boerderij liggende, gronden met een oppervlakte van circa 30 hectare. De boerderij zelf werd met 1 hectare grond verkocht aan de toenmalige pachter De Lange. Deze kon verder 16 hectare grond pachten.(2)

Het woonhuis van één bouwlaag met zadeldak heeft een lijstgevel en aan de achterzijde een aanbouw onder en doorlopend dak. Het roodbruin bakstenen woonhuis heeft een symmetrische voorgevel met geprofileerde houten gootlijst met in het midden de voordeur en aan weerszijden twee 2x3 ruits houten schuiframen met persiennes. De rechter zijgevel bevat 1x3 ruits schuiframen met persiennes en 2x2 ruits vensters en enkele muurankers. De achtergevel bevat links een 2x2 ruits venster met houten luiken en klein venstertje met roedeverdeling en een houten luik. De achterdeur heeft een bovenlicht. De aanbouw heeft een houten deur met zijraampje en 2x4 ruits venster. Ik het dakvlak bevindt zich een recente dakkapel. Het zadeldak is gedekt met zogenaamde 'gesmoorde pannen'. Het interieur eetkamer met wand met originele bedsteden (nu kasten). Het woonhuis is als Rijksmonument aangemerkt.
 
Vlissingsestraat te Koudekerke   In het verlengde van het woonhuis, staat de dwarsdeelschuur, welke een iets overhangend rietgedekt zadeldak heeft. De langsgevel aan de straatzijde bevat een borstwering van metselwerk en zwartgeteerde houten delen, twee stel zwart geteerde houten mendeuren met klinket en hoge raampjes en traditionele witte omkaderingen. De rechter kopgevel is later vernieuwd met nieuwe zwartgeteerde houten delen en diverse vensters en deuren en geschulpte windveer en makelaar. Verder zijn er op de kopgevels onder het overstek op de hoeken versierde consoles aangebracht. Ook de schuur is een Rijksmonument.
2. BOERDERIJ DER BOEDE TE KOUDEKERKE (RCE094)    
schuur bij boerderij Der Boede aan de Vlissingsestraat te Koudekerke   fragment bonneblad 1911, met aangifte van boerderij Der Boede aan de Vlissingsestraat te Koudekerke
3. SCHUUR BIJ BOERDERIJ DER BOEDE (FOTO 23-05-2010)   4. BOERDERIJ DER BOEDE IN 1911
Sinds 1989 is in de schuur, behorend bij hof 'Der Boede' aan de Vlissingsestraat 23, een antiekhandel gevestigd: Antiekhandel Cock Vromans. Tot die tijd was de boerderij eigendom van Andries de Lange en Johanna de Lange-de Buck.

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

locatie:
Vlissingsestraat, Koudekerke

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: Sjoerd de Nooijer
afb. 2: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
afb. 3: Sjoerd de Nooijer
afb. 4: topografische kaart, 1911

geraadpleegde bronnen:
- Cor Smolders
- Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 85.278
- www.rijksmonumenten.wikia.com
-
www.krantenbankzeeland.nl
- www.watwaswaar.nl
- CHS Provicie Zeeland

voetnoot 1:
bron: Middelburgsche Courant 30-7-1898

voetnoot 2:
bron: brief Ir. W. Lantsheer aan Cor Smolders waarin een en ander over de hofstede wordt toegelicht