Logo koudekerke.info
foto's per straat | schoolfoto's | heemkunst | raadplaatjes | fotogalerij
inleiding
straatnamen A-B
- abeelseweg
- badhuisstraat
- bergstraat
- biggekerksestraat
- boksweg
- boomgaard
- braamweg
- breeweg
- brouwerijstraat

straatnamen C-D
straatnamen E-K
straatnamen L-N
straatnamen O-S
straatnamen T-V
straatnamen W-Z
foto's van Biggekerksestraat Koudekerke
De Biggekerksestraat liep oorspronkelijk vanaf het Dorpsplein via een deel van de huidige Breeweg tot de gemeentegrens met Biggekerke, wat de naam van deze straat verklaard. De loop van de straat is vrijwel onveranderd gebleven, de benaming van delen van de straat is echter wel veranderd: Vroeger werd deze straat ook wel Den Koudekerkse Duyn Weg, Biggekerkscheweg of Biggekerkschestraat genoemd. Tegenwoordig is het eerste deel (nabij het Dorpsplein) hernoemd als Schuttestraat, is er een klein stukje Middelburgsestraat geworden en is het laatste gedeelte opgedeeld in achtereenvervolgens Breeweg, Noordweg en Zwigtmansweg. De Biggekerksestraat loopt nu vanaf de kruising met de Duinstraat en Middelburgsestraat tot aan de tweede kruising met de Couburgstraat. Vanaf deze kruising loopt een onverhard pad door richting boerderij De Kiekendief. De Biggekerksetraat heeft een gelijknamige zijstraat welke naar de begraafplaats en de tennisbanen leidt. De eerder genoemde Couburgstraat is op twee plaatsen als zijstraat verbonden met de Biggekerksestraat.
 
Biggekerksestraat te Koudekerke blank fotonr: R045 datum: ...
toelichting: De brede weg die thans naar de sportvelden leidt, was vroeger deze smalle weg naar Biggekerke. Maar ook toen al, zoals nu nog, voerde zij om de hoek naar het kerkhof. Jan Polderman komt van de akker deze kant op naar huis. Door zijn huwelijk met de dochter van Simon Lampert was hij ook kastelein. Zijn koffiehuis stond op het Dorpsplein, waar later Daan Wielemaker woonde. Het boerderijtje hier direct achter (met de horizontale regenpijp) werd bewoond door Rieje Hekkebus. Na 1925 boerde Jan Koole hier, later zijn zoon Willem.
BIGGEKERKSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R045)   blank
Het huis en de schuur achter de paardenkar werden bewoond door Willempje Meyer met zijn niet onvermaarde vrouw Betje van Velzen. Naast hen woonde Linsdonk, de schilder en daarnaast bevond zich het tolhuis van Piet Schoe en zijn vrouw, de tolgaarster Jane Zacheriasse. Zij was, in verschillende opzichten, minder meegaand dan eerder genoemde Betje. Aanvulling? Mail de webmaster!
     
Biggekerksestraat te Koudekerke   fotonr: R047 datum: ...
toelichting: Vanuit hetzelfde standpunt als foto 045 kijken we naar de zwartgeteerde schuur en woonhuis, ongeveer in het midden, waar Willempje Meyer met zijn vrouw Betje van Velzen woonde. Rechts er naast woonde Lindonk, de schilder en dan volgde het tolhuis van Piet Schoe en zijn vrouw, tolgaarster Jane Zachariasse. Zij was, in verschillende opzichten, minder meegaand dan genoemde Betje. Het pand op de voorgrond links was destijds in gebruik als bakkerij door de familie Roelse. Dit pand is gesloopt en ook de sloot rechts is verdwenen.
Aanvulling? Mail de webmaster!
BIGGEKERKSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R047)    
Biggekerksestraat te Koudekerke   fotonr: N115 datum: 1939
toelichting: Luchtfoto door Mr. M. A. Terwoert van de Luchtverkenningsdienst. Op de voorgrond de Biggekerksestraat prominent in beeld met linksonder de nieuwe begraafplaats. De foto is net voor de bouw van de openbare school aan de Biggekerksestraat gemaakt. Aan de rechterzijde van de foto, zijn het tracé, de halte en de remise van de stoomtram nog net zichtbaar. Rechts van het midden, onderaan de foto is het nieuwe 'wijkje' Couburg zichtbaar, dat daar net na de Eerste Wereldoorlog in verband met de woningnood is gebouwd.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BIGGEKERKSESTRAAT TE KOUDEKERKE (N115)    
Biggekerksestraat te Koudekerke   fotonr: L016 datum: 1944-1945
toelichting: Uitzicht vanaf boerderij Middelburgsestraat 6-8 op de Biggekerksestraat en Middelburgsestraat tijdens de watertijd.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BIGGEKERKSESTRAAT TE KOUDEKERKE (L016)    
Biggekerksestraat te Koudekerke   fotonr: R042 datum: ...
toelichting: Het begin van de Biggekerksestraat vanaf de kruising met de Middelburgsestraat en de Duinstraat, nog voordat hier aan de rechterzijde de openbare basisschool 'De Sprong' werd gebouwd. Het boeren woonhuis links bestaat nog, de bakkerij van de familie Roelse is hier reeds vervangen door het pand waar thans restaurant 'La Bonne Auberge' is gevestigd. Het is niet bekend wie de afgebeelde kinderen op de foto zijn.


Aanvulling? Mail de webmaster!
BIGGEKERKSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R042)    
Biggekerksestraat te Koudekerke   fotonr: R050 datum: ...
toelichting: Dubbel woonhuis aan de Biggekerksesraat 15 en 17. Achter het huis is nu de Couburgstraat aangelegd naar het recente nieuwbouwwijkje. Hier woonden de zussen Wanna Bostelaar-Maas (links) en Ka Maas (rechts).

Aanvulling? Mail de webmaster!
BIGGEKERKSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R050)    
Biggekerksestraat te Koudekerke   fotonr: U033 datum: ...
toelichting: Detailopname van een geschuts- en manschappenbunker van het type 600 uit 1943 met 50mm kanon, munitieruimte en een onderkomen voor de manschappen. Dit was een voor de Atlantikwall ongebruikelijke combinatie van twee functies. De bunker is gebouwd met zogenaamde 'Formsteine'. Op het dak van de bunker bevindt zich de geschutsopstelling voor het kanon. Deze bunker ligt aan de tankgracht, bij het tweede veld op het sportcomplex van VCK aan de Biggekerksestraat.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BIGGEKERKSESTRAAT TE KOUDEKERKE (U033)    
Biggekerksestraat te Koudekerke   fotonr: R186 datum: 1958
toelichting: Het sportcomplex waar VCK zijn thuiswedstrijden afwerkt. Hier is het huidige tweede veld zichtbaar dat in het najaar van 1955 voor het eerst werd ingezaaid. Rechts is het voormalige kleedgebouw uit 1958 zichtbaar dat nu als materiaalopslag dienst doet. "Na de aanleg van het veld werden vele uren op de knietjes doorgebracht om het onkruid uit de jonge grasmat te verwijderen en de mollenplaag te beteugelen" vertelde Jan Wisse uit Ritthem. Op de achtergrond zijn de hervormde kerk van Koudekerke en de huizen aan de Middelburgsestraat te zien.
Aanvulling? Mail de webmaster!
BIGGEKERKSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R186)    
Biggekerksestraat te Koudekerke   fotonr: N008 datum: ...
toelichting: A. Catsman met hondekar no 10 voor Biggekerksestraat 31-37. De namen van de twee meisjes in dracht zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
BIGGEKERKSESTRAAT TE KOUDEKERKE (N008)    
Biggekerksestraat te Koudekerke   fotonr: R048 datum: ...
toelichting: Biggekerksestraat 31-37 en 39

Aanvulling? Mail de webmaster!
BIGGEKERKSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R048)    
Biggekerksestraat te Koudekerke   fotonr: R089 datum: augustus1918
toelichting: Net ten westen van de Biggekerksestraat maakte deze Franse tweedekker een noodlanding in een tarweakker van Jan Vreeke. De Amerikaanse piloot met de naam Scot liet de toegesnelde kinderen kijken in de cockpit. Een van de piloten was door zijn hand geschoten, een andere kogel had de benzinetank doorboord waardoor men moest landen. Het vliegtuig kon ondanks een reparatie niet meer opstijgen omdat de grond te zacht was en het is toen gedemonteerd. De toegesnelde militairen die ingekwartierd waren hadden de situatie geheel onder controle.
BIGGEKERKSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R089)    
Biggekerksestraat te Koudekerke   fotonr: N079 datum: ca 1914
toelichting: Portret van een groepje kinderen dat zich liet vastleggen bij Teune de Bree die juist graan aan het snijden was aan de weg naar Biggekerke (vermoedelijk Biggekerksestraat). De kinderen waren op weg naar de brand in de slagerij van Marien Kleinepier te Biggekerke. Naast Teune staat Jan Reynierse. Verder zien we Ko Maas, Kees de Bree, Pie Schout, Leintje Wielemaker, Wanne Maas Cdr. en Lena Wielemaker.
VERMOEDELIJK BIGGEKERKSESTRAAT TE KOUDEKERKE (N079)    
Biggekerksestraat te Koudekerke   fotonr: U021 datum: ca 1942-1944
toelichting: Over de tankgracht bij Koudekerke werden drie gebarricadeerde bruggen aangelegd waarvan hier de brug bij de toenmalige Biggekerksestraat (nu Zwichtmansweg) te zien is. Zware afgeschuinde stalen balken konden vertikaal in gaten in het betonnen wegdek worden geplaatst zodat de brug bij naderend gevaar niet bereden kon worden. Met springstoffen konden de bruggen vernietigd worden. Ter verdediging van deze bruggen en de tankgracht werden kazematten en bunkers gebouwd waarvan er nog een groot aantal bestaan.
BIGGEKERKSESTRAAT TE KOUDEKERKE (U021)    
Biggekerksestraat te Koudekerke   fotonr: U027 datum: ca 1942-1944
toelichting: Deze mitrailleurkazemat van het type 623 die langs de tankgracht stond was ontworpen door de genie van de Duitse Landmacht (General der Pioniere und Festungen van het Obercommando des Heeres te Berlijn) en in 1943 gebouwd met gebruikmaking van een houten bekisting. Oorspronkelijk was deze kazemat met aarde bedekt. Deze foto is genomen vanaf de nabijgelegen geschutsbunker type 631, welke tevens zichtbaar is op foto U021. Op de achtergrond ziet u het kerkhof. Meer over de bezettingstijd leest u hier.
BIGGEKERKSESTRAAT TE KOUDEKERKE (U023)    

copyright © 2001-2024 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

locatie:
Biggekerksestraat, Koudekerke

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. L: Abraham Luteijn
afb. R: archief J. Roose
afb. N: Karel Noorlander
afb. U: Hans Sakkers

geraadpleegde bronnen:
- archief J. Roose
- Ria Roose-van Noppen
- Davidse, P., Ons dorp Koudekerke, deel 2, Klaaswaal, 2003
- Hendrikse, H. en Roose, J., Kent u ze nog... die van Valkenisse, Zaltbommel, 1974
- Hendrikse, H. en Roose, J., Valkenisse in oude ansichten, Zaltbommel, 1974
- Hendrikse, H. en Roose, J., Koudekerke in oude ansichten, Zaltbommel, 1975
- Roose, J. en Roose, W.P., Kent u ze nog... die van Koudekerke, Zaltbommel, 1981
- Roose, J. en Roose, W.P., Ons dorp Koudekerke, 1930-1960, Klaaswaal, 1993
- Sakkers, H. en K. Noorlander, Koudekerke in de Tweede Wereldoorlog, Het leven op een eiland in een oorlogslandschap, De Drukkery Schrijverspodium, 2013
- www.krantenbankzeeland.nl