Logo koudekerke.info
feiten en cijfers | personen | volksliederen
burgemeesters
architecten
john o forfar
architecten die bijzondere gebouwen bouwden in Koudekerke
Der Boede te Koudekerke, ontworpen door architect J.P. van Baurscheit
1. DER BOEDE ONTWORPEN DOOR ARCHITECT J.P. VAN BAURSCHEIT (FOTO 17-04-2010)
Jan Peter van Baurscheit

Jan Peter van Baurscheit werd in Antwerpen geboren en was de zoon van architect Jan Peter van Baurscheit sr. Hij werd in het atelier van zijn vader opgeleid tot beeldhouwer-architect. Na diens dood in 1728 zette hij zijn werk voort. In de jaren dertig was van Baurscheit een veelgevraagd architect-decorateur bij voorname opdrachtgevers in Antwerpen en omstreken. Geleidelijk komt het accent in z'n werk te liggen op architectuur, al blijft de beeldhouw- kunst een belangrijk ingrediënt. De bekendste werken zijn enkele huizen en buitenplaatsen in Zeeland: Sint Jan ten Heere, Der Boede en het Van Dishoeckhuis. Hij liet zich vooral inspireren door Franse ontwerpers. Zijn ontwerpen kenmerken zich dan ook door symmetrie met een klassieke indeling en opbouw.

J.P. van Baurscheit heeft in Koudekerke aan twee gebouwen gewerkt: Der Boede (huis, tuin en poort) en Steenhove (hek).
     
Jan David Zocher (1791-1870)

Jan David Zocher was zowel architect, stedebouwkundige als landschapsarchitect en kwam uit een architecten familie. Hij studeerde in Parijs en volgde, na zijn terugkeer in Nederland, zijn vader op als landschapsarchitect van koning Willem I. Jan David Zocher introduceerde de Engelse landschapsstijl in Nederland en spoedig volgden talrijke opdrachten voor parken, tuinen en villa's. Zijn beroemdste park is het Amsterdamse Vondelpark, dat hij in 1864 samen met zijn zoon, Louis Paul Zocher, ontwierp. Samen zijn ze verantwoordelijk voor vele parken en tuinen in Nederland, waaronder de Keukenhof. Zocher is als architect vooral bekend geworden door zijn classistische bouwwerken. Het beursgebouw dat in 1845 in Amsterdam werd gebouwd is zijn bekendste werk.

J.D. Zocher heeft in Koudekerke aan twee projecten gewerkt: Toornvliet (ontwerp tuin en serre) en Steenhove (ontwerp tuin).
  Toornvliet te Koudekerke, hiervan is de tuin ende serre door Jan David Zocher ontworpen
    3. TOORNVLIET
Johannes J. van Nieukerken (1854-1913)

Johannes J. van Nieukerken was volgens de oude traditie als architect in de praktijk gevormd. Hoewel al in 1863 de Polytechnische School (TU Delft) was opgericht prefereerde hij ook voor zijn zoons een praktijkleerschool. Zo werd de 19e eeuwse traditie van historiserende vormen en een rijke detaillering voort- gezet. Een serie landhuizen en enkele grote kantoorgebouwen vormen markante objecten in het oeuvre van de Van Nieukerkens. Hun belangrijkste werk was het toenmalig Koloniaal Instituut in Amsterdam, nu het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Van Nieukerken deed zijn visie op in de 19e eeuwse discussie om een nationale architectuurstijl en ontwikkelde zich in navolging van Cuypers tot een rationalist, werkend in neo- renaissancestijl.

J.J. van Nieukerken heeft in Koudekerke een dokterswoning met koetshuis gebouwd (Brouwerijstraat 3-5).
  Dokterswoning met koetshuis te Koudekerke, ontworpen door architect Johannes J. van Nieukerken
    4. DOKTERSWONING MET KOETSHUIS
Arend Rothuizen (1906-1990)

Architect ir. Arend Rothuizen was de zoon van architect ir. Frans Rothuizen. Hij studeerde in Delft en werkte daarna op het bureau van zijn vader. In 1930 begint hij voor zichzelf in Middelburg. Na het bombardement van Middelburg werkt hij veel aan het schadeherstel en de wederopbouw. Zijn werk omvatte destijds uitbreidingswijken, losse woningen, kantoren en scholen. In 1942 start hij de samenwerking met architect ir. P. 't Hooft en ontstaat het bureau 'Rothuizen en 't Hooft'. Rothuizens stijl ontwikkelde zich van Amsterdamse School, via de Traditionelen en de Modernen naar tenslotte een meer functionalistische architectuur. Zijn bekendste werken zijn: Kantoor PZEM te Middelburg, Zeevaartschool te Vlissingen, Westerkerk te Goes en VU ziekenhuis in Amsterdam. Arend Rothuizen heeft in Koudekerke o.a. verpleeghuis Ter Poorte, christelijke school met onderwijzerswoning, bank- en woongebouw voor de Rabobank, tientallen woningen en het bestemmingsplan Kom Koudekerke ontworpen.
  Verpleeghuis ter poorte te Koudekerke, ontworpen door architect Arend Rothuizen
    5. VERPLEEGHUIS TER POORTE
Christiaan P. Broerse (1902-1995)

Op 24-jarige leeftijd werd Broerse aangesteld als tuinbaas om in Amstelveen een wandelpark aan te leggen naar ontwerp van tuin- architect D.F. Tersteeg. Hij ontwierp hierna het openbaar groen voor enkele wijken in Amstelveen. Tevens was hij 40 jaar hoofd van de begraafplaats Zorgvlied. Broerse heeft zich na de watersnood ingezet voor de herbeplanting van Walcheren. Verder ontwierp hij veel tuinen waronder de herinrichting van het landgoed rond Drakenstein in opdracht van de toenmalige prinses Beatrix en een nieuwe Hortus Botanicus voor de Vrije Universiteit. Hij was een voorstander van inheemse plantensoorten. Toen Broerse afscheid nam van de plantsoenendienst werd het Wandelpark omgedoopt tot Broersepark. Broerse overleed op 92 jarige leeftijd.

C.P. Broerse heeft na de inundatie in Koudekerke twee parken rond buitenplaatsen aangelegd: Der Boede en Toornvliet.
  Der Boede te Koudekerke, parkaanleg door Christiaan P. Broerse
    6. DER BOEDE
F.A. Eschauzier (1889-1957)

Eschauzier was vanaf de jaren dertig één van Nederlands meest gerespecteerde architecten. Collega's uit verschillende kampen zoals Granpré Molière, Rietveld en Mart Stam schreven positief over zijn werk. Kort na de Tweede Wereldoorlog verzorgde hij het interieurontwerp voor het Rijksmuseum en bouwde hij veel voor welgestelde particuliere opdrachtgevers. Zijn werk is door het oppervlakkige uiterlijk niet makkelijk in een 'hokje' te plaatsen. Betitelingen als 'Delftse School' en traditionalistisch doen zijn werk eigenlijk te kort. De essentie van zijn stijl kan worden samengevat met enkele thema's: Enscenering van ruimte en licht, liefde voor het detail, verfijnd materiaalgebruik, en de aandacht voor het praktische gebruik. De binnenkant van de gebouwen en interieurs stond duidelijk centraal in het werk van Eschauzier.

F.A. Eshauzier heeft in Koudekerke de Brouwerij verbouwd.
  architect F.A. Eschauzier was in Koudekerke verantwoordelijk voor de verbouw van de Brouwerij
    7. F.A. ESCHAUZIER

copyright © 2001-2024 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1-6: Sjoerd de Nooijer
afb. 7: J. van de Werf

geraadpleegde bronnen:
J. v/d Werf, F.A. Eschauzier, Een orde voor de zintuigen, Uitgeverij 010, 2000